SDP käänsi selkänsä yhtiöille

Hämeen Sanomissa 30.8.2012 julkaistu mielipidekirjoitus, lyhentämätön versio.

Kritisoin tämän vuoden alussa Häme Ylen radiohaastattelussa ja mielipidekirjoituksissani vahvasti Hämeenlinnan yhtiöittämisvimmaa. Kritiikkiä ei silloin otettu todesta, vaikka vääjäämätön tosiasia on, että useilla kaupungin yhtiöillä on jo pitkään ollut ongelmia. Sittemmin myös kaupungin tilintarkastaja on kritisoinut lausunnossaan kaupungin yhtiöitä.  

Hämeenlinnan kaupungin toimintaa on yhtiöitetty suhteessa enemmän kuin muissa kaupungissa. Osa aikaisemmin kaupungin omana tuotantona hoidetuista kokonaisuuksista on siirretty yhtiöihin tehokkuuden ja taloudellisuuden nimissä. Yhtiöittämisellä ei kuitenkaan ole ratkaistu kaupungin talousongelmia vaan osa on tuonut niitä jopa lisää. Yhtiöittäminen on myös heikentänyt demokratiaa, sillä yhtiöt toimivat perinteisen demokraattisen valvonnan ulkopuolella. Osakeyhtiölaki mahdollistaa vaikenemisen yhtiöitä koskevasta päätöksenteosta, muttei edellytä sitä. Kaupungin yhtiöt eivät myöskään kuulu julkisuuslain piiriin, joten rahojemme käyttö on piilotettu pois kaupunkilaisten silmistä. Demokratian kannalta onkin hyvin ongelmallista, että asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia näin rajoitetaan. Osakeyhtiön hallitus kun toimii aina yhtiön edun mukaisesti. Yhtiön etu taas voi olla pahastikin ristiriidassa kaupungin asukkaiden edun kanssa.

Toinen merkittävä ongelma on, etteivät julkiset yhtiöt toimi kuten markkinoilla toimivien yritysten kuuluu. Osa on suojattu kilpailulta, eikä tulosvastuu näytä toteutuvan. Yhtiöihin myös syydetään kaupungin tukirahoja, mikä osaltaan vääristää kilpailua. Lisäksi se antaa julkisille yhtiöille mahdollisuuden olla tervehdyttämättä toimintaansa ja kannattavuuttaan.

Tietoa yhtiöiden toiminnasta ja kannattavuudesta on pikku hiljaa tihkunut julkisuuteen ja tieto on toistamiseen lisännyt tuskaa. Innopark Oy:n ohjaaminen on ollut yhtä sekamelskaa ja yhtiö pysyy pystyssä vain kaupungin lisämiljoonien turvin. Työsyke Oy ja Sosiaalikehitys Oy ovat kompuroineet kilpailuttamisen ja kannattavuuden kanssa. Miinusta tuppaa eikä kilpailutus suju pykälien mukaisesti. Linnan Ateriat Oy on haastavassa tilanteessa eikä kilpailu oikeilla markkinoilla suju niin kuin toivottiin. Kehittämishankkeiden osalta Eteläranta Oy puuhailee kaupungin keskeisen alueen kimpussa asukkailta piilossa. Onko tämä edes maankäyttö- ja rakennuslain hengen mukaista?

Yhtiöitä on vaikea valvoa, eikä valvontaa edes aina haluta. Valvontaohjeiden tarkentaminenkaan ei ole parantanut tilannetta riittävästi. Kilpailulta suojaaminen ja tulosvastuun puutteet estävät tehokasta yritystoimintaa. Yhtiöittämisvimmassa on myös unohdettu arvioida, milloin yhtiöittämisestä on hyötyä asukkaille.

Kokoomuksen vahvasti ajama yhtiöittäminen on saanut SDP:n valtuustoryhmältä varauksettoman tuen koko valtuustokauden ajan. Nyt demarit yllättävät vaatimalla kunnallisvaaliohjemassaan yhtiöiden vähentämistä. Toivottavasti oppi on todella mennyt kantapään kautta perille.

