Perussuomalaiset ja OAJ samoilla linjoilla

Eilisessä OAJ:n vaalipaneelissa selvisi, että Hämeenlinnan Perussuomalaisten opetuspoliittiset linjaukset käyvät hyvin yksiin OAJ:n linjausten kanssa. Tässä lyhyt yhteenveto linjauksistamme:

Perussuomalaisten  pohjaesitys Hämeenlinnan opetuspoliittisiksi linjauksiksi  2012

Tasapuolisesta ja tasa-arvoisesta perusopetuksesta, oppilashuollosta, oppilaanohjauksesta sekä erityisopetuksesta ja kouluterveydenhuollosta on huolehdittava koko kaupungin alueella. Tämä turvataan parhaiten laatimalla kaupungille asiantuntijoiden johdolla sivistyspoliittinen ohjelma.

Taloustilanne ei mahdollista kaikkien toiveiden ja tarpeiden toteutumista, ja tämän vuoksi onkin keskeistä, että opetukseen vaikuttavissa päätöksissä kuunnellaan ja huomioidaan asiantuntijoita eli opettajia.

 

 1 Oppilaille on tarjottava riittävästi ennaltaehkäisevää tuki- ja erityisopetusta

Oppilashuolto, oppilaanohjaus sekä erityisopetus ja kouluterveydenhuolto on saatava kuntoon niin, että ne tukevat opetustyötä. 

 

2 Ryhmäkoot on pidettävä kurissa.

 

3 Tilaaja-tuottajamalli on ajettava alas myös opetuspalveluissa. Perussuomalaiset edellyttävät, että Hämeenlinnan kaupunki ajaa alas tilaaja-tuottaja-mallin niiltä osin kuin se on todettu tehottomaksi, tarpeettomaksi ja byrokraattiseksi. Tämä koskee suurta osaa kaupungin omista palveluista ja erityisesti opetuspalveluita. Kaupungin omaan palvelutuotantoon ja henkilöstöön on sijoitettava.

 

4 Koulu- ja päiväkotirakennukset on pistettävä kuntoon

Rakennusinvestoinneissa on priorisoitava erityisesti kouluja ja päiväkoteja.  Henkilökunnalle ja lapsille on tarjottava turvalliset ja terveelliset tilat. Kallista, tehotonta ja turhaa korjausrakentamista ei tule jatkaa.

Kaikki koulu- ja päiväkotitilat on inventoitava asiantuntevasti ja niille on laadittava uusi investointiohjelma ja -aikataulu, josta on myös pidettävä kiinni. Rakennusinvestoinnit toteutetaan velkarahalla, mutta toteutus on välttämätön. Muita kuin täysin välttämättömiä kaupungin lainaa lisääviä investointeja on rajoitettava voimakkaasti.

 

 5 Lomautuksia ei tule enää toteuttaa.

Lomautukset vaikeuttavat opetuksen tasa-arvoista toteuttamista ja eniten tukea tarvitsevien oppilaiden oppimista. Lomautuksia ei tule enää toteuttaa.

 

6 Duaalimallista on pidettävä tiukasti kiinni.

Toisen asteen koulutuksen hallinnon yhdistämiselle ei ollut riittäviä perusteita, eikä se ollut tarpeen. Nyt on oltava tarkkana siinä, että duaalimalli toteutuu. Suomessa ei ole syytä lähteä Ruotsin tielle, jossa koulutuksen taso on laskenut mm ammattilukioiden myötä.  

 

7 Lähikoulujen lakkauttamisten aiheuttamat sosiaaliset ja taloudelliset seuraukset tulee selvittää kattavasti ja avoimesti ennen päätöksentekoa. Lähikouluja on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä. Toistaiseksi pienten ja turvallisten lähikoulujen hyvät puolet on jätetty liian vähälle huomiolle.

 

 8 Opettajien hyvinvointiin ja osaamiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota.

Opettajille on tarjottava mm riittävästi asiantuntevaa työnohjausta ja koulutusta.

 Perusopetuksen tuntimäärien nosto valtakunnallisesta minimistä on tärkeä, mutta tulevalla valtuustokaudella epärealistinen tavoite.

 

6 kommenttia artikkeliin “Perussuomalaiset ja OAJ samoilla linjoilla”
 1. Heikki.Koskela sanoo:

  Moi Lulu!
  En ota kantaa opetukseen, vaikka naapurikunnissa oppilaat saavat enemmän oppitunteja kuin täällä.
  Mutta tuo Tiltu!
  Konsernihallinnon henkilöstökulut ovat n. 3,3 miljoonaa euroa. Tämä yläkerran palkkaraha vyörytetään palvelutuotannon maksettavaksi.
  Sieltä saattaisi löytyä säästettävää t. Hessu K. 320

 2. riitta nyqvist sanoo:

  Tervehdys!
  Lueskelin Lulun blogin innoittamana mm. Turun yliopisto/Sakari Ahola/AMK-lehti/”Duaalimalli porskuttaa”
  …”jo parin vuoden päästä tulee se rajapyykki, jolloin Euroopan pitäisi olla Lissabonin tavoitteiden mukaan maailman tehokkain tietoon perustuva talousmahti.” (Juttu on kirjoitettu v. 2008)
  Mitä tulee suomalaiseen tietoon perustuvaan talousmahtiin, ei tulevaisuus hyvältä näytä.
  Nappasin netistä tuoreen tutkimustuloksen syyskuussa
  ”Neljännes lukio-ikäisistä ei hallitse hakukoneen käyttöä.”
  Lulun ja Hessu, pitäkää huoli ettei tuleva polvi tylsisty ko. määrärahojen puutteen vuoksi.
  Riitta

 3. Erkki Strömberg sanoo:

  Niinpä niin, siellä Hattulassahan ne läppärit lukiolaisille jaettiin, ymmärsinkö oikein,Riitta?

 4. Riikka Helenius sanoo:

  Hei.

  Tärkeitä asioita! Ja täytyy todeta, että melko samoilla linjoilla ollaan. Hämeenlinnan Keskustan vaaliohjelmassa linjataan lyhyesti, että:
  ”Suomalaisen tasa-arvon tärkein perusta on jokaisen oikeus ja mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Hyvin toteutetun koulutusjärjestelmän avulla voidaan tehokkaimmin ehkäistä syrjäytymistä.
  Keskusta painottaa koulutuksen tasavertaisuuden ja saatavuuden parantamiseksi seuraavia asioita:
  * Kaikille lapsille pitää taata esi- ja perusopetus kohtuullisen etäisyyden päästä kotoa sekä turvallinen koulumatka.
  * Opetusryhmien pitää olla riittävän pieniä, jotta ne tukevat oppimista.
  * Ikäluokkien pienentymisestä vapautuvat voimavarat pitää kohdistaa perusopetuksen laadun parantamiseen.
  * Laadukkaan opetuksen takaavat riittävä resursointi, pätevien opettajien palkkaaminen, opettajien jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuus, opintojen ohjauksen tehostaminen ja erityisopetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen.
  * Homekoulut kuriin! Koulu- ja päiväkotitiloja tulee peruskorjata ja pitää kunnossa niin, että tilat ovat turvalliset, eivätkä ne aiheuta haittaa yhdenkään käyttäjän terveydelle.
  * Yksikään peruskoulun päättävä nuori ei jää Hämeenlinnassa ilman jatko-opiskelupaikkaa. Perusopetuksen päättyessä tulee kaikilla Hämeenlinnan oppilailla olla riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet toisen asteen opintoihin ja lukiokoulutuksen päättyessä jatko-opintoihin.
  * Lukiokoulutusta ja ammattikoulutusta tulee kohdella ja resursoida tasapuolisesti.”

  Ystävällisin terveisin,
  Riikka Helenius

  P.S. Olemme laatineet Hämeenlinnan Keskustan vaaliohjelman porukalla. Koulutus- ja elämänlaatukappale ovat minun kirjoittamiani.

 5. riitta nyqvist sanoo:

  Terve Erkki!
  Sekin on hyvä satsaus, muttei riitä pelkästään.
  Olen niin läheltä seurannut tuota nykymenoa kouluissamme,
  varsinkin sitä hölmöläissäästöä, jättisuuria broilerikasvattamoita tms,
  kun pitäisi satsata alkutaipaleelle, jot ei maksettaisi nuppi per milli myöhemmin.
  Kannatin jo ajat sitten korvamerkittyä koulukas-budjetointia,
  vaan nekin rahat ovat menneet ihan muuhun.
  Eikä 90-luvun lamaleikkauksiin ole vieläkään tehty korjausliikettä,
  vaikka oli välissä jo hyviäkin vuosia.
  On niin hävyttömän helppoa ottaa kersoilta ja vanhuksilta, se on maan ja paikallistason tapa.
  Riitta

 6. Erkki Strömberg sanoo:

  Tavaallisina aekoona se tua isänmuan asioitten hoetaminen on emänpi niinku parempiosaasten asia (kok-sosdem) vuan näen ylen vaikiana aekoona siitä tulloo enänpi kaikkien aisioo, kööhätkii piäsöö vaekuttaa kun vuan iänestää koalastsionii!
  (Lainausmukaelma TPTA Linna, torppari Anton Laurila)

Jätä kommentti

css.php