Paljon melua moottoriradasta / ”editoimaton versio”

Ympäristön hyvä asetetaan usein vastakkain elinkeinoelämän kehittämisen kanssa, vaikka kestävä ympäristönsuojelu on myös kestävää taloutta ja elinkeinopolitiikkaa. Vahva ympäristöosaaminen ja vastuullinen toiminta ovat yritysten kilpailuvaltteja jo nyt, ja korostuvat tulevaisuudessa entisestään. Asenteet muuttuvat hiljalleen, mutta ilman selkeitä normeja, selvää taloudellista hyötyä tai sosiaalista painetta ei riittävää parannusta tapahdu. Esimerkiksi ympäristölainsäädännön löysääminen ei paranna elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, vaan heikentää keinoja ohjata yhteiskuntaa ympäristön ja talouden kannalta hallitusti kestävämpään suuntaan.

Peräänkuulutin moottoriradan melusta ja pohjavesiriskeistä lisäselvityksiä jo pari vuotta sitten Raatihuoneella järjestetyssä keskustelutilaisuudessa. Onneksi Vaasan hallinto-oikeus kaipasi vastaavia lisäselvityksiä ja teki asian tiimoilta hyvän päätöksen. Luotettava ja kattava tieto ihmisille ja ympäristölle aiheutuvista riskeistä kuten melusta ja pohjavesiriskeistä parantaa elinkeinoelämän ja ympäristönsuojelun yhteensovittamista ja sulkee pois liioittelun, vähättelyn ja jossittelun mahdollisuuksia. Nykypäivänä Ahveniston moottorirata jäisi sijaintinsa vuoksi kokonaan ilman ympäristölupaa, mutta koska nyt on kyse vanhasta luvasta ja toiminnasta, tuleekin varmistaa, että riskit poistetaan tai ne ovat parhaalla mahdollisella tavalla hallinnassa. Näin tehdään lopulta myös Ahveniston moottoriradan kohdalla.  

Totesin Lahdessa 30.11 ministeri Vapaavuoren vierailun yhteydessä pitämässäni puheessa, että elinkeinoelämän ja ympäristökysymysten yhteensovittamisessa on toimittava ennakkoluulottomasti yhteistyössä. Paras lopputulos saavutetaan etsimällä yhdessä yritysten, kuntien ja viranomaisten kanssa valtakunnallisten linjausten ja lakien mukaiset, luotettavaan tietoon perustuvat tapauskohtaiset ratkaisut. Ahveniston alueen kokonaissuunnitelman laatimisessa ollaankin perimmäisten kysymysten äärellä: luonnonvarojemme ympäristöllinen ja taloudellinen arvo kasvaa globaalissa maailmassa, joten niistä on pidettävä huolta kestävän hyödyntämisen ja suojelun kautta. 

Ympäristönsuojelun painopisteen on oltava ennaltaehkäisyssä ja sen on perustuttava faktoihin ja vahvaan asiaosaamiseen. Tämä tulee myös näkymään Kokoomuksen ympäristöpoliittisessa ohjelmassa, jonka laatimiseen olen osallistunut Kokoomuksen ympäristöpoliittisen verkoston puitteissa.

Julkaistu leikattuna versiona 15.1.2011 HäSa:n mielipideosastolla 

Jätä kommentti

css.php