Kumautetaan kulttuurilla

Hämeenlinnan elämänlaatulautakunta (=kulttuuri- ja liikuntalautakunta) myönsi eilen kulttuuriavustuksia 250 000€:n edestä. Avustusten myöntökriteerejä ei ollut olemassa ennen tämän vuoden hakuvaihetta, joten muutamia pummeja varmasti avustusten suhteen tuli. Nyt laaditut uudet kriteerit varmistavat, että hakijat ovat tasa-arvoisessa asemassa ja tietävät, millä edellytyksillä avustuksia saa. Kriteerit ovat oikean suuntaisia, mutteivät vielä aivan riittäviä. Hiottavaa on, totesi tilaajapäällikkö Koivukin.

Kuntakeskusten kulttuuri-identiteetit ovat yhtenä lähtökohtana, kun kaupunki myöntää kulttuuriavutuksia. Kunnan jokaisessa kolkassa ei voi olla kaikken pientä kivaa, joten kuntakeskusten kulttuuri-identiteettien edelleen kehittäminen on keskeisessä asemassa. Tavoittena voisi olla, että paikalliset helmet nostettaisiin entistä paremmin esiin ja niiden ympärille rakennettaisiin sopivassa mittakaavassa uutta ja kehitettäisiin vanhaa asukkaiden tarpeiden mukaan.

Kuntakeskuksiin olisi myös luontevaa muodostaa palvelukeskuksia, joissa kulttuuripalvelut olisivat osa kokonaisuutta. Samoissa tiloissa voisi toimia esim apteekki, kirjasto, taidenäyttelyitä, kaupungin palvelupiste, sosiaalista yhteistoimintaa ja tiloja nuorille ja senioreille. Tällä voitaisiin saataisiin tilojen tehokäytön myötä säästöjä ja myös lisää eloa kuntakeskuksiin.
Aluetoimikunnat ovat avainasemassa, kun kuntakeskuksia kehitetään kulttuurin osalta.
Yhteistyö ja uuden ideat saavat usein vauhtia paineen alla ja säästöpaineitahan nyt löytyy.

Jätä kommentti

css.php