Tytärten on kerrottava totuus

Kolumni julkaistu Hämeenlinnan Viikkouutisissa 7.10.2011

Teknologiakeskus Innopark Oy:n tekemisiä tarkasteltaessa on kieriskelty tietämättömyydessä, ymmärtämättömyydessä, saamattomuudessa ja vedätetyksi tulemisessa. Kuntalain ehdottomat pykälät kuitenkin auttavat pysäyttämään tämän epämääräisen kieriskelyn. Lakia nimitäin uudistettiin vuonna 2007 juuri sen vuoksi, että kunnan päättäjät saisivat päätöstensä ja arviointiensa perustaksi riittävän perusteelliset tiedot kuntansa omistamista osakeyhtiöistä.

 
70§ tytäryhteisön tiedonantovelvollisuus      

Kuntalain 70 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen on annettava kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot.
Lain yksityiskohtaisten perustelujen mukaan säännös vastaa osakeyhtiölain mukaista tytäryhteisön tiedonantovelvoitetta. Säännös velvoittaa tytäryhteisön hallitusta antamaan muitakin kuin tilinpäätösasiakirjoihin sisältyviä tietoja.  Tällaisiksi tiedoiksi lain laatija on esimerkkinä maininnut määrältään merkittävän luottotappion tai vahingonkorvausvastuun.
Suomeksi sanottuna tyttären ( Teknologiakeskus Innopark Oy:n ) olisi pitänyt kertoa äidilleen (Hämeenlinnan kaupunginhallitukselle)  koko totuus.
Kaupunginhallituksen olisi siis pitänyt saada Innoparkin hallitukselta kaikki päätöksentekoa varten tarvittava tieto ja sisäistää se, jotta veronmaksajien rahoja ei olisi hassattu. Nyt näyttää pahasti siltä, että 70§ ei ole toteutunut eli tarvittava tieto ei jostain syystä ole saavuttanut kaupunginhallitusta.Kaupunginhallituksen olisi siis pitänyt saada Innoparkin hallitukselta kaikki päätöksentekoa varten tarvittava tieto ja sisäistää se, jotta veronmaksajien rahoja ei olisi hassattu. Nyt näyttää pahasti siltä, että 70§ ei ole toteutunut eli tarvittava tieto ei jostain syystä ole saavuttanut kaupunginhallitusta.Kaupunginhallituksen olisi siis pitänyt saada Innoparkin hallitukselta kaikki päätöksentekoa varten tarvittava tieto ja sisäistää se, jotta veronmaksajien rahoja ei olisi hassattu. Nyt näyttää pahasti siltä, että 70§ ei ole toteutunut eli tarvittava tieto ei jostain syystä ole saavuttanut kaupunginhallitusta. Kaupunginhallituksen olisi siis pitänyt saada Innoparkin hallitukselta kaikki päätöksentekoa varten tarvittava tieto ja sisäistää se, jotta veronmaksajien rahoja ei olisi hassattu. Nyt näyttää pahasti siltä, että 70§ ei ole toteutunut eli tarvittava tieto ei jostain syystä ole saavuttanut kaupunginhallitusta.  
 

68§ tilinpäätös& 69§ toimintakertomus

Kaupunginhallituksella on kuntalain 68§:n ja 69§:n mukaan velvollisuus varmistaa, että sillä on käytössään ja sisäistettynä kaikki tarvittavat tiedot tilipäätöstä ja toimintakertomusta varten.  69§:ssä todetaan, että ”Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa”. Kymmenien miljoonien eurojen korkojohdannaiset ovat selvästi ”talouteen oleellisesti liittyvä asia”.
Suomeksi sanottuna äidin (kaupunginhallituksen) olisi siis pitänyt hankkia kattavat tiedot myös tuppisuiselta tyttäreltä (Innoparkilta). Näyttää huolestuttavasti siltä, että myös 68§ ja 69§ ovat toteutuneet puutteellisesti.  
Kun jo lain tasolla säädetään näin ehdottomasti tiedonanto- ja tiedonhankkimisvelvoitteet, eivät Innoparkin hallitus tai kaupunginhallitus voi selittää asioita sillä, ettei tietoa ole ollut tarjolla. Hallitusten jäsenetkään eivät voi puolustaa itseään tietämättömyydellä, koska kumpikin hallitus yhteisvastuullisesti vastaa tekemisistään. Suomessa vallitseva hyvä yleinen järjestys ja turvallisuus perustuu kansalaisten lainkuuliaisuuteen. Myös Innoparkin hallituksen ja kaupunginhallituksen pitää olla lainkuuliaisia.
Kaupunginvaltuusto voi pyytää tarkastuslautakuntaa selvittämään kaupunginhallituksen toimintaa. Tätä vaihtoehtoa on jo väläytetty valtuutettujen taholta, sillä kaupunginhallitus ei voi itse pyytää ketään tarkastelemaan omaa toimintaansa.
 

22 kommenttia artikkeliin “Tytärten on kerrottava totuus”
 1. Tapio Vekka sanoo:

  Kolumnisti Riikonen (kok) kokee kieriskelleensä tietämättömyydessä, ymmärtämättömyydessä, saamattomuudessa ja vedätetyksi tulemisessa. Harmin paikka, koska valtuutetulla olisi kuitenkin mahdollisuus saada runsaasti informaatiota erilaisissa kohtaamisissa – etenkin suurimman ja kaupunginhallitusta johtavan poliittisen ryhmän (kok) jäsenenä – tosin se edellyttää aktiivisuutta ryhmässä ja läsnäoloa tilaisuuksissa.

