Elinkeinoelämän ”vastustaja” vaatii tasapuolisuutta ja pätevyyttä

Me Perussuomalaiset vaadimme  kuntavaaliohjelmassamme, että kuntien on otettava yrittäjyyden edistämisessä ja elinkeinopolitiikassa käyttöön yritysvaikutusten arviointi. Lisäksi me edellytämme, että kaikkia asukkaita ja yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti, eikä kaupunki saa omilla toimillaan vääristää kilpailua.

Hämeenlinnassa Perussuomalaiset yritetään leimata elinkeinoelämän vastustajiksi. Vastustajaksi pääsee kun toimii seuraavasti:

1) Pyydä elinkeinohankkeesta kattavia ja päteviä tarveselvityksiä.  Älä tyydy epämääräisiin vastauksiin  tai vaikeaselkoisiin esittelyteksteihin vaan vaadi yksiselitteisyyttä ja ymmärrettävyyttä.

2) Pidä itsestään selvänä, että julkisten hankkeiden valmisteluun liittyvä päätöksenteko on selkeää, läpinäkyvää, pöytäkirjoihin merkittyä ja kenen tahansa luettavissa ja arvioitavissa.

3) Vaadi, että hankkeen kaikki yhteistyötahot noudattavat lakeja ja määräyksiä.

4) Vaadi yritysten tasapuolista kohtelua.

5) Vaadi nähtäville hankkeen onnistumisen arviointiin tarvittavat keskeiset asiakirjat.

6) Edellytä hankkeesta tiedottavilta avoimuutta, ammattimaista viestintätaitoa, viestien sisällöltä tarkkuutta ja paikkansapitävyyttä.  

7) Älä hyväksy vastuuhenkilöiltä asiattomia vastauksia.

8) Vaadi ammattitaitoisesti ja pätevästi tehtyjä arviointeja hankkeiden tuloksista ja vaikutuksista.

9) Jos hankejohtamisessa toistetaan samoja virheitä hankkeesta toiseen, vaadi virheellisten toimintatapojen korjaamista.

Muutkin toimintatavat edesauttavat vastustajaksi pääsemistä.

Jätä kommentti

css.php