Mitään perusteettomia, avoimen päätöksenteon saavuttamattomissa toimivia tai elinkelvottomia yhtiöitä ei siis tule pitää pystyssä. Vain sellaisille yhtiöille on kysyntää, jotka tuovat hämeenlinnalaisille lisäarvoa.

12 kommenttia artikkeliin “SDP käänsi selkänsä yhtiöille”
 1. Hep,

  alla vastineemme, jos näitä joku jaksaa täällä blogeissa lukea…

  SDP:n yhtiöpolitiikka on linjakasta

  Valtuutettu Lulu Riikonen (ps.) väitti kirjoituksessaan (HäSa 30.8.) ”SDP:n kääntäneen yllättäen selkänsä yhtiöille”. Tavoilleen uskollisena Riikonen viljelee vihjailevia mielikuvia, eikä ilmeisesti ole seurannut, mitä todellisessa päätöksenteossa on tapahtunut.

  Sosialidemokraatit arvostavat ja kannattavat julkisia palveluja ja kunnan omana työnä tuottamia palveluja. Meille kuitenkin palvelun saajan tarve ja etu on tärkein. Linjamme yhtiöihin ei ole valtuustokauden kuluessa muuttunut, toisin kuin Riikosen oma linja. Se on muuttunut niin radikaalisti, että hän on jopa vaihtanut puoluetta ja käyttää nykyisin kokoomusäänestäjien hänelle antamaa mandaattia perussuomalaisten politiikkaan.

  Onkin outoa, että juuri Riikonen syyttää sosialidemokraatteja myöhäisherännäisyydestä, koska hän vielä valtuuston alkuvaiheessa istui kokoomuksen valtuustoryhmässä ja ajoi kokoomuksen yhtiöpolitiikkaa. Hänen siirryttyä perussuomalaisiin, perussuomalaiset istuivat yhä kaupunginhallituksessa kokoomuksen ryhmäkokouksissa, tukien myös käytännön päätöksenteossa kokoomuksen linjaa.

  Hyvänä esimerkkinä tästä toimii kaupungin palvelu- ja hankintastrategia. Hämeenlinna siirtyi edellisen vaalikauden aikana tilaaja-tuottajamalliin valtuuston yksimielisellä päätöksellä. Vuoden 2010 aikana Hämeenlinnassa luotiin em. strategia, jossa hyväksyttiin monituottajamalli.

  Palvelu- ja hankintastrategia ei tullut valtuustoon kaupunginhallituksesta yksimielisenä esityksenä, vaan siitä äänestettiin lukuisissa kohdissa. SDP olisi halunnut pitää osan palveluista selkeämmin kaupungin omissa käsissä. Nykyiset koalitiopuolueet keskusta ja perussuomalaiset valitsivat kuitenkin tuolloin kokoomuksen kannan, ja äänestykset päättyivät lukemin 7-4.

  Monituottajuus tai kaupungin yhtiöt eivät sinänsä ole SDP:lle mörköjä, vaan niistä on tehtävä hyviä renkejä. Joskus on viisasta käyttää liikelaitosta tai yhtiötä kaupungin oman työn tuottamisen muotona, joskus taas suoraan kunnallisena hoidettu työ on tehokkainta. Sosialidemokraatit eivät hyväksy oikeiston aatteellisin perustein vyöryttämää yhtiöittämistä vaan edellyttävät pitäviä perusteita muutoksille.

  Kaupungissa on erilaisia tuotantomuotoja ja kaupunki ostaa palveluja myös yksityisiltä palvelun tuottajilta. Osa näistä on yleishyödyllisiä ja osa kaupallisia toimijoita. Joskus julkisella puolella on syytä ottaa oppia myös yksityisten toimijoiden ketteryydestä, johtamisesta ja työn organisoinnista. Kaikki viisaus ei istu kaupungin omassa organisaatiossa.

  Hankintastrategiassa oli muun muassa linjauksia liikelaitosten perustamisesta, jotka lieventyivät selvityksiksi, koska tahdoimme niin. Jatkovalmistelussa esimerkiksi varhaiskasvatuksen liikelaitosajatus kuopattiin ja palvelut tuotetaan suoraan omana työnä.