  Pari näkökulmaa kuntalain tulkintoihin ja johtopäätöksiin:
  §70: Kaupunginhallitus ja –valtuusto ovat saaneet haluamansa tiedot Innoparkilta – kuten PWC:n tarkastusraportissa todetaan, kaupungin konsernijohtoa on säännöllisesti informoitu yhtiön asioista. Myös kaupungin konsernitilinpäätöksiin on taloudellisen aseman ja toiminnan tuloksen laskemiseen saatu tarvittavat tiedot. Nyt runsaasti tilinpäätösten 2006-2010 hyväksymisen jälkeen PWC arvioi tietojen olleen vääriä. Tästä on pyydetty lausunto Kirjanpitolautakunnalta, jotta kirjauksiin saadaan soveltamisohje.

  Mihinkähän Riikonen (kok) väittää rahoja hassatun? Elinkeinopolitiikan tekemiseen ja rakennusinvestointeihin? Elinvoimaisuuden turvaaminen ja lisääminen on yhtä lailla kunnan perustehtävä, kun peruspalveluiden tuottaminen. Ja mikä on sitä rahojen hassaamista, valtuuston hyväksymän strategian toimeenpanoko? Riikosen (kok) viittaukset luottotappioihin ja vahingonkorvausvastuisiin eivät ole tässä tapauksessa relevantteja. Innoparkilla ei niitä ole ilmoittamatta.

  §68-69: Kaupungin tilinpäätöksessä on esitetty myös sellaista tietoa, mitä ei tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa esiinnyt – kymmeniä sivuja. Pienten kirjanpitovelvollisten liitetietoja siellä ei ole esitelty – kuten ei myöskään yhtiöiden tasekirjoja. Kaupungin konsernitilinpäätöksessä esiintyy yrityskohtaisesti keskeiset tunnusluvut strategisten yhtiöiden tasekirjoista, näistä valtuutetut ovat nähneet mm yhtiöiden taseaseman ja tuloksen. Nykynäkemyksenkään mukaan johdannaissopimukset, joiden arvioidaan tuottavan n 11M € sopimuskautensa aikana tuloa konsernille, ei nähdäkseni ole sellainen tieto, joka erikseen pitää konsernin toimintakertomukseen kirjata.

  Kaupungin tilintarkastaja huomautti 2010 tilintarkastuskertomuksen luovutustilaisuudessa, että Innoparkin mahdollisesti lankeavista riskeistä olisi pitänyt olla mainita olennaisina tilikauden jälkeen esille tulleina tapahtumina toimintakertomuksessa, koska jo keväällä oli ilmeistä, että riskejä tullee laukeamaan. Tämä oli valmistelijoilta ja hallitukselta jäänyt huomioimatta, koska asia oli niin paljon esillä muutenkin, mutta tuli sitten esille tilintarkastajan lausunnossa.

  Kaupungin hallintoa ja konserniohjeiden noudattamista koskeva päätösehdotuksen täydennysluonnos on ollut jo jonkun aikaa työn alla, se käydään läpi valtuustoryhmien pj-palaverissa maanantaina – joten ei huolta, myös asian poliittinen puoli tulee selvitettyä – se on tarkastuslautakunnan tehtävä.

  Tapio Vekka (kok)
  kaupunginhallituksen pj
  Hämeenlinna

 2. Leo Leppänen sanoo:

  Kiitos kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapio Vekalle kommentista!

  Luettuani Viikkouutisista kokoomuslaisen valtuutetun Lulu Riikosen po. sekavahkon kolumnin kyselin itseltäni, ovatkohan asiat aivan niin kuin hän antoi ymmärtää tekstissä ja rivien välissä.

  Vekan kommentti on ilmeisesti faktaa kaikilta osin ja Riikosen kolumni sisälsi osittain puppua. Vekan kannattaisi kirjoittaa ensi perjantain lehteen vastine, jotta lukijoille ei jää vääriä mielikuvia.

 3. Jari Ranne sanoo:

  Jos Riikosen mainitsemia pykäliä olisi noudatettu sekä Innoparkin että kaupungin puolella niin, kuin niitä on tarkoitettu noudatettavan, emme olisi näin vaikeassa tilanteessa Innoparkin osalta.

 4. Kari Ilkkala sanoo:

  Alkavaa aamua kaikille!

  Kyllä se faktojen valossa vain on niin, että kaupunginhallituksen pj Vekka se tässä edellä kylvää puppua kaksin käsin.

  Ensiksi Vekka projisoi valtuutettu Lulu Riikoseen kokemuksia, joissa tämä ei ole itse kirjoittanut kieriskelleensä – liekö Vekka ottanut puhetavan taktiikkamallia Iisakilta? Keväästä asti käydyn keskustelun kontekstista kyllä selviää, mihin valtuutettu Riikonen viittaa kirjoittaessaan ”tietämättömyydessä, ymmärtämättömyydessä, saamattomuudessa ja vedätetyksi tulemisessa kieriskelystä”. Nämähän ovat olleet Innoparkin sotkuja puolustelleiden denialistien pääargumentit: ei tiedetty, ei ymmärretty – ex-toimari ja ex hallituksen pj, juu ne ne oli, ja piisaa kun ne on nyt poissa! Haajanen – jota Kaupunkiuutisten Lea Karmalan on käynyt jopa sääliksi – ”lusii” Koulutuskeskus Tavastian kuntayhtymän johtajana.

  Vekka viittaa valtuutettu Riikosen suurimman ja kaupunginhallitusta johtavan poliittisen ryhmän (kok) jäsenenä saatavilla olleeseen informaatioon… ja keneltäköhän se informaatio on ollut peräisin? Vekalta ja Rautiolta, vai? Ryhmän kokouksissa lienee sitten tarjolla eri herkut, sillä julkisesti valtapari Vekka/Rautio ei ole esittänyt todeksi varmennettavissa olevaa informaatiota, epätodeksi varmennettua disinformaatiota sitäkin enemmän.

  PwC:n tarkastusraportin ja siihen Moore Stephens Rewinet Oy:n (MSR) ja Audiarev Oy:n antaman vastineen käyttö on suorastaan surkuhupaisaa. Pari esimerkkiä: PwC:n todetessa v. 2010 raportteihin nojaten kaupunkikonsernin tulleen säännöllisesti informoiduksi, se on kuranttia tavaraa se, mutta Audiarev ja MSR puhuvat asiaa ja PwC:n suohon puolustaessaan johdannaisten kirjauskäytäntöä. Audiarev ja MSR taas puhuvat potaskaa väittäessään ettei johdannaisiin voi mitenkään soveltaa suojauslaskentaa, kun taas PwC on kansainvälinen asiantuntija arvioidessaan johdannaiset edes osittain suojaaviksi.

  Toinen vallankäytön puhetyyli, jota Vekkakin nyt on näemmä oppinut sujuvasti käyttämään, on pakottaa kriitikot toistamaan jokainen jo moneen kertaan käyty asia aina uudelleen – esimerkkinä nerokas kysymys: ”Mihinkähän Riikonen (kok) väittää rahoja hassatun?”. Ei nyt unohdettaisi sitä tosiasiaa, että jos Kh:n esitykset menevät 10.10. valtuustosta läpi, nousee hassattu saldo 8,1 miljoonaan euroon. Jos konserniohjauksesta vastuulliset tahot olisivat vuosina 2006-2010 ja etenkin 2007-2009, asioiden tullessa oikein huolella reisille, puuttuneet asioihin sen sijaan, että Kh:ssa ja valtuustossa päätätettiin toinen toistaan epärealistisempia himmeleitä, useampi miljoona huonon perään heitettyä hyvää euroa olisi säästynyt. Valtuuston edellyttämä Moreenin puolivuotisraportointi laiminlyötiin täysin tammikuun -07 jälkeen, ja konserniohjeiden edellyttämä kolmannesvuosiraportointi täysin ainakin vuodelta 2008. Tästä PwC ei sano sanaakaan. Seurauksena Innopark nosti valvojansa Isosuon korkeimman omakätisesti avittamana Ironin 2,1 M€ investointilainan, ja käytti sen käyttömenoihin. Samoin kävi osalle FMS:lle annettuja koneinvestointirahoja. Asian jatkoperkaaminen ei Kh:ta kiinnosta, ja PwC:n perustelu etsii vertaistaan: ”Kaupunki rahoitti konsernia käyttöpääomaan kohdistuvilla lainoilla ja avustuksilla vuosina 2009-2010, joten käsityksemme mukaan rahoitusta olisi annettu tarvittaessa.” Voimmekin siis jatkossa kaikki varastaa, jos voimme olettaa että uhrimme olisi pyydettäessä antanut tai lainannut varat? Muustahan kuin varkaudesta ei investointivarojen käytössä juokseviin menoihin ole kyse. Jatkokysymys: olisiko valtuusto antanut 2009-2010 uutta rahoitusta, jos se olisi tiennyt Innoparkin jo ryssineen Ironin rahat? Haloo!

  Vekka pyrkii nollaamaan kaikki viittaukset Kuntalain säännöksiin, vetoamalla esim. valtuutettu Riikosen Kuntalain esitöistä mainitsemien esimerkkien epärelevanttiuteen, tai siihen ettei pienten kirjanpitovelvollisten oleellisia tietoja tarvitsisi mainita kaupungin tilinpäätöksessä. Kuntalain säännökset eivät sisällä sellaista helpotusta, ja vaikka sisältäisivätkin, kaupunki on jättänyt myös suurten kirjanpitovelvollisten tietoja kertomatta. Vekka myös väittää kaupungin saaneen tyttäriltään tarpeelliset tiedot. Jassoo, ja voi olla, mutta kaupunki ei ole kaikilta osin vaivautunut kirjaamaan niitä tilinpäätökseen.

  Esimerkkejä:

  Hämeenlinnan Asunnot Oy (HA) on kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momentin tarkoittama ”suuri” kirjanpitovelvollinen, jos Innopark on saman pykälän perusteella ”pieni” jonka ei tarvitse tehdä konsernitilinpäätöstä tai selkoa johdannaisistaan (Leppiniemen lausunto). Tiedämme nyt, että HA:lla on ollut ja on seuraavat korkojohdannaiset, joista vain osa on suojaavia koronvaihtosopimuksia:

  Tilinpäätös 2008: 25,6 M€ (8,8 M€ suojaavia), ei tietoa markkina-arvosta
  Tilinpäätös 2009: 59,08 M€ (34,68 M€ ehkä suojaavia), markkina-arvo -2,05 M€
  Tilinpäätös 2010: 75,83 M€ (46,4 M€ ehkä suojaavia), markkina-arvo -2,67 M€

  Eli tilikausina 2008-2010 vain kahdella kaupunkin tyttärellä IP:llä ja HA:lla on ollut jo 65,6 – 115,8 M€ johdannaissopimukset. Entä muiden tyttärien johdannaiset? Näistä kaupungin 2008-2010 konsernitilinpäätökset eivät sano sanaakaan:

  Vuonna 2008 kohdassa ”47 Muut taloudelliset vastuut” valmiin taulukon Johdannaissopimukset -kohdassa ei ole mitään lukuja, mutta seuraavalla sivulla on kohta
  ”Koronvaihtosopimukset
  Kaupunki on tehnyt koronvaihtosopimuksia lainojen korkovaihtelujen suojaamiseksi”, taas ilman lukuja tai tietoja tytäryhtiöistä.

  Vuonna 2009 taulukkoa 47 ei esitetä, sen sijaan otsikon Koronvaihtosopimukset alla selostetaan kaupungin lainojen korkosuojaukset (joista osa on lainoista erillisiä johdannaisia). Tyttäret kuitataan lauseella ”Konserniyhtiöt ovat myös suojanneet lainojaan koronvaihtosopimuksilla” ilman lukuja tai erittelyä yrityksistä.

  Hiljan nettiin ilmestynyt kaupungin 2010 konsernitase sisältää kohdan ”47 Muut kuntaa koskevat taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen”, ja sen alla kappaleen Koronvaihtosopimukset. Tyttäret kuitataan taas lauseella ”Myös konserniyhtiöt ovat suojanneet lainojaan koronvaihtosopimuksilla”. Tässä kohdassa siis pelkästään IP:n ja HA:n johdannaisten yhteismäärä oli 115,8 M€, joista 75,8 M€ ”suuren” kirjanpitovelvollisen Hämeenlinnan Asunnot Oy:n. Millä muilla konserniyhtiöillä on johdannaisia, joista emme tiedä mitään?

  Vekka hehkuttaa miten kaupunkikonsernin tilinpäätös pitää sisällään strategisten yhtiöiden luvut. Jaha. Katsotaanpas mitä kohdat ”22, 23, 24 Omistukset muissa yhteisöissä” sanoo Innoparkista?

  Konsernin 89,77% omistuksella osuudeksi IP:n omasta pääomasta mainitaan 213.141 € ja osuudeksi tuloksesta -44.149 €. Luvut ovat hassuja, ne kun eivät pidä yhtä kummankaan IP:n PRH:lle toimittaman vuotta 2010 koskevan tilinpäätöksen kanssa.

  1. tilinpäätös (saapunut PRH:een 22.6.2011) listaa tulokseksi -83.810 € josta kaupungin osuuden pitäisi olla -75.206 €, ja pääomaksi 202.801 € josta kaupunkin osuuden pitäisi olla 182.054 €. Heittää siis kymmeniä tuhansia.

  2. tilinpäätös, joka on tilintarkastettu ja hyväksytty yhtiökokouksessa 31.5.2011, listaa tappioksi -820.263 € josta kaupungin osuuden pitäisi olla -736.350, ja pääomaksi -533.654 josta kaupungin osuuden pitäisi olla -479.061 €. Kaupunkikonsernin tulos heittää pelkästään IP:n virheen takia 692.201 € eli näyttää 61,4% liian suurelta.

  Vaikka on selvää ettei Innoparkin 2010 tilinpäätöksen 2. korjattu versio ehtinyt keväällä kaupungin tilinpäätökseen tai tilintarkastukseen, olisi kaupunki toki voinut korjata vasta nyt syksyllä nettiin laittamansa tilinpäätöksen näin selkeiden virheiden osalta – joutuuhan kaupunki nämä korjaamaan joka tapauksessa 2012 pohjaksi ja 2011 vertailutiedoksi.

  Konsernijohdosta on esitetty eteenpäin katsomista ja yhtiön tulevaisuuden turvaamista, mutta kun PwC:n tarkastus koski vain vuosia 2006-2010, tekee konsernijohto vuonna 2011 taas jo uutta sutta ja sekundaa. Innoparkin elinkelpoisuutta ei paranna se, että sinne esim. siirretään perusteetta Lammin Biokylän laina vain, jotta se saadaan muutettua pääomalainaksi. Lainajärjestelyn seurauksena Innoparkin tulos pysyy yli 100.000 €/vuosi todellista heikompana seuraavat liki 4 vuosikymmentä.

  Olen odotellut ja toivonut että kaupungin johdosta löytyy todellisia vastuunkantajia. Ei näytä löytyvän. Mutta ei huolta, kaupunginhallituksen pj Tapio Vekka, myös asian vastuukysymykset tulevat selvitettäviksi, eikä se todellakaan ole tarkastuslautakunnan tehtävä.

 5. Leo Leppänen sanoo:

  Jari Ranne ja Kari Ilkkala

  Olisittepa malttaneet odottaa Tapio Vekan mahdollista vastinetta VU:ssa 14.10.2011 ja vasta sen jälkeen avanneet sanaiset arkkunne mainitussa aviisissa ja täällä.

 6. Jari Ranne sanoo:

  Leo, en ymmärrä, mitä tarkoitat? Kommenttini pohjautui siihen, että kyseisten pykälien mukaan ei ole toimittu Innoparkin nyt käsiteltävien asioiden osalta kuten ei myöskään läheskään aina menneisyydessäkään.

  Kuten olen maininnut aikaisemminkin, Innoparkin viestinnälle on ollut kaikki nämä vuoden tyypillistä valikoivuus, ajoittainen päätöksenteossa tarvittavien tietojen panttaus, epämääräisen yleisten väitteiden tasolla oleminen esim. hankkeiden seurantatietojen osalta ja johtamiskulttuurin vanhakantaisuus, mikä jo sinänsä on ollut huolestuttava piirre yhtiöltä, jonka pitäisi jo toimialansakin vuoksi olla huippumoderni.

  Sama koskee konserniohjeiden noudattamista ja valvomista. Nykyisetkin konserniohjeet antavat aivan riittävät suuntaviivat, jos niiden mukaan vain halutaan toimia ja niitä halutaan myös valvoa.

  Sanopa, Leo, miksi useimpien muiden Hämeenlinnan osakeyhtiöiden ja liikelaitosten kanssa ei ole ollut samanlaisia ongelmia viestinnässä, seurantatietojen saamisessa ja johtamistyylissä? Miksi esim. kaupungin tilapalvelusta ja useimmilta muiltakin tahoilta on missä tahansa investointi-, hanke- yms. asioissa saanut tietoa yllin kyllin, helposti, vaikka yhdellä puhelinsoitolla ja vieläpä selkokielellä? Ja lisäksi suhtautuminen kriittisiinkin kysymyksiin ja palautteisiin on ollut asiallista, ammatillista ja henki oppimishaluinen? Mutta näiden muutamien muiden osalta on jouduttu vähä väliä rypemään aivan toisenhenkisessä viestintä- ja johtamiskulttuurissa? Ja tyyli on niissä säilynyt samanlaisena kaikki nämä vuodet. Kysymys ei silloin ole vain jostain yksittäisistä isommista tai pienemmistä asioista, vaan hallintokulttuurista ja sitähän ylläpitävät ja toteuttavat ihmiset.

  Lulun viittaamat lakikohdat kuten myös konserniohjeet ja kaupungin hyvät investointihankkeiden valmisteluohjeet eivät ole ongelma sellaisille, jotka ymmärtävät niiden hyvän tarkoituksen ja hengen. Heille ne ovat itsestään selviä.

 7. Kari Ilkkala sanoo:

  Terve Leo,

  Olen jo vähentänyt sanaisen arkkuni availuani täällä, kun sattuneesta syystä on muuta kirjoitushommaa. Viikkouutisten ja muiden konserniaviisien osaltahan Pauli Uusi-Kilponen hoitaa säännöstelyn ihan ilman myötävaikutustani.

  Pidän tärkeänä että tietoisesti levitettyyn väärään informaatioon reagoidaan heti. Ajoituksella on merkitystä, tänään on mm. valtuuston kokous.

  Keskustelussa on jäänyt huomioimatta se seikka, että vaikka mm. Innoparkin ei ”pienenä” yhtiönä tarvitse omana itsenään tehdä konsernitilinpäätöstä, se on kuitenkin vain kaupungin alakonserni. Valtuutettu Riikosen ulostulo Kuntalain konsernitilinpäätöstä koskevista pykälistä kiinnittää huomiota tasan oikeisiin asioihin. Kaupungin tehdessä konsernitilinpäätöstä, tytäryhteisöiden yhdistelyssä ei enää tarkastella yhtiökohtaisesti pienuutta tai suuruutta. Tällaista sääntelyä ei löydy Kuntalaista, Kirjanpitolaista tai Kirjanpitoasetuksesta.

  Siten Vekan Kuntalain pykälien 68 § ja 69 § vaatimuksien nollaus tytäryhteisöiden pienuuden perusteella on yksinkertaisesti väärää informaatiota. Tytäryhteisö voidaan jättää yhdistelemättä ainoastaan tiettyjen tiukkojen kriteerien vallitessaa. Vaikka yhdistelyä ei tehtäisi, Kuntalain 69 § toimintakertomuksesta pätee: kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista on kerrottava. Pelkästään kahden tytäryhteisön, Innparkin ja Hämeenlinnan Asuntojen johdannaiset ovat yhteensä samaa luokkaa kuin kaupungin suojaukset ja johdannaiset.

  Esimerkiksi Jarmo Leppiniemen lausunnossaan esittämä käsitys siitä, ettei pienen kirjanpitovelvollisen tarvitse tehdä selkoa johdannaisten käyttötarkoituksista tai markkina-arvoista, ei enää päde Kuntalain mukaisessa konsernitilinpäätöksen yhdistelyssä ja toimintakertomuksessa.

  Innopark itse asiassa osoittaa miten kipeään tarpeeseen 2007 tehty Kuntalain muutos tuli: perustamalla tytätyhtiön ja tarvittaessa sille tytäryhtiön ja huolehtimalla niiden ”pienenä” pysymisestä voisi kätkeä lähes millaisia vastuita hyvänsä. Tilanne tullee onneksi harvoin (?) vastaan – on melko tavatonta, että 4-5 millin liikevaihdon omaavalla yhtiöllä on 6-8 kertaiset lainat ja kohde-etuusarvoltaan liki kymmenkertaiset johdannaiset. Ajatus siitä, että pieni kirjanpitovelvollinen voi pienuuteensa vedoten olla kertomatta riskinkantokykyynsä moninkertaisista vastuista, on koko kirjanpidon kivijalan eli oleellisuusperiaatteen vastainen.

 8. Riitta Nyqvist sanoo:

  Tervehdys!
  Investointivarojen käyttö juokseviin menoihin aiheuttaisi terveessä yksityisbisneksessä fudut seuraamuksineen.
  Valtuutettu Riikosta kiitän rohkeudesta ja kannustan veronmaksajana.
  Riitta

 9. Juhani Lemström sanoo:

  Toivottavasti tämä sama aktiivinen keskustelu ja päättäjien mielenkiinto elinkeinopolitiikkaan jatkuu myös tulevaisuudessa. Se olisi tästä kriisistä yksi pysyvä myönteinen vaikutus.

  Myös tulevaisuudessa elinkeinoyhtiöiden on oltava luottamuksellisia kumppaneita, kun pörssiyhtiö haeskelee paikkaa tuotekehitysyksikölleen tai yritys on tuomassa uutta tuotetta markkinoille. Tätä asiakkaan vaatimaa luottamuksellisuutta ei mikään yhtiö tietenkään saa käyttää väärin omistaja- tai rahoittajavaikuttamiseen. Kaupunkiomistaja tietenkin valitsee yhtiöiden operatiiviseen johtoon tällaiseen toimintatapaan kykeneviä henkilöitä, joihin on luottamus.

  EU-hankkeita tekemään joutuvan yhtiön rahoitus on haastavaa. Etenkin ns. ohjelmakausien vaihtuessa rahaliikenteen aikataulun voi yhtä hyvin ennustaa sammakon sisälmyksistä kuin hallinolta saatavasta informaatiosta. Jos toteuttajana on laaja kansallinen tai kansainvälinen konsortio, asia on yhä hankalampi. Näitä hankkeita toteuttavan organisaation rahoituksen on oltava todella vahva ja joustava.

 10. Leo Leppänen sanoo:

  Jari Ranne ynnä muut

  Minähän vain kannustin Tapio Vekkaa levittämään kokoomuksen sisäiset riidat VU:n palstoille. Lehden levikki on 50 000. Tätä blogiosastoa käynee vilkaisemassa parhaimmillaan vain 500-1 000 henkilöä/blogi.

  Toki havaitsin Vekan puppukommentissa kaunaisuuden puoluetoveri Lulu Riikosta kohtaan. Mutta tuskin tämän jälkeen Vekka menee vipuun, ja hän ei laatine kommentin kaltaista vastinetta (vuodatusta) ensi perjantain lehteen. Siis emme pääse rökittämään lehdessä kaupunginhallituksen puheenjohtajaa. Harmi!

  Juhani Lemströmin kommentin viimeinen kappale kannattaa lukea uudelleen, jollei joku ole ollut tekemisissä EU-hankkeiden kanssa. Asia on täsmälleen niin kuin Lemström kertoo.

 11. Jari Ranne sanoo:

  Kiitos, Leo, nopeasta vastauksestasi! Kuulosti hienolta strategialta, älykkäältä ja sopivasti pilkettä silmäkulmassa. Lupaavaa on, että viime kuukausien keskustelut eivät ole kulkeneet puoluerajojen vaan toimintakulttuurikannanottojen mukaan!

 12. Riitta Nyqvist sanoo:

  Terve Leo!
  Minä olen ollut mukana EU-hankkeessa ja täytyy vain todeta, etteivät sanat riitä kertomaan vielä.
  Ajattelin kyllä joskus kirjoittaa kokemuksistani kirjan, niin huikeaa oli rahan käyttö.
  Itse lähdin ko. projektista kiireen vilkkaa, ettei oma maine mene.
  Ko. kaupunki ei kyennyt hallitsemaan sitä touhua.
  Oli hissunkissun ja helpottunut kun ralli loppui.
  Onkohan kukaan tehnyt tilastoa, kuinka moni EU-rahoitteisista hankkeista on ihan oikeasti lähtenyt elämään kannattavasti.
  Kun rahantulo kaupungilta ja Bryssästä tyssää, tyssää koko touhu.
  Näin aikas monesti on käynyt.
  T. Riitta

 13. Seppo Rehunen sanoo:

  Toivottavasti entistä harvempi karsinoi itsensä johonkin ahtaaseen aitioon esimerkiksi Innoparkin suhteen. Vaikka uusia faktoja, vivahteita ja kannanottoja ilmaantuu koko ajan lisää, on kaupungissa vielä henkilöitä, jotka asennoituvat näiden faktojen esittäjiin kuin vihollisiin.

  Jari Ranteen kanssa on syytä iloita siitä, että eri ryhmittymissä on henkilöitä, jotka uskaltavat ilmaista kantansa tietäen sen olevan oman ryhmän johtajien asenteita vastaan. Kun halutaan avoimuutta, on siiheen syytä kannustaa – ei lannistaa. Kuten Riitta jo totesi, ansaitsee Lulu kiitoksen.

  Kari Ilkkala toi hyvin esille sen tosiasian, että keskustelemme Innoparkista koko ajan menneisyyden tietojen pohjalta. Vai odottaako joku, että vuosi 2011 on voitollinen? Ehkä kaupunginhallitus on saanut raportit sovitussa tahdissa.

 14. Jur.kand. sanoo:

  NIMBY-LULU (NOT IN MY BACKYARD)

  Hämeen Sanomien maanantain 10.10.2011 lehdessä julkistettiin kaupungin lehtikuvan mukaan uuden pitkätukan, kokoomuslaisen Lulu Riikosen möläytys, todellinen harhalaukaus kuntavaalikampanjaansa. Riikonen ei halua senioreja kokoomuslaisten takapihoille (backyard) kaupungin keskustaan. Riikonen haluaa estää seniorien asuttamisen Wetterhoffin kortteliin suunniteltuun uuteen seniorien asuintaloon omia ja kaveriensa maisemia pilaamasta. Kaupungissa on satoja kirvesmiehiä työttömänä; perheillä on suuri hätä ja Lulu-parka suree vain takapihojaan.

  Olen onnekas jutussa mainitun ruutukaava-alueen As Oy Salakkarannan järeän autotallinkin, siis vajoamattoman, omistaja. Takavuosina ne olivat lähes ilmaisia ja hyljeksittyjä ja siksi helposti pankinjohtajan lainarahalla hankittavia. 1950-luvun herkkuauto Fiat 500 Tipolinokin tuli nyt pikkurahalla ostettua mökkireissuille. Itse olen siis seniori ja vuosikymmenten ajan Helsinkiin ja muihin Etelä-Suomen kaupunkeihin ja Tampereelle tapahtuneiden pitkien opiskelu- ja työmatkojen uurastajana nautin nyt keskusta-asumisesta talvisin seniorina, kun terveydenhoito- ja kuntoutuspisteisiin, rumuushoitoloihin, terveyskeskukseen, Mehiläiseen, Hämeenlinnan ja Tampereen keskussairaaloihin ja yksityissairaaloihin pääsee mukavasti kaupungin terveydenhoitobudjettia suuremmin rasittamatta julkisillakin kulkuneuvoilla, linja-autoasemalta ja rautateillä, ja monet seniorit jopa rollaattorilla Viipurintien sillan yli liikkuen. Senioreille on järjestetty oikein oma bussilinjakin. Kiitos siitä.

  Tervetuloa vain seniorit keskustaan ja tervetuloa Rakennustoimisto Pohjola rakennusprojektillaan bruttokansantuotetta kasvattamaan ja työttömiä kirvesmiehiä pestaamaan kansan onneksi. Ehkä joskus saamme sen vuosikymmeniä toivotun kauppahallinkin. Jospa lelukauppa muuttaisi pois vanhan kauppahallin tiloista. Onhan sitten torikin ruoan ostopaikkana läpi vuoden auki. Ihaninta ovat elokuvateatterit. Niihin voi tuhlata ylimääräiset eläkerahat, tarvitsematta nuohota Bangkokin huorakatuja ja Kreikan laiskurizorbasten rantoja.

  Riikosen haastettelu oli kammottavan itsekäs, mutta tulipahan selväksi, ettei vanhusten ja syrjäytyneiden asia paljon Lulun puoluetta liikauta. Pysykööt liitoskuntalaiset mummot ja papat bussiyhteyksien ja vanhainkotien tultua lakkautetuiksi vaikka ruotumummoina/huutolaisina lastensa nurkissa. Vaan paikallisten soinilaisten/perussuomalaisten laariin taisi sataa nyt ennen jytkyjä nämä Lulunkin listan teesit korkojen kanssa.

 15. Lulu Riikonen sanoo:

  Hyvä rouva jurkand,

  Ei ole koiraa karvoihin katsominen.

  Olen Wetterhofin -tapauksessa työni puolesta. Wetterhofin sisäpihan ja lähialueiden maaperän mahdollisesti aiheuttamat ympäristö- ja terveysriskit tulee selvittää ajoissa. Näin on hyvä toimia aina kun on kyse kaavamuutoksesta erityisesti teollisuuskiinteistöjen osalta. Myös mm museovirastolta ja ELY-keskuksen maankäyttöasiantuntijoilta saadaa aikanaan lausunnot.

  Huolissaan voimme kaikki olla toisistamme ikään ja karvoihin katsomatta ja myös toimia sen mukaisesti turhia syyllistämättä.

  Tämän illan valtuustosta vielä sen verran, että kyllä se suurikin paatti kääntyy, mutta hitaasti.

 16. Heikki Koskela sanoo:

  Moi Lulu ja Jurkand!
  Pidä vain Lulu pintasi ryhmässäsi! Eiköhän Innopark ala tämän elvytysruiskeen jälkeen tulla toimeen omillaan ja tuottaa omistajilleen osinkoja.
  Tuosta vanhusten palveluasumisesta: pitääkö heidät teljetä kerrostaloihin, joista ei ole näkymää luontoon.
  Hämeenlinnan ja Kalvolan liitossopimuksessa oli kohta, jossa luvattiin uuden lasten päiväkodin rakentamisesta. Sen pitäisi olla jo rakenteilla, vaan ei ole. Nykyisestä päiväkodista ja muista kunnan rakennuksista piti muodostaa vanhusten palveluasuntoja. Paikka on hyvä: vieressä sijaitsevat terveysasema, apteekki, pankki, pari kauppaa ja bussipysäkki.
  Ennenkuin ahdasta ruutukaavaa ruvetaan pilaamaan, kannattaa selvittää laadukkaat maaseutuvaihtoehdot. Ikäihmiset ovat kokolailla maalta kotoisin.
  Hauskaa päivän jatkoa t. Hessu K.

 17. Sari Rautio sanoo:

  Tervehdys!

  Iso paatti kääntyy hitaasti, mutta nopeammin kun kaikki soutajat soutavat samaan suuntaan. Nopeasti muuttunut kaupunkirakenne, yhteistyörakenne ja tehtäväkenttä vaatii eheyttämistä ja selkeyttämistä. Yhdessä on havaittu puutteita ja ongelmia, ja yhdessä mietitään miten mennään eteenpäin. Päättäjien tehtävä on kuitenkin perustaa päätöksentekonsa faktoihin ja kokonaisuuden kannalta parhaisiin ratkaisuihin, ilman osaoptimointeja.

  Elokuussa työn aloittanut omistajaohjauksen työryhmä valmistelee esitystä kaupunkikonsernin kokonaisuuden ohjaamisesta ja myös koko konsernin kuvaamista. Tämän hetkinen rakenne on liian sirpaleinen ja hajanainen – syntyy väistämättä oman edun tavoittelua ja yksityiskohtiin jumittumista. Innoparkin elämänkaaresta, koko päätöksentekoprosessista ja toiminnasta on otettava opiksi miten jatkossa voisi olla paremmin.

  Jutta Äijälä (kok) kuvasi hyvin valtuustokauden alussa että olemme uudessa Hämeenlinnassa siirtyneet vanhasta tutusta uuteen outoon, jota kukaan ei vielä hallitse ja missä kaikki on luotava uusiksi. Yhteistyön voima on siinä että kaikki eivät tee samaa juttua vaan hommia jaetaan, ja luotetaan siihen mitä toinen tekee. Tässä meillä on tekemistä, ja opettelemista. Kukaan ei kuitenkaan yksin pärjää. Eli, arvostusta ja kunnioitusta, puolin ja toisin. Valtuutetun tehtävä on luottamustehtävä vailla vertaa, ja meidän on oltava sen arvoisia.

  Toivottavaa olisi tietty myös edes jonkinlaiset käytöstavat myös muilta keskustelijoilta. Jos siis haluaa olla vakavasti otettava….

  Erinomaisen tyytyväisenä eiliseen valtuuston päätöksentekoon, joka oli osoitus sivistyneen ja avoimen yhteisen valmistelun merkityksestä,
  Sari

 18. Riitta Nyqvist sanoo:

  No mutta Sari, tulisit nyt vaan sieltä opettajankorokkeelta tänne alas meidän muiden kuolevaisten joukkoon..
  Lämmöllä
  Riitta

 19. Kari Ilkkala sanoo:

  Kiitos Sari

  päivän naurutuokiosta!

  Keväällä alkaneessa pelissä Kokoomuksella olisi suoraselkäisesti toimien ollut tilaisuus vetää pisteet kotiin 100-0, vaan kuinka kävi?

  Kun demarit pääsivät Hassisesta eroon, alkoi heidän kansanedustajaveteraaniensa pelikokemus painaa vaakakupissa. Kokoomusta on kuljetettu korvasta kohti kuntavaalien lahtipenkkiä, ”suurin ja kaupunginhallitusta johtava poliittinen ryhmä (kok)” on viety nyt kolme kertaa kahville Kh:n yksimielisen esityksen muuttuessa valtuustosalissa joksikin ihan muuksi.

  Tällä menolla ”Suurin ja johtava” saa vuoden päästä hyvä jos 15 paikkaa…

 20. Seppo Rehunen sanoo:

  Sari kirjoittaa viisaasti ”Iso paatti kääntyy hitaasti, mutta nopeammin kun kaikki soutajat soutavat samaan suuntaan”.

  Tältä puolelta Sairionkatua näyttää ilahduttavasti siltä, että Hämeenlinnan luottamushenkilöiden enemmistölle ja heidän joukossaan myös muutamalle kokoomuslaiselle on avautunut uusi soutamissuunta.

  Kannattaa pysähtyä hetkeksi – ja pohtia. Olisiko myös Hämeenlinnan kokoomusjohdon soutamissuunnassa tarkistamisen varaa? Paatti näet kääntyy nopeammin, jos kaikki soutavat samaan suuntaan.

 21. Seppo Mäkinen sanoo:

  Äänestäjänä odotan, että kaupungin johto on toimissaan avoin ja huolehtii valvonnasta, niin päätösten kuin töiden osalta, myös laillisuusvalvonnasta. Liian monta kertaa on viime aikoina tullut pyyhkeitä ylemmiltä valvontaviranomaisilta, enkä oikein tiedä tai usko, onko näistä otettu opiksi kaupungin perustehtävissä.

  Siinä Lulu Riikonen on tuo aivan oikean asian esiin, että lainsäädäntö edellyttää avoimmuutta, muuten ei saavuteta luottamusta. Ne teot puhuvat, eivät vain sanat. Avoimesti ja perustellen siis jatkossa.

  Sari Rautio voisi näyttää SUUNTAA ja lain kunnioittamista aluksi siten, että Tuomelankatua alas pyöräillessään käyttäisi lain edellyttämänä pyörätietä (yhdistetty jalkakäytävä-pyörätie) ajoradan sijaan ja pyöräilykypärää, myös ihan esimerkkinä HYK:n koululaisille.

  Seppo Mäkinen

 22. Sari Rautio sanoo:

  Kiitos Sepolle huomiosta, yritetään parantaa myös tätäkin;)
  Sari

Jätä kommentti

css.php