Silmät mustana

Kokoomuksen Naisten Liiton perheväkivaltakampanja käynnistyi tänä viikonloppuna. Kyse on vaietusta asiasta, josta meidän kaikkien pitäisi kantaa huolta ja ottaa vastuuta.

Lähisuhde- ja perheväkivaltaa voi joutua kokemaan kuka tahansa sukupuoleen ja ikään katsomatta. Musta silmä voi olla mummolla, vaimolla tai lapsella. Perheväkivallan aiheuttamia mustia silmiä tavataan myös miehillä, mutta tilastojen valossa tämä on kuitenkin suhteellisen harvinaista. Sielun haavoja löytyy varmasti kaikilta.

Myös Hämeenlinnan Kokoomusnaisten yhdistys osallistuu väkivallan vastaiseen kampanjaan. Maanantaina jätämme kaupunginvaltuustoon asiaa koskevan aloitteen ja toukokuussa 4.5 olemme Hämeenlinnan torilla tekemässä töitä lähisuhde- ja perheväkivallan vähentämiseksi.

Adressin väkivallan vähentämiseksi voi allekirjoittaa Kokoomuksen Naisten Liiton sivuilla www.aikapuhua.fi

Väkivaltaa on myös väkivallalla uhkaaminen ja siitä vaikeneminen.

13 kommenttia artikkeliin “Silmät mustana”
 1. Sari R sanoo:

  Erinomaisen tärkeä asia ja Kokoomusnaiset ovat hyvällä asialla. Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston kaikki naiset voisivat lähteä yhdessä asiaa viemään eteenpäin. Olemme asiaa pohtineet myös yli puoluerajojen Tarja Filatovin ja Kirsi Ojansuun kanssa.
  Konkreettinen asia on järjestää turvakotiasia kuntoon. Siinä tarvitaan myös yhteistyötä yli kuntarajojen.

 2. Lulu Riikonen sanoo:

  Iltaa

  Valtuuston kokous oli lyhyt (n 25 min) ja sisällötön. Aloite perhe- ja lähisuhdeväkivallan vähentämisestä lähti eteenpäin (alla), mutta muuten kokous ei turhia kohahduttanut.

  ”Yhteiskunnan pahoinvointi ja sen myötä perhe- ja lähisuhdeväkivalta lisääntyvät taloudellisesti haastavina aikoina. Noin joka kolmannessa kotikäynnissä poliisi on hälytetty paikalle perheväkivallan takia.
  Perheväkivalta voi kohdistua keneen perheenjäseneen tahansa. Lasten ja naisten pahoinpitely tiedostetaan jo, mutta esimerkiksi ikäihmisiin kohdistuva väkivalta on vaiettu ongelma. Pelkästään naisiin kohdistuvan väkivallan yhteiskunnalle aiheutuvien kustannusten on arvioitu nousevan Suomessa vuosittain 91 miljoonaan euroon. Uhrin kärsimyksen hinta on puolestaan mittaamaton.
  Hämeenlinnassa ei ole perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastaista toimenpideohjelmaa. Seudullisen turvallisuussuunnitelman laatiminen on kuitenkin nyt käynnistymässä, ja sen painopisteeksi on valittu arjen turvallisuus.
  Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Hämeenlinnan kaupungin tulee sisällyttää turvallisuussuunnitelmaan tai laatia sen lisäksi perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastainen toimenpideohjelma. Toimenpideohjelman tavoitteen tulee olla elinkaarimallin mukaisesti kaikenikäisiin asukkaisiin kohdistuvan perhe- ja lähisuhdeväkivallan vähentäminen.
  Toimenpideohjelman tulee sisältää ainakin seuraavat asiat:
  1. Eri viranomaisten ja hallintokuntien välinen selkeä työn- ja vastuunjako.
  2. Konkreettiset toimenpiteet, joilla turvataan väkivallan uhrin, tekijän sekä myös väkivallalle altistuneen lapsen tarvitsema riittävä tuki ja palvelut, mukaan lukien turvakodit.
  3. Perheväkivaltaa työssään kohtaavan peruspalveluiden henkilöstön koulutustarve.
  4. Perheväkivaltaa vastaan toimivien järjestöjen toiminnan turvaamiseksi ja yhteistyön kehittämiseksi tarvittavat toimenpiteet.
  5. Esitys ennaltaehkäisevän koulutuksen ja tiedottamisen lisäämisen toteuttamisesta mm kouluissa, neuvoloissa ja terveydenhuollossa.
  6. Esitys toimenpideohjelman toteuttamisen aikataulusta ja tarvittavista resursseista.
  Hämeenlinnan strategian yksi tavoite on saada kaupungista entistä turvallisempi ja kiinnostavampi asuinpaikka. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastainen toimenpideohjelma ohjaisi konkreettisin toimin kaupunkiamme kohti turvallisempaa arkea.”

  Perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastaiset toimintasuunnitelmat olisi hyvä saada kaikkiin seudullisen turvallisuussuunnitelman kuntiin. Hämeenlinna voi nyt näyttää esimerkkiä.

 3. Ilkka Iivari sanoo:

  Tämä on asiaa. Kyseessä usein varsinainen piilorikollisuuden muoto, vaikka jäljet tulevat julki eli ne tummenevat silmät. Joidenkin tutkimusten mukaan poliisille ilmoitetaan vasta noin kymmenennen hakkaamisen jälkeen. Valitettavan usein ennnen sitä on jo tapahtunut se lopullinen rikos eli henkirikos.

