Janakkalan, Hattulan ja Hämeenlinnan avoliittoa on parannettava yhteistyössä

Julkaistu Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa 29.5.2013 Janakkalan, Hattulan ja Hämeenlinnan Perussuomalaisten valtuustoryhmien yhteisenä mielipiteenä

Kanta-Häme on pienehkö maakunta, jossa Janakkala, Hattula ja Hämeenlinna muodostavat pienen seutukunnan. Jotta seutukuntamme menestyisi, on sen tehtävä hyvää yhteistyötä. Naapureiden tekemisiä tai sanomisia ei tule lytