Eikö Työsyke Oy pärjää kilpailussa?

Julkaistu HäSa:n mielipideosastolla 23.10.2012

”Työsyke Oy halutaan edelleen suojata todelliselta kilpailulta. Sairaanhoitopiiri ja terveyskeskukset ostavat työterveyspalveluita monopoliasemassa olevalta Työsyke Oy:ltä. Yhtiön hallinnosta tehdään lisäksi raskaampi perustamalla sen sisälle tytäryhtiö, jolla yritetään edelleen välttää koko yhtiön avointa kilpailua.

Julkisen yhtiön pitää pärjätä markkinoilla ilman kilpailutilannetta vääristävää erityiskohtelua ja tukea. Monopoliasema vähentää yhtiön tarvetta kehittää toimintaansa tehokkaaksi ja kilpailukykyiseksi.  Nyt näyttää siltä, ettei yhtiöllä tai sen omistajilla ole uskallusta taikka kykyä toimia avoimilla markkinoilla.”

Mielenkiintoista, että tästä kirjoituksesta on jo tullut useita myönteisiä kommentteja terveysalan ammattilaisilta.

 

4 kommenttia artikkeliin “Eikö Työsyke Oy pärjää kilpailussa?”
 1. Leo Leppänen sanoo:

  Asia ei ole aivan näin yksioikoinen kuin valtuustoehdokas Lulu Riikosen (ps.) antaa ymmärtää.

  Koska en ole perehtynyt kunnolla Työsyke Oy:n ja sen tyttären taustoihin, en lähde vanhasta muistista spekuloimaan täällä tehtyjä ratkaisuja. Totean kuitenkin, että kunnan monopoli on aina turvallisempi kuin yksityinen monopoli. Työterveyspalveluja tarjoavat yritykset toimivat nykyisin lähes monopolien tapaan. Työsykkeen omistajat voivat, niin halutessaan, kilpailuttaa palvelujen oston milloin tahansa, jollei muuta ole sovittu erikseen.

  Nyt olisi paikallaan, että Työsykkeen toimitusjohtaja, ekonomi Jari Kattainen laatisi perusteellisen vastineen Riikosen kirjoituksen johdosta. Kattainen on kokoomuksen nykyinen valtuutettu ja lisäksi valtuustoehdokas Hämeenlinnassa. Vaikka Kattaisella on mm. työterveys- ja kilpailutusasioissa puurot ja vellit pahasti sekaisin, hän on oikea henkilö ottamaan julkisuudessa spokesmanin roolin asiassa.

  Jälleen ihmettelen, miksi kokoomus on hyväksynyt Kattaisen valtuustoehdokkaaksi.

  Leo Leppänen (257, Hämeenlinna)

 2. Jari Ranne sanoo:

  Leo, valitettavasti tuollaiset suojaavat toimet, ostositoumukset ja vanhoilliset hallinnointitavat vesittävät ne ydintavoitteet, mitä yhtiöittämiselle alunperin asetettiin. Eikä tämä koske vain Työsykettä. Yleisemmin yhtiöittämisten tavoitteista, että tavoitteena todellakin oli luoda organisaatioita, jotka oikeasti toimisivat kuten oikea yritys. Eikä se ollut vain itsetarkoitus. Sitä kautta piti saada niihin sellaista dynamiikkaa, mikä pistäisi niiden kehittymiseen vauhtia ja mahdollistaisi ja pakottaisi ne rakentamaan toimintansa kaikilta osin hyviksi, kustannustehokkaiksi, moderneiksi, asiakaslähtöisiksi ja nopeasti asiakkaiden tarpeisiin vastaaviksi. Tarkoitus oli lisätä palvelutuotannon tuottavuutta eli saada yhtiöittämisen kautta parempia palveluja edullisemmin.

  Alussa tuotiin selvästi esille, että keskinäiset osto- ja myyntivelvoitteet, pitkät sopeutumisajat, kilpailulta suojaamistoimet, tulosvastuuttomuus yms. ovat yrityksen kehitykselle tuhoisia. Enemmistö päättäjistä kuitenkin halusi sellaisia. Sellaisiin päätyminen tarkoitti käytännössä sitä, ettei yritykseksi muutetun organisaation tarvinnutkaan muuttaa ajattelu- ja toimintatapojaan yritysmäisemmiksi kuin pieneltä osin. Vanhan organisaatiomallin hitaat muutostarpeisiin reagoinnit ja kehittämiset, prosessien keskinkertaisuuteen tyytymiset, julkissektorityyppiset johtamiskäsitykset ja hallitustyöskentelymallit, yms. saivat jatkaa liian paljon entisellään.

  Suojaamistoimilla pyritään ennenkaikkea suojaamaan työpaikat, saavutetut edut ja asemat ja säästämään ihmisiä suurilta ja nopeilta muutoksilta ja oppimisvaatimuksilta. Todellisuudessa suojaamistoimet ovat ihmisten osaamisen ja kehittymiskyvyn aliarviointia. Julkiselta(kin) sektorilta löytyy paljon hyviä, osaavia ja erittäin kehityskykyisiä ihmisiä. Eivät he tarvitse yhtään enempää suojaamista kuin yrityksissä. Toki osalla voi olla hieman julkissektorityyppistä kankeutta, mutta kyllä ne karstat lähtevät, kun annetaan mahdollisuus ja kun on siihen riittävä tarve.

  Työterveyshuolto on kovasti kilpailtu ala ja jatkuvassa muutosliikkeessä. Sillä saralla pärjääminen vaatii parasta mahdollista toimintaa, nopeaa kehittymiskykyä, äärimmäistä asiakaslähtöisyyttä ja terävää tulevien kehityssuuntien ennakointia. Tuollaiseen ei suojattu yritys kykene. Toivottavasti tähän astisilla suojaustoimilla ja poliittisväritteisillä ja vanhoillisilla hallinnointiopeilla ei ole jo tehty kohtalokasta vahinkoa Työsykkeelle ja sen alkuinnolle.

 3. Leo Leppänen sanoo:

  Jarille:

  En lausunut kommentissani mitään suojaavien toimien puolesta tai vastaan. Toivottavasti toimitusjohtaja Jari Kattainen laatii vastineen, joka sisältää mm. tärkeimmät faktat ja tavoitteet. Tämän jälkeen saatan ottaa kantaa suojaaviin toimiin.

  Minulla on työkokemusta yhtiöinnistä jo 1980-luvulta lähtien, joten en halua keskustella po. asiasta pelkästään mutu-pohjalta. En tunne myöskään työterveyshuollon substanssia hyvin.

 4. Lulu Ranne sanoo:

  Iltaa,

  Konsernijaosto tämäniltainen päätösesitys on seuraava:

  ”TyöSyke Oy esittää, että konsernijaosto antaisi yhtiölle konserniohjeissa
  tarkoitetun ennakkosuostumuksen yhtiön omistaman tytäryhtiön Työterveys
  Häme Oy:n (entinen Kanta-Hämeen Työterveyshuolto Oy) toiminnan
  alasajoon seuraavin periaattein:
  – Tytäryhtiön asiakkaina olevat kaupungin määräysvallassa
  olevat yhteisöt siirretään TyöSyke Oy:n omistajiksi ja tätä
  kautta in house –tilaajiksi
  – Tytäryhtiön muut asiakkuudet pyritään ensisijaisesti sopimusteitse
  siirtämään (myymään) kiinnostuneelle alan
  toimijalle, jonka jälkeen tytäryhtiö lakkautetaan/sulautetaan
  emoyhtiöön.
  Esityksen perusteena on tytäryhtiön emoa paljon raskaampi kulurakenne
  ja perustamisvaiheessa arvioitua pienempi liikevaihto, jonka seurauksena
  yhtiön kannattavuus on erittäin heikko eikä sen toiminnan jatkamiseen
  tai kehittämiseen ole taloudellisia mahdollisuuksia.”

  Isosuon ehdotus: Konsernijaosto päättää antaa ennakkosuostumuksen
  yhtiön esityksen mukaisesti.”

  Hyvä esitys.

  Lulu

Jätä kommentti

css.php