  Lisäksi naisiin kohdistuu myös kylillä rikoksia kuten tänään taas jouduimme tiedottamaan. Näiden asioiden selvittäminen vaatii kuulevia korvia, näkeviä silmiä ja puhuvaa suuta.

  http://www.poliisi.fi/kanta-hame

  Terveisin Iivarin Ilkka

 4. kuikkeli sanoo:

  Lulu kirjoittaa:
  ”Perheväkivallan aiheuttamia mustia silmiä tavataan myös miehillä, mutta tilastojen valossa tämä on kuitenkin suhteellisen harvinaista.”

  Tämä on feministien suomalaisiin miehiin kohdistamaa vihapropagandaa, jonka levittämiseen ovat ryhtyneet näköjään kokoomusnaisetkin.

  Väitän, että perheväkivalta on vahvasti sukupuolittunutta, mutta se on sukupuolittunut niin, että naiset ovat siinä huomattavan yliedustettuina – eivät uhrin vaan tekijän roolissa.

  Ensinnäkin omat äidit surmaavat noin 70 %:a surmatuista alle 15-vuotiaista lapsista, kun vastaavasti isät surmaavain ”vain” 15 %:a. Loput viisitoista prostenttia surmatuista alle 15-vuotiaista lapsista joutuvat jonkun muun surmaamiksi kuin omien vanhempien.

  (Lähde: Optula 2005, Naisiin kohdistunut väkivalta)

  Toiseksi törkeää perheväkivaltaa käyttää useammin nainen kuin mies. Mies on siis useammin törkeän perheväkivallan uhri heteroseksuaalisessa parisuhteessa kuin nainen.

  (Lähde: Tilastokeskus 2009)

  Puolustusvoimien Upinniemen ja Vekarajärven varuskunnissa vuosina 2005 – 2006 toteuttaman tutkimuksen yhteydessä. Tutkimuksen mukaan parisuhteessa eläneistä varusmiehistä (jotka ovat sukupuoleltaan miehiä) 14 – 17 %:a ilmoitti joutuneensa parisuhdekumppanin väkivaltaisen lyönnin koh-teeksi .

  Edellä mainittu on erittäin suuri määrä verrattuna siihen, että naisista KOKO ELÄMÄNSÄ AIKANA miehen lyönnin kohteeksi joutuu ”vain” 4,5 %:a.

  (Lähde: Optula 2005, Naisiin kohdistunut väkivalta)

  Lisäksi uskallan väittää, että miehellä on huomattavasti suurempi kynnys ilmoittaa viranomaisille naisen lievästä pahoinpitelystä kuin naisilla miesten lievästä lähisuhdeväkivallasta .

  Empiirisistä havainnoista voin kertoa, että en ole koskaan nähnyt miehen pahoinpitelevän naista. Tämä on täysin luonnollista, koska ympäröivä yhteiskunta ei missään tapauksessa hyväksy sitä. Kansalaiset puuttuvat siihen havaitessaan sellaista välittömästi.

  Sen sijaan olen usein, esimerkiksi baareissa, nähnyt, kun nainen läpsäsee miestä avokämmenellä naamaan. Olen myös nähnyt usein naisen saavan itkupotkuraivarikohtauksia miehiä kohtaan mitä ihmeellisimmistä asioista. Tällaisista ei vain puhuta tai niitä katsotaan läpi sormien. Naisten suorittamaa väkivaltaa ei pidetä yhtä pahana asiana kuin miesten suorittamaa väkivaltaa. Miehiin kohdistuvasta väkivallasta ei myöskään tehdä juurikaan tutkimuksia, ainakaan samassa mittakaavassa kuin naistutkijat yms. tekevät naisiin kohdistuvasta perheväkivallasta. Miehiin kohdistuva perheväkivalta on tabu.

  Uskon siis, että nainen on biologisten seikkojen vuoksi huomattavasti väkivaltaisempi olento kuin mies. Nainen ei pysty pitämään tunteitaan kurissa yhtä hyvin kuin mies. Nainen kokee asiat emotionaalisesti vahvemmin kuin mies. Luojan kiitos nainen on luotu luonnostaan fyysisesti huomattavasti heikommaksi kuin mies, sillä nainen ei pysty hallitsemaan lihasten liikkeitä, erityisesti suuttuessaan, yhtä hallitusti kuin mies pystyy.

  Naiset surmaavat lapsia miehiin verrattuna moninkertaisen määrän, koska lapset ovat naisiin verraten fyysisesti avuttomia. Naiset tappavat vuosittain keskimäärin suunnilleen yhtä monta lasta kuin miehet tappavat naisia. Lapsen todennäköisyys joutua äidinsä surmaamaksi on siis moninkertainen verrattuna naisten uhkaan joutua miesten surmaamiksi. Se, miksi naiset tappavat miehiä vain ”vähän”, johtuu ainoastaan siitä, että naiset eivät yleensä pysty fyysisesti tappamaan miestä.

  Miksi näistä asioista ei koskaan puhuta mediassa? Miksi feministit saavat käydä vihapropagandaansa avoimesti suomalaisia miehiä vastaan? Toivottavasti uusi viharikoslaki toteutuessaan toisi tasa-arvoa tältäkin osin.

  Sari Rautio kirjoittaa:
  ”Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston kaikki naiset voisivat lähteä yhdessä asiaa viemään eteenpäin. Olemme asiaa pohtineet myös yli puoluerajojen Tarja Filatovin ja Kirsi Ojansuun kanssa.
  Konkreettinen asia on järjestää turvakotiasia kuntoon. Siinä tarvitaan myös yhteistyötä yli kuntarajojen. ”

  Sari ja Lulu, nyt kun olette hankkineet Hämeenlinnaan turvapaikanhakijoita, voisitte kohdistaa tämän miesvihapropagandanne niihin naisiin, jotka oikeasti – tai ainakin kaikista akuuteimmin – tarvitsisivat kiiruusti näitä turvakoteja. He ovat naisia, jotka joutuvat turvapaikanhakijoiden kunniakulttuurin uhreiksi. Viime vuonna tapauksia ilmeni Uudellamaalla yli sata. Näitä naisia siis vainotaan Suomessa. Te olette edistäneet kunniaväkivaltakulttuurin pesiytymistä myös tänne lintukotoon, Hämeenlinnaan. Mielestäni teidän vastuulla olisi nyt pyrkiä ehkäisemään tällaisia ongelmia. Tällaiset asiat ovat seurausta Teidän poliittisista päätöksistänne, joten mielestäni Teillä olisi vähintään moraalinen velvollisuus ennaltaehkäistä kyseisiä vakavia yhteiskunnallisia ongelmia. Jonkinlaista priorisointia olisi myös hyvä harrastaa.

  Miksi yksikään poliitikko ei koskaan nosta esille turvapaikanhakijoiden myötä Suomessa lisääntyvää kunniakulttuuria? Miksi suomalaiset feministit eivät koskaan puolusta maahanmuuttajanaisten oikeuksia?

  Minua sen sijaan nämä samaiset feministit nimittävät rasistiksi siitä, että minä olen oikeasti huolissani maahanmuuttajanaisten oikeuksista. Minä en hyväksy sitä, että joissakin kulttuureissa naisia ei kohdella ihmisarvoisesti.

 5. kuikkeli sanoo:

  ”Hämeenlinnan strategian yksi tavoite on saada kaupungista entistä turvallisempi ja kiinnostavampi asuinpaikka.”

  Arvoisa Lulu Riikonen, haluan seuraavaan kysymykseen vastauksen. Myös Sari Rautio (ja luonnollisesti muutkin valtuutetut) voi vastata kysymykseeni, jos lukee tätä blogia.

  Millä tavalla Lammin vastaanottokeskuksen perustaminen, kantakaupunkiin suunnitteilla olevan satelliittiyksikön perustaminen ja turvapaikanhakijoille myönnettävillä kuntapaikoilla edistetään Hämeenlinnan strategian tavoitetetta saada Hämeenlinnasta entistä turvallisempi ja kiinnostavampi asuinpaikka?

  Jos vastaatte, että kyseiset hankkeet eivät edistä Hämeenlinnan stategian tavoitetta saada Hämeenlinnasta entistä turvallisempi ja kiinnostavampi asuinpaikka, miksi Hämeenlinna toimii Hämeenlinnan strategian vastaisesti? Onko tämäkin strategia vain jokin humoristinen julistus, jolla kaupunginvaltuuston toiminta saadaan näyttämään hyvältä ulospäin, jotta 20min kokouksista ehditään hyvin katselemaan vielä Kerhon pelejäkin?

 6. Lulu Riikonen sanoo:

  Hei Kuikkeli!

  Aloite, jonka jätin koskee molempia sukupuolia ja kaikkia ikäryhmiä. Se ei ole syrjivä.

  Hämeenlinnan strategia sisältää paljon asioita (niin kuin strategiat yleensäkin) , jotka voidaan tulkita monella tavalla. Ihmiset ajattelevat ja kokevat asiat omasta näkökulmastaan.

  Kun vastaanottokeskuksen asukkaat noudattavat lakia ja heille annetaan mahdollisuus elää ja olla rauhassa ja he antavat muiden olla rauhassa, voi homma hoitua hyvin eikä kenenkään turvallisuus vaarannu. Turvapaikkahakemusten käsittelyaikoja pitää kuitenkin lyhentää ja vilpillisin keinoin maahan pyrkivät pitää saada käännytettyä helpommin. Ne oikeasti apua tarvitsevat, tavalliset ja kunnolliset turvapaikanhakijat pitää löytää tehokkaammin. Myönnän, että parantamisen varaa on.
  Etukäteen ei voi nykymenetelmin ja lainsäädännöin varmasti tietää vastaanottokeskuksen asukkaiden tekemisiä. Asukkaista valtaosa on kuitenkin kunnollisia ja apua tarvitsevia.

  En usko, että kieltäytyminen vastaanottokeskuksen perustamisesta ja kehittämisestä olisi vaikuttanut myönteisemmin kaupungin imagoon kiinnostavampana ja turvallisempana asuinpaikkana kuin nyt tehty päätös.

 7. kuikkeli sanoo:

  Hei ja kiitoksia vastauksesta 🙂 Hienoa käydä suoraa keskustelua kuntalaisena valtuutettujen kanssa.

  ”Aloite, jonka jätin koskee molempia sukupuolia ja kaikkia ikäryhmiä. Se ei ole syrjivä.”

  Sinänsä aloite on ihan hyvällä asialla, mutta mielestäni siitä on unohtuneet kaikki prioriteetit. Nyt pitäisi oikeasti tehdä sille asialla jotain, että Suomeen ei pesiydy kunniakulttuuria ja että sitä ilmetessä, siihen puututtaisiin välittömästi. Voisitko omalta osaltasi edistää valtuustossa sitä, että Hämeenlinna kantaisi vastuunsa maahanmuuttajanaisten aseman parantamisessa erityisesti siten, että Hämeenlinnassa ei hyväksytä kunniakulttuuria, kun nyt Hämeenlinnaan on kerran tuotu vastaanottokeskus. Tämä on todellinen yhteiskunnallinen ongelma, josta ei juurikaan puhuta julkisuudessa. Olen huolestunut siitä, että Suomesta on tulossa monikulttuurinen sensuuriyhteiskunta, jossa monikulttuurisuuden aiheuttamat ongelmat ratkaistaan sensuurilla. Tällaisella ratkaisumallilla ei auteta mitenkään juuri niitä henkilöitä, eli naisia ja lapsia, jotka joutuvat tällaisia hirveyksiä kokemaan.

  ”Kun vastaanottokeskuksen asukkaat noudattavat lakia ja heille annetaan mahdollisuus elää ja olla rauhassa ja he antavat muiden olla rauhassa, voi homma hoitua hyvin eikä kenenkään turvallisuus vaarannu.”

  Niin voi tai voi olla ettei hoidu. Ongelma on suomalaisessa politiikassa. Esimerkiksi Sellon verilöylyä ei olisi koskaan tapahtunut, jos kyseinen toistuviin vakaviin rikoksiin syyllistynyt turvapaikanhakija olisi karkoitettu Suomesta ajat sitten. Viisi viatonta uhria eläisi edelleen. Suomessa on siis tällä hetkellä virkamiehiä, joiden aktiivisten ja passiivisten julkisen vallan käyttämisen takia viisi viatonta suomalaista sivullista on kuollut turhaan.

  Jos Suomesta ei karkoiteta ulkomaalaisia rikollisia, en näe mitään järkevää syytä, miksi Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto on alentanut Hämeenlinnan turvallisuutta tietoisesti poliittisilla päätöksillä. Esimerkiksi kysyin aiemmin Iisakilta, että asuuko turvapaikanhakija – joka raiskasi nuoren naisen ruotsinlaivalla ja joka tuomittiin ehdolliseen vankeuteen Hämeenlinnan käräjäoikeudessa – Hämeenlinnassa poliittisten päätösten vuoksi. Iisakki ei osannut vastata kysymykseeni. Mielestäni tämä on todella huolestettuvaa, jos te ette tiedä minkälaisia ihmisiä tuotte Hämeenlinnaan poliittisilla päätöksillä, mutta silti teette sellaisia poliittisia päätöksiä, jotka todennäköisesti alentavat Hämeenlinnan turvallisuutta, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta.

  ”Turvapaikkahakemusten käsittelyaikoja pitää kuitenkin lyhentää ja vilpillisin keinoin maahan pyrkivät pitää saada käännytettyä helpommin.”

  Niin, mutta tähän asiaan ette voi vaikuttaa kaupunginvaltuustossa. Sen sijaan kunnan itsemäärämisoikeuden perusteella voitte tehdä poliittisia päätöksiä siitä, perustetaanko Hämeenlinnaan vastaanottokeskuksia vai ei.

  Mielestäni on irrelevanttia perustella vastaanottokeskuksien perustamista Hämeenlinnan sellaisilla parannusehdotuksilla, joihin ette voi vaikuttaa.

  ”Ne oikeasti apua tarvitsevat, tavalliset ja kunnolliset turvapaikanhakijat pitää löytää tehokkaammin.”

  Tähänkään Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto ei voi oleellisesti vaikuttaa. Viime vuonna käsiteltiin yhteensä reilu 4000 turvapaikkahakemusta, joista vain noin sadalle henkilölle myönnettiin turvapaikka eli pakolaisstatus. Suurin osa turvapaikkahakemuksista oli siis perusteettomia. Silti Suomeen sai jäädä lähes puolet turvapaikanhakijoista, vaikka suurimmalla osalla ei ollut oikeutta turvapaikkaan. Jos Dublin -tapauksia ei lasketa, Suomeen sai jäädä 77 %:a turvapaikanhakijoista. Tämä on koko maailmassa suurimpia prosentteja. Suurin osa turvapaikanhakijoista siis saa jäädä Suomeen toissijaisen suojelun tai humanitaaristen syiden perusteella. Sen lisäksi on huomioitava, että turvapaikanhakijat eivät ole edes se suurin tulijoiden ryhmä kehitysmaista vaan perheenyhdistämiset, joita ei lasketa ollenkaan humanitaarisiksi maahanmuuttajiksi. Vieläkin huolestuttavampaa mielestäni on se, että sukupuolijakauma on täysin vääristynyt. Turvapaikanhakijoista noin 80 %:a on miehiä. Mielestäni on täysin käsittämätöntä, että Suomi priorisoi apunsa miehiin eikä naisiin ja lapsiin. Sen lisäksi turvapaikanhakijoihin liittyy kiinteänä osana kansainvälinen rikollisuus mm. ihmiskaupan muodossa. Mitä järkeä Hämeenlinnan on tukea tällaista toimintaa?

  ”Myönnän, että parantamisen varaa on.”

  Pitäisikö sitten asialla tehdä jotakin? Käsittääkseni Hämeenlinnaan ollaan lisäämässä turvapaikanhakijoita mm. uuteen perusteilla olevaan satelliittiyksikköön. Miksi niitä lisätään, jos nykyisessäkin käytännössä on jo parantamisen varaa? Onko tällainen mielestäsi vastuullista poliittista päätöksentekoa?

  ”Etukäteen ei voi nykymenetelmin ja lainsäädännöin varmasti tietää vastaanottokeskuksen asukkaiden tekemisiä.”

  Miksi sitten kannattaa riskeerata hämeenlinnalaisten turvallisuus ja viihtyvyys kotikaupungissaan? Eikö valtuuston pitäisi edistää kuntalaisten etua?

  ”Asukkaista valtaosa on kuitenkin kunnollisia ja apua tarvitsevia.”

  Ongelma onkin se, että siellä on myös niitä, joiden takia ne apuatarvitsevat joutuvat pakenemaan lähtömaistaan ja jotka tuovat ne lähtömaiden ongelmat tänne Hämeenlinnan lintukotoon. Esimerkiksi Lammilla turvapaikanhakijat ovat jo puukottaneet toisiaan yms.

  ”En usko, että kieltäytyminen vastaanottokeskuksen perustamisesta ja kehittämisestä olisi vaikuttanut myönteisemmin kaupungin imagoon kiinnostavampana ja turvallisempana asuinpaikkana kuin nyt tehty päätös.”

  Tietenkin olisi. Ihmiset haluavat elää sellaisilla alueilla, joissa ei ole turvallisuusuhkia tai muitakaan erityisiä ongelmia, jos heillä vain on varaa siihen. Jokainen lapsiperhe eli vastuulliset vanhemmat ajattelevat ensisijaisesti omien lapsiensa etua ja turvallisuutta. Haluaisitko itse, että satelliittiyksikkö perustettaisiin juuri sinun naapuriisi? Jos et haluaisi, haluatko olla mukana tekemässä sellaisia poliittisia päätöksiä, joilla vaikutat kielteisesti toisten kuntalaisten viihtyisyyteen ja turvallisuuteen?

 8. Sari Rautio sanoo:

  Tervehdys!
  Maahanmuuttopolitiikasta täytyy keskustella avoimesti. Lähtökohdan tulee olla ihmisten tasa-arvo ja jokaisen ihmisen oikeus turvalliseen elämään, rodusta ja syntyperästä riippumatta. Itse olen kaksi kertaa asunut perheeni kanssa keski-Euroopassa ja täytyy myöntää että kokemukset olivat kovin erilaiset.
  Jatkan myöhemmin aiheesta.
  Sari

 9. Jari Ranne sanoo:

  Kuikkelin mainitsema väkivaltaan johtava kunniakulttuuri ei sovi Suomeen eikä mihinkään muuhunkaan maahan. Se on ihmisoikeuksien vastaista kuten kaikki henkinen ja fyysinen perheväkivalta kenen tahansa tekemänä.

  Mutta voisiko Kuikkeli panostaa vahvoja sanojaan enemmän esim. mustasukkaisuuskulttuuria vastaan? Sitä harjoittavat sadat tuhannet miehet ja naiset – ja juuri suomalaiset. Se, jos mikä, aiheuttaa valtavasti kärsimystä, väkivaltaa ja turvattomuutta. Ulkomaalaisten vaikutus turvattomuuteen on siihen verrattuna vain kuin hiiren pissa valtameressä.

 10. kuikkeli sanoo:

  Jari Ranne kirjoittaa:
  ”Kuikkelin mainitsema väkivaltaan johtava kunniakulttuuri ei sovi Suomeen eikä mihinkään muuhunkaan maahan.”

  Niin. Silti esimerkiksi Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto haluaa tuoda kunniakulttuuria Hämeenlinnaan, koska se ei vastusta kaupunginhallituksen ja muutaman ”johtajan” poliittisia päätöksiä satelliittiyksikön ja Lammin vastaanottokeskuksen osalta. En ymmärrä miksi. Toiseksi, en ymmärrä sitä, että jos kunniakulttuuria kaikesta huolimatta halutaan tuoda poliittisilla päätöksillä Hämeenlinnan lintukotoon, niin miksi kyseiset poliitikot eivät halua kantaa vastuutaan kunniakulttuurin vähentämisestä siten, että kunniakulttuuria pyrittäisiin ehkäisemään. On naurettavaa, että joidenkin poliitikkojen suurin murhe on suomalaisten miesten suorittama perheväkivalta naisia kohtaan samaan aikaan, kun he itse ovat olleet vaikuttamassa siihen, että Hämeenlinnaan on tuotu kunniakulttuuria, joka ei kuulu millään tavalla suomalaiseen kulttuuriin. Miksi nämä samat päättäjät eivät ole koskaan kiinnostuneita maahanmuuttajanaisten yksilönvapauksista?

  Jari Ranne kirjoittaa:
  ”Se on ihmisoikeuksien vastaista kuten kaikki henkinen ja fyysinen perheväkivalta kenen tahansa tekemänä.”

  Kaikkea primitiivistä väkivaltaa pitää vastustaa. Erityisesti julkisen vallan on puututtava siihen. Oikeusvaltiossa väkivallan edessä ei pidä alistua.

  Jari Ranne kirjoittaa:
  ”Mutta voisiko Kuikkeli panostaa vahvoja sanojaan enemmän esim. mustasukkaisuuskulttuuria vastaan?”

  Ööh? Mustasukkaisuus on ihan luonnollinen ihmismielen reaktio. Miksi sitä pitäisi vastustaa? Miten sitä on edes mahdollista vastustaa? Harva ihminen voi sellaisille tunteille yhtään mitään.

  Jari Ranne kirjoittaa:
  ”Sitä harjoittavat sadat tuhannet miehet ja naiset – ja juuri suomalaiset.”

  Mustasukkaisuus ei ole yksittäiseen kulttuuriin sidottu piirre. Mustasukkaisuutta on kaikkialla siellä, missä ihmisiä on. Mustasukkaisuus ei ole ainoastaan suomalaisten erityispiirre.

  Jari Ranne kirjoittaa:
  ”Se, jos mikä, aiheuttaa valtavasti kärsimystä, väkivaltaa ja turvattomuutta.”

  Ei mustasukkaisuus ole mikään syy aiheuttaa kenellekään kärsimystä, väkivaltaa tai turvattomuutta. Ne ihmiset, jotka aihettavat toisille ihmisille fyysistä kärsimystä, väkivaltaa tai turvattomuutta mustasukkaisuuden perusteella, ovat rikollisia. Mustasukkaisuus ei tietenkään oikeuta väkivaltaa. Väkivalta on rikkollista toimintaa sen sijaan mustasukkaisuus ei ole rikkolista toimintaa.

  Jari Ranne kirjoittaa:
  ”Ulkomaalaisten vaikutus turvattomuuteen on siihen verrattuna vain kuin hiiren pissa valtameressä.”

  Ulkomaalaisten rikollisuus Suomessa pitää tietenkin suhteuttaa suomalaisten rikollisuuteen Suomessa. Ulkomaalaiset syyllistyvät esimerkiksi pahoinpitelyihin, ryöstöihin ja raiskauksiin moninkertaisella määrällä verrattuna suomalaisiin, kun ulkomaalaisten osuus kyseisiin rikoksiin suhteutetaan väkilukuun. Tämän asian voit käydä toteamassa esimerkiksi Tilastokeskuksen sivuilta.

  Käytännössä jokainen turvapaikanhakijan tekemä rikos Hämeenlinnassa on saatu aikaan poliittisella päätöksellä. Jos Lammille ei oltaisi perustettu vastaanottokeskusta poliittisella päätöksellä, silloin täällä ei juurikaan olisi turvapaikanhakijoita eli Hämeenlinnassa ei tapahtuisi turvapaikanhakijoiden suorittamia rikoksia. Lammin vajaan 200:n turvapaikanhakijan joukossa eleli viime vuonna ainakin puukottajia, kuristaja, pahoinpitelijöitä, (ruotsinlaivanraiskaaja?) jne. Minä en ainakaan kokisi oloani kovin viihtyisäksi tai turvalliseksi, jos naapurustooni perustettaisiin vastaanottokeskus, jonka asukkaista näin huomattava osa on (tai saattaa olla) rikollisia, jotka ovat valmiita käyttämään vakavaa fyysistä väkivaltaa. Erityisesti en voisi antaa lapsieni asua sellaisessa elinympäristössä.

  Kunniakulttuurin nostin sen vuoksi esille, että se oli täysin vieras asia Suomessa ennen humanitaarisia maahanmuuttajia. Kunniakulttuuriin kuuluu se, että naiset ja miehet eivät ole tasa-arvoisia. Kunniakulttuurissa naiselle ei kuulu samoja yksilönvapauksia kuin miehelle. Kunniakulttuureissa nainen on miehen omaisuutta. Naisen on elettävä siveellistä elämää, pukeuduttava siveellisesti, pysyttävä kotona jne. Jos nainen ei noudata siveellistä elämäntapaa, miehellä on oikeus tietyissä tilanteissa jopa pahoinpidellä tai surmata nainen puhdistaakseen oman tai sukunsa kunnia. Näille teoille on siis suvun tai yhteisön hyväksyntä. Kunniakulttuuri eroaa han-suomalaisesta perheväkivallasta oleellisesti erityisesti siinä, että Suomessa yksikään han-suomalainen suku tai yhteisö ei hyväksy naisen pahoinpitelemistä tai surmaamista. Jokainen han-suomalainen suku tai yhteisö Suomessa tuomitsee ja häpeää suvussa tai yhteisössä ilmenevää perheväkivaltaa.

  Täältä lisää aiheesta:
  http://www.youtube.com/watch?v=mCqMXJalNOY

 11. Jari Ranne sanoo:

  Kun ihmisillä on ongelmia, ongelmia aiheuttavia käsityksiä ja mielentiloja tai kun he niiden vuoksi käyttäytyvät haitallisesti, ei maahantulon estäminen tai maasta karkottaminen ole rakentavin eikä myöskään vaikuttavin ratkaisu. Se on kuin laittaisi päänsä pensaaseen. Pidemmän päälle kaikkien osapuolten kannalta parempi keino on vaikuttaa varsinaisiin ongelmiin, ongelmia aiheuttaviin käsityksiin ja mielentiloihin ja tietenkin myös haitalliseen käyttäytymiseen.

  Vertasin kunniakulttuuriin liittyviä haittoja mustasukkaisuuteen, koska niissä on pohjimmaltaan ja monelta osin samanlaisia syitä ja ilmiöitä: halu hallita toista ihmistä, toisen ihmisoikeuksien kieltämistä, heikko itsetunto, itsetunnon kärsimää kolausta, kasvojen menettämistä, avuttomuuden kokemista, kyvyttömyyttä käsitellä tunteitaan rakentavasti ja niiden seurauksena tuhoisaa käyttäytymistä.

  Kaikkiin noihin voi ihminen varsinkin pidemmän päälle vaikuttaa, vaikka se ei aina olekaan helppoa eikä yksinkertaista. Ja usein tarvitaan monien keinojen yhtäaikaista ja pidempiaikaista käyttöä. Tuollaisten ihmisten totaalinen torjuminen yhtä hyvin yhteiskunnan sisällä kuin maan rajoilla on todellakin pään laittamista pensaaseen, koska sillä tavalla ei noita ongelmia ratkaista.

  Vertasin mustasukkaisuuteen myös siksi, että ei mustasukkaisuuteenkin voi vaikuttaa, sitä voi oppia käsittelemään rakentavasti ja aikuismaisesti eikä mustasukkaisuudenkaan vuoksi huonosti käyttäytyviä poisteta eikä tarvitsekaan poistaa maasta. Jos niin tehtäisiin, meitä jäisi tänne aika vähän. Tottakai mustasukkaisuusongelmia on joka maassa, kaikkialla missä ihmisiä on. Mutta maasta poistamista oleellisempaa on vaikuttaa sekä häiriökäyttäytymisen syihin että tarttua häiriökäyttäytymiseen. Kovin mustavalkoista sen sijaan olisi kiinnittää päähuomio siihen, mistä maasta tai kulttuurista ihminen on lähtöisin. Ihmisoikeuksien vastaista sellainenkin olisi.

 12. kuikkeli sanoo:

  Jari Ranne kirjoittaa:
  ”Kun ihmisillä on ongelmia, ongelmia aiheuttavia käsityksiä ja mielentiloja tai kun he niiden vuoksi käyttäytyvät haitallisesti, ei maahantulon estäminen tai maasta karkottaminen ole rakentavin eikä myöskään vaikuttavin ratkaisu.”

  Turvapaikanhakijat hakevat Suomesta turvapaikkaa, koska he väittävät olevansa vainon kohteena lähtömaassaan. Suurin osa (39/40) siis todennäköisesti valehtee, koska suurin suurin osa turvapaikanhakijoista ei ole oikeutettu turvapaikkaan. Suomeen olisi tulossa niin paljon turvapaikanhakijoita Afrikasta ja Lähi-idästä kuin vain Suomi suostuu ottamaan vastaan. Suomen valtion resurssit ovat kuitenkin rajalliset, joten ensisijaisesti humanitaarisilla syillä Suomeen tulevista ihmisistä Suomen pitäisi ottaa kaikista eniten hädänalaisimmat ihmiset tai ihmiset, jotka hyödyttävät Suomen valtiota kaikista eniten.

  Turvapaikanhakijat pakenevat siis lähtökohtaisesti vainoa kotimaastaan, joten mielestäni turvapaikanhakijoilta pitää voida odottaa, että he eivät tuo oman maansa ongelmia mukanaan. Heidän rikollisuuteen täytyy suhtautua vakavammin kuin suomalaisten rikollisuuteen, koska Suomea ei sido yksikään kansainvälinen velvoite ottaa vastaan niitä turvapaikanhakijoita, jotka eivät oikeutettuja turvapaikkaan (turvapaikanhakijoista turvapaikkaan oikeutettuja on noin 1/40). Turvapaikanhakija, joka syyllistyy Suomessa henkeen ja terveyteen kohdistuvaan rikokseen, tulisi karkoittaa välittömästi rikoksen tehtyään. Tällainen rikollinen ei ansaitse humanitaarista suojelua. Kaikista epäoikeudenmukaisinta on, että tällaisissa tapauksissa rikollinen vie paikan humanitaariseen suojeluun sellaiselta henkilöltä, joka olisi oikeasti avun tarpeessa. Nykyinen valtakunnallinen turvapaikkapolitiikka on täysin epäonnistunutta. Sen ensisijainen tarkoitus ei ole auttaa hädänalaisia ihmisiä vaan aiheuttaa väestönsiirto Suomeen.

  Jari Ranne kirjoittaa:
  ”Se on kuin laittaisi päänsä pensaaseen. Pidemmän päälle kaikkien osapuolten kannalta parempi keino on vaikuttaa varsinaisiin ongelmiin, ongelmia aiheuttaviin käsityksiin ja mielentiloihin ja tietenkin myös haitalliseen käyttäytymiseen.”

  Ongelmia aiheutetaan sekä pakolaisille että kansaväestölle sillä, että Suomeen otetaan ulkomaalaisia rikollisia vastaan ja annetaan heidän oleskella Suomessa riippumatta siitä, kuinka vakaviin rikoksiin kyseiset ulkomaalaiset rikolliset ovat syyllistyneet. Ei ole kunnollisten maahanmuuttajien etu, että Suomesssa saa oleskella sellaisetkin maahanmuuttajat, jotka eivät kunnioita suomalaisia lakeja, suomalaista kulttuuria ja suomalaisia yleisiä käyttäytymisnormeja.

  Jari Ranne kirjoittaa:
  ”Vertasin kunniakulttuuriin liittyviä haittoja mustasukkaisuuteen, koska niissä on pohjimmaltaan ja monelta osin samanlaisia syitä ja ilmiöitä: halu hallita toista ihmistä, toisen ihmisoikeuksien kieltämistä, heikko itsetunto, itsetunnon kärsimää kolausta, kasvojen menettämistä, avuttomuuden kokemista, kyvyttömyyttä käsitellä tunteitaan rakentavasti ja niiden seurauksena tuhoisaa käyttäytymistä.”

  Kunniakulttuuri ja mustasukkaisuus ovat täysin eri asioita. Minäkin olen joskus mustasukkainen, mutta minulle ei tulisi mieleenikään pitää siinä tunnetilassa toisen ihmisen ihmisarvoa sellaisena, että juuri minun mustasukkaisuuteni oikeuttaisi väkivaltaan tms. Ilmeisesti et halua puhua itse asiasta vaan haluat viedä asian pois raiteiltaan, jotta voisit perustella kuuluisalla han-suomalaiset -argumentilla (eli tekeväthän suomalaisetkin) sitä, että Suomen pitäisi ottaa ulkomaalaisia rikollisia humanitaariseen suojeluun, suomalaisten pitäisi hyväksyä turvapaikanhakijoiden rikollisuus ja että, sillä ei ole väliä minkälaisia turvapaikanhakijoita Suomi ottaa vastaan.

  Jari Ranne kirjoittaa:
  ”Tuollaisten ihmisten totaalinen torjuminen yhtä hyvin yhteiskunnan sisällä kuin maan rajoilla on todellakin pään laittamista pensaaseen, koska sillä tavalla ei noita ongelmia ratkaista.”

  Olen tästä täysin eri mieltä. Se olisi vastuullista humanitaarista maahanmuuttopolitiikkaa tarjota apua Suomesta ainostaan sellaisille pakolaisille ja turvapaikanhakijoille, jotka ovat oikeasti avun tarpeesssa. Humanitaariset maahanmuuttajat usein pakenevat maistaan, koska siellä on ihmisiä, jotka käyttävät väkivaltaa mielivaltaisesti. Lisäksi on erittäin vastuutonta suomalaisten veronmaksajien kannalta, että tänne tuodaan ulkomaalaisia rikollisia. Tällaisilla poliittisten päätöksien vuoksi Suomesta on tullut huomattavasti turvattomampi paikka asua kuin muutama vuosikymmen sitten.

  Jos Suomeen otetaan rikollisia eikä Suomesta karkoiteta rikollisia, silloin seuraukset ovat vastaisuudessakin jotain Sellon kaltaisia. Surullisinta siinä on, että viisi viatonta suomalaista on kuollut poliittisten päätösten (tai niiden tekemättä jättämisen) vuoksi. Jos minun läheiseni olisi kuollut kyseisellä tavalla, minä vaatisin kyseisestä tragediasta vastuussa olevilta poliitikoilta ja virkamiehiltä selitystä, enkä aivan vähäiseen tyytyisikään. Mikäli Hämeenlinnassa tapahtuu joskus jotain vastaavaa, tiedän kyllä keiden puoleen tulen kääntymään vaatiessani selitystä tapahtumasta. Toivottavasti sellaista ei koskaan satu Hämeenlinnassa, mutta ikävä kyllä, pidän sitä vain toiveajatteluna ja on ajankysymys, kun kyseiset poliittiset ratkaisut aiheuttavat jotakin kauheuksia Hämeenlinnassakin ellei tätä hullutusta ymmärretä lopettaa ajoissa.

  Jari Ranne kirjoittaa:
  ”Mutta maasta poistamista oleellisempaa on vaikuttaa sekä häiriökäyttäytymisen syihin että tarttua häiriökäyttäytymiseen. Kovin mustavalkoista sen sijaan olisi kiinnittää päähuomio siihen, mistä maasta tai kulttuurista ihminen on lähtöisin. Ihmisoikeuksien vastaista sellainenkin olisi.”

  Ei pidä kiinnittää huomiota siihen, mistä maasta ihmiset tulevat. Huomio pitää kiinnittää ensinnäkin siihen, että minkälaiset ovat Suomen valtion resurssit ottaa vastaan humanitaarisia maahanmuuttajia ja toiseksi siihen, ketkä ovat eniten hädänalaisia (yleensä siis naiset ja lapset, tällä hetkellä turvapaikanhakijoista noin 80%:a on miehiä). Koska resurssit ovat rajalliset, siitä syystä Suomen valtion pitää priorisoida sitä, keitä tänne otetaan. On hienoa, jos Suomen valtiolla on resursseja ottaa vastaan sellaisia humanitaarisia maahanmuuttajia, jotka ovat aidosti avun tarpeessa ja jotka vastavuoroisesti kunnioittavat avunantajia siten, että he noudattavat suomalaista lakia, sopeutuvat suomalaiseen elämäntapaan ja kunnioittavat suomalaista kulttuuria. Tällaisia ihmisiä vastaan suomalaisilla tuskin on yhtään mitään. Suomalaiset ovat erittäin suvaitsevaisia ihmisiä, ja he haluavat kantaa oman kortensa kekoon auttaessaan muiden maiden hädänalaisia ihmisiä. Suomalaiset eivät sen sijaan ole kiinnostuneita kustantamaan ulkomaalaisten rikollisten täysihoitoa Suomessa.

 13. kuikkeli sanoo:

  Tässä tietoa turvapaikanhakijoista:
  http://www.youtube.com/watch?v=oV2OI75Vd5I&feature=related

  Romanian kerjäläisille ja Bulgarian romaneille majoituspaikka satelliittiyksiköstä?

  http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2010/04/romanialaiskerjalaiset_hakevat_turvapaikkaa_suomesta_1640538.html?origin=rss

  Oikeesti hei, pitäiskö siellä valtuustossakin jo vähitellen herätä asiaan, ettei tällaista toimintaa tuettaisi Hämeenlinnassa?

Jätä kommentti

css.php