  Sosialidemokraatit ovat johdonmukaisesti halunneet karsia yhtiöiden määrää, yhdistää toimintoja ja poistaa päällekkäisyyksiä, jotta kokonaisuutta on helpompi hallita. Näin on myös tapahtunut, sillä kuluvan valtuustokauden aikana kaupungin yhtiöiden määrä on tuntuvasti pudonnut ja putoamassa edelleen fuusioiden kautta. Näin on toimittu ja toimitaan esimerkiksi Innoparkin, Liikuntahallien, matkailuyhtiöiden, Hämeen Messujen, Hämeenlinnan Asuntojen, Sosiaalikehityksen, Kantolan Kiinteistöjen ja Peruskorjauskeskuksen järjestelyjen kohdilla.

  SDP ei käännä selkäänsä kaupungin omalle palvelutuotannolle, eikä myöskään kaupungin omistamille yhtiöille. Kaupunki rahoittaa budjettivaroin suoraan omaa tuotantoaan, joitakin yhtiöitä se on joutunut tukemaan takauksin ja verovaroin, mutta samoin olisi tehty, jos kyseinen tuotanto olisi ollut omaa.

  Joskus olemme näissä kysymyksissä saaneet tahtomme sataprosenttisesti läpi, joskus olemme tehneet kompromisseja. Oma linja ei estä meitä tekemästä yhteistyötä. Me mieluummin neuvottelemme asioista, jotta päätökset muuttuvat haluamaamme suuntaan.

  Me emme halua heittäytyä päätöksenteon arvostelijoiksi ja vastuun ulkopuolisiksi tyhjäntoimittajiksi. Haluamme vaikuttaa ja tehdä Hämeenlinnasta paremman paikan asua ja elää. Omalla työn ja oikeudenmukaisuuden linjallamme.

  Tarja Filatov
  kaupunginhallituksen vpj. (sd.)

  Iisakki Kiemunki
  valtuuston pj. (sd.)

  Johannes Koskinen
  sos.dem. valtuustoryhmän pj.

 2. Leena Kähkönen sanoo:

  Hei Lulu!

  Hämeenlinnan Eteläranta Oy:n kantava toiminta-ajatus tässä pitkässä hankekehitysprojektissa on osallistaminen, avoimuus ja kuntalaisten kuunteleminen. Perinteisesti kuntalaisten vaikutusmahdollisuus aluekehityshankkeissa on ollut lain turvaama kaavaprosessin osallistuminen, valitusten kautta. Etelärannassa kuntalaisille on annettu ja tullaan antamaan keskeinen rooli alueen kehittämisessä.

  Etelärannan edustajana minulla on ollut mahdollisuus olla esittelemässä hankekehityksen eri vaiheita jo kahdesti kaupunginhallituksessa sekä kahdesti kaupunginvaltuustossa. Tämän lisäksi hankkeesta on järjestetty avoin keskustelutilaisuus kuntalaisille ja kunnan normaalit palautekanavat ovat tuottaneet myös mukavasti palautetta. Erilaiset yhdistykset, kuten asukasyhdistykset yms., ovat aktiivisesti pyytäneet minua esittelemään hankeprosessia ja kuuntelemaan heidän mielipiteitään. Myös puolueet, kuten esim. Keskusta, Kokoomus ja Kristilliset ovat antaneet minulle mahdollisuuden osallistua kokouksiinsa. Näiden ei-virtuaalisten tapaamisten palaute on ollut äärimmäisen tärkeää Etelärannan alueen tulevaisuutta suunnitellessa. Perussuomalaisille olen ehdottanut yhteistä tapaamista, jossa rakentavasti keskusteltaisiin Etelärannan kehittymisestä, turhaan.

  Laskin nopeasti, että olen Etelärannan tilaisuuksia järjestänyt tai ollut kutsuttuna eri tapahtumiin yli kaksikymmentä kertaa. Ja tämä vajaan vain vuoden aikana. Surullista onkin siis lukea mielipidekirjoituksessasi epäilyjä piilossa asukkailta tehtävästä kehitystyöstä.

  Kuten olen sinulle aiemminkin jo ehdottanut ja teen sen nyt vielä uudestaan; tulisin mielelläni teidän puolueen järjestämään tilaisuuteen kertomaan missä mennään ja ennen kaikkea kuuntelemaan ja keskustelemaan erilaisista kehitysvaihtoehdoista.

