Tulipahan tarpeeseen turpiinoton/-annon ehkäisy

Tein 19.4.2010 valtuustoaloitteen perhe- ja lähisuhdeväkivallan vähentämiseksi. Aloite tuli tarpeeseen, läpäisi kaikki päätöksenteon portaat vauhdilla ja todetaan ensi maanantain valtuuston listalla loppuun käsitellyksi. Lopputuloksena saadaan lähisuhde- ja perheväkivallan vastainen toimenpideohjelma, joka vastaa täysin aloitteen sisältöä. Riemastuttavaa, mutta myös säikähdyttävää eli parempi myöhään kuin ei milloinkaan. 

”Valtuustoaloite perhe- ja lähisuhdeväkivallan vähentämiseksi

Yhteiskunnan pahoinvointi ja sen myötä perhe- ja lähisuhdeväkivalta lisääntyvät taloudellisesti haastavina aikoina. Noin joka kolmannessa kotikäynnissä poliisi on hälytetty paikalle perheväkivallan takia.
Perheväkivalta voi kohdistua keneen perheenjäseneen tahansa. Lasten ja naisten pahoinpitely tiedostetaan jo, mutta esimerkiksi ikäihmisiin kohdistuva väkivalta on vaiettu ongelma. Pelkästään naisiin kohdistuvan väkivallan yhteiskunnalle aiheutuvien kustannusten on arvioitu nousevan Suomessa vuosittain 91 miljoonaan euroon. Uhrin kärsimyksen hinta on puolestaan mittaamaton.
Hämeenlinnassa ei ole perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastaista toimenpideohjelmaa. Seudullisen turvallisuussuunnitelman laatiminen on kuitenkin nyt käynnistymässä, ja sen painopisteeksi on valittu arjen turvallisuus.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Hämeenlinnan kaupungin tulee sisällyttää turvallisuussuunnitelmaan tai laatia sen lisäksi perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastainen toimenpideohjelma. Toimenpideohjelman tavoitteen tulee olla elinkaarimallin mukaisesti kaikenikäisiin asukkaisiin kohdistuvan perhe- ja lähisuhdeväkivallan vähentäminen.
Toimenpideohjelman tulee sisältää ainakin seuraavat asiat:
1. Eri viranomaisten ja hallintokuntien välinen selkeä työn- ja vastuunjako.
2. Konkreettiset toimenpiteet, joilla turvataan väkivallan uhrin, tekijän sekä myös väkivallalle altistuneen lapsen tarvitsema riittävä tuki ja palvelut, mukaan lukien turvakodit.
3. Perheväkivaltaa työssään kohtaavan peruspalveluiden henkilöstön koulutustarve.
4. Perheväkivaltaa vastaan toimivien järjestöjen toiminnan turvaamiseksi ja yhteistyön kehittämiseksi tarvittavat toimenpiteet. 
5. Esitys ennaltaehkäisevän koulutuksen ja tiedottamisen lisäämisen toteuttamisesta mm kouluissa, neuvoloissa ja terveydenhuollossa.
6. Esitys toimenpideohjelman toteuttamisen aikataulusta ja tarvittavista resursseista.
Hämeenlinnan strategian yksi tavoite on saada kaupungista entistä turvallisempi ja kiinnostavampi asuinpaikka. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastainen toimenpideohjelma ohjaisi konkreettisin toimin kaupunkiamme kohti turvallisempaa arkea.”

Jätä kommentti

css.php