  Otathan yhteyttä, niin sovitaan avoin tilaisuus, jossa ei tehdä vaalityötä vaan aidosti etsitään yhteisiä säveltä myös Etelärannan suhteen.

  Ystävällisin terveisin ja mukavaa viikonloppua toivottaen,
  Leena

  • Timo Ojanen sanoo:

   Moron!

   Oikein hyvä, näin pitääkin toimia. Mutta vielä ollaan vasta puolivälissä, kun avoimmuutta esitellään.
   Ei muuta kuin esille kaikki asiat, mitkä kuntalaiset, yhdistykset ja poliittiset ryhmät ovat saaneet muutettua alkuperäisestä suunnitelmasta. Onko niitä? vai kuunnellaanko kuntalaisia vaan ihan kuuntelemisen riemusta.

   • sarirautio sanoo:

    Iltapäivän tervehdys, kaikki suunnitelmat ja toimenpiteet syntyvät yhteisen keskustelun pohjalta. Ei ne mistään yöstä tule, vaan perustuvat suunnitelmiin, palautteisiin, arviointeihin ja myös isosti henkilöstön näkemyksiin. Olennaista on järjestää kuulemistilaisuudet oikeaan aikaan, riittävän ajoissa. Koneisto, virkamiesten ja luottamushenkilöiden, sitten työstää erilaiset näkemykset yhteen, ja tekee sen mihin on valittu: päätökset.

    Sari

 3. Sari Rautio sanoo:

  Faktan ja fiktion sekoittaminen palvelee ilmeisesti joitain tarkoitusperiä.

  Koko valtuustokauden aikana on kaupungin luottamuselinten yhteinen tavoite ollut konsernirakenteen uudistaminen ja selkeyttäminen. Tästä on sovittu mm. valtuustoryhmien välisessä sopimuksessa, palvelu- ja hankintastrategiassa sekä vaikkapa kuluvan vuoden tilausbudjetissa kehittämisyhtiöiden osalta. Kyse ei siis ole mistään kaupunginvaltuutettu Riikosen omasta oivalluksesta, vaan yhteisestä kehittämistyöstä.

  Valtuustoryhmämme, johon Riikonen kuului vielä maaliskuussa 2012, on käsitellyt yhtiöitä ja niiden tilanteita sekä yhtiörakennetta myös koko valtuustokauden ajan lukuisissa ryhmäkokouksissa, sähköpostikeskustelussa sekä myös epävirallisissa tilaisuuksissa, kuten Club Ilomielissä. Yhteinen näky on ollut että rakennetta on uudistettava. Näinhän on monessa kohdassa jo toimittu, vaikkapa tuon kuuluisan Innoparkin osalta.

  Myös koko kaupungin toimintaa on uudistettu radikaalisti kuluvalla valtuustokaudella. On arvioitu erilaisia toimintamalleja erilaisiin palveluihin ja rakenteisiin. On tehty isoja valintoja ja on yhteensovitettu eri poliittisten ryhmien näkemyksiä. Ja vaikkapa tuo palvelu- ja hankintastrategia ja vuoden alussa 6.2 valtuuston lopullisesti hyväksymä konserniohjeisto on nimenomaan ollut sitä harkittua ja suunnitelmallista uudistamista, jossa on arvioitu tarkoituksenmukaisuutta ja asukasnäkökulmaa – sitä mitä mikäkin tuottaa meille hämeenlinnalaisille ihmisille, suoraan tai välillisesti. On todella surullista, mikäli näistä asioista mukana päättämässä ollut älykäs valtuutettu ei sitä ole hahmottanut tai halunnut hahmottaa.

  Asioiden yleistäminen, niputtaminen, kärjistäminen ja olennaisten yksityiskohtien unohtaminen tai toisaalta kokonaisuuden hahmottamattomuus on populistinen ja näkemyksetön tapa toimia. Vastuulliseen politiikkaan se ei kuulu. Ja minkäänlaista lisäarvoa siitä ei synny meille hämeenlinnalaisille ihmisille.

  Sari Rautio

 4. riitta nyqvist sanoo:

  ”Ja minkäänlaista lisäarvoa siitä ei synny hämeenlinnalaisille ihmisille.”
  Sari pliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis, pientä rajaa meidän hämeenlinnalaisten niputtamisessasi tarkoitusperiisi.
  Lämmöllä!
  Riitta

 5. sarirautio sanoo:

  Hyvää syyskuuta!
  Päivän lehdessä julkaistu jatkomme tähän keskusteluun löytyy täältä. http://sarirautio.blogijanne.fi/2012/09/01/harkittua-kehitysta-ei-yhtioittamisvimmaa/

  Ja siivoushommien jatkoon!
  Sari

 6. katriina ahtiainen sanoo:

  Hyvät kuntavaalikilpakumppanit!

  Eilen illalla näitä blogeja lukiessani tuli todella surullinen olo.
  Tässä on ehtinyt tulla aamusta alkaen lehdessä ja täällä blogeissa kannanottoja, ettei Kuralassakaan ole
  kotitöiden lomassa pysynyt kärryillä.

  Lulu on etsinyt vain vastuuta unohtamatta yksityiskohtia. Mitä tarkoittaa ”… kokonaisuuden hahmottamattomuus on populistinen ja näkemyksetön tapa toimia”? Tuollainenhan luonnehdinta
  alkaa jo olla aivan outoa.
  Lulun etsimä lisäarvo on totuus tässä talouskaaoksessa eli eurot ja vastuulliset henkilöt.

  Mielenkiintoista, jos Lulu alkaa olla Hämeenlinnassa yhtä vaarallinen kuin Soini Euroopassa.

  Haluaisin, että populismia täällä Hämeenlinnassa selvitettäisiin yksinkertaisilla lauseilla ja
  lyhenteet selkokielellä. Olemme lukutaitoista väkeä ja lyhyt matikka on hallussa. Välillä kaupungin päättäjien
  käyttämä sisäpiirin kieli on nopeaan lukemiseen vaikeaa.

  Iisakki epäili ettemme jaksa näitä blogeja lukea. Kyllä jaksetaan. koska tämä on ainoa paikka, jossa edes
  jotain tietoa saa nopeasti. Iisakki puhui myöhäisherännäisyydestäkin. Onneksi Lulu heräsi ajoissa.
  Tämä kok-sd -liitto tuli yllätyksenä meille muillekin kokoomuksesta lähteneille. Aloin vasta muutaman
  vuoden kuluttua ymmärtää kuntalaisten sanonnan, että se taas oli ”tapa toimia Hämeenlinnassa”.

  Tänään Vekkakin lehdessä toteaa, ettei yhtiöitten johtajien palkkatietoja julkisteta. Kaupunkilaisethan
  omistavat ne yhtiöt. Tämä on se ilo meille omistajille, että yhtiöitten kontolle laitetaan kaikki hölmöydet ja
  sama perusporukka pyörii kaikissa tärkeissä yhtiöissä.
  Totesin istuessani pienen yhtiön hallituksessa, että olimme mielestäni tehneet väärän vuokrauspäätöksen.
  Olisin halunnut asian uudelleen käsittelyyn, mutta kaupungin johdolta ilmeni, että hallitus voidaan vaihtaa
  milloin vain. Se on totta. Ylimääräinen yhtiökokous paperilla ja asia on selvä.
  Jäin seuraamaan kehitystä. Sitten tuli Tarkastulautakuntaan se Innopark…
  Tämä riitti.

  Tänään Vekka ja Rautio vielä ilmoittavat yhtiörakenteen olevan työn alla ja niitä ei tekohengitetä.
  Lähes kaikki kaupungin yhtiöistä toimivat ilman kaupungin tukea.

  Miten tämä on mahdollista? Ollaanko kaikista kaupungin takauksista selvitty ja esim. Innoparkin
  korkojohdannaismiljoonat voitettu kotiin?

  ”Ihanaa Kuntalaiset Ihanaa!”
  Pro-porukasta löytyy vielä toivoa tulevaan!

  Hyvää päivänjatkoa Kuralasta
  Katriina Ahtiainen (ps)
  populistinen kuntavaaliehdokas

  • sarirautio sanoo:

   loista iltapäivää Sairiosta;)

   Katriina on ilmeisesti lukenut nopeasti kirjoituksemme, joten tässä vielä siitä yhtiöiden avustamista koskeva lainaus: ”Yhtiö toimivat omistajan eli Hämeenlinnan kaupungin asettamien suuntaviivojen mukaisesti ja niitä seurataan jatkuvasti kaupunginhallituksessa ja valtuustossa kolmannesvuosittain. Lähes kaikki niistä toimivat ilman kaupungin tukea. Suorien avustusten osuus on 1,9% kaupungin toimintakatteesta. Muu rahoitus ohjataan kehittämisyhtiöiden kehittämishankkeisiin tai maksetaan yhtiöiden tuottamista palveluista.”

   Ja sama vielä lukuina. Tämä on pikaselvitys mutta eiköhän tässä suuruusluokka ole oikein. Konsernin yhtiöille on maksuja 2012 arvion mukaan seuraavasti:
   Avustukset (Verkatehdas, Teatteri, Liikuntahallit (jää ja palloilu), Sibeliussäätiö) noin 6,0 M€ ja se on noin 1,9 % toimintakatteesta.
   Palveluja ostetaan (Kehke, Liikuntahallit, Seke, Ateria, Tekme, Vesi, Eteläranta, Sibeliussäätiö, Työsyke) noin 27,7 M€:lla ja se on noin 8,6 % toimintakatteesta.
   Yhteensä edellä olevat ovat 33,7 M€ ja se on noin 10,4 % toimintakatteesta.

   Eli ei sekoiteta asioita tarpeettomasti. Avustukset, palveluiden ostot, ja lainantakaukset ovat eri asioita. Ja Katriina kokeneena talousihmisenä sekä tarkastuslautakunnassa varajäsenenäkin asioihin perehtyneenä tiedät varmasti faktat IPstäkin.

   Toivoa tulevaan löytyy täältäkin päin, totta ja toivoa!
   Yhteistyöterkuin, niin demareiden, vihreiden kuin muidenkin vastuullisten ryhmien ja ihmisten kanssa,
   Sari

 7. katriina ahtiainen sanoo:

  Anteeeksi Sari!

  Luin kyllä nopeasti ja ymmärsin, että nyt vasta on alettu seurata asioita
  vuosikolmanneksittain.
  Raportointi ei ole ollut nykypäivän edellyttämällä tavalla.

  Nyt kyllä olen sitä mieltä edelleen, että roskat halutaan lakaista maton alle näin
  vaalien alla.
  Kokoomuksesta jouduin eroamaan ihan omantuntoni vuoksi ja olin lopettamassa
  koko politiikan pölinän. Maksaisin vain iloisena veroja, mutta sitten heräsi
  ”koomassa” oleva vanha Kati taisteluun.

  Kyllä me kuntalaiset omistamme maksamalla veroja kaupungin konsernit.
  Olen kyllä hiukan suora ja suoristan mutkia vauhdilla. Jos täällä ei olisi asukkaita,
  ei olisi velkaakaan.

  Leppoisaa iltapäivää
  ja torilla tavataan taas viikolla!

  Kati

  • sarirautio sanoo:

   Ja sitten kyllä kerrot mitä roskia ollaan lakaisemassa maton alle ja kenen toimesta? MInua ainakin kiinnostaa.

   Nyt kauppaan,
   Sari

 8. katriina ahtiainen sanoo:

  Hyvä Sari!

  Olin myös kaupassa ja pihahommissa. Tietokone ei ole mukana sateessa. En ehtinyt vastata
  oitis.

  Ensiksikin ajattelin heittää perussuomalaisena hiukan huumorilla ”lakaista maton alle”.

  Kysynkin sitten, miten yhtiöitten klimpittäminen eli fuusiointi vähentää niissä klimpeissä
  toiminnan määrää?

  Ja taas se Innopark – pakkomielteeni. Miten yhtiö pystyy jatkossa tekemään voittoa?
  Senhän pitäisi tehdä pakollinen varaus, jolla varautuu tuleviin johdannaistappioihin.

  Tässäpä pari pölytupsua pilkistelee sieltä maton alta.

  Nyt hyvää viikonloppua Kuralasta!

  Katriina Ahtiainen (ps)

Jätä kommentti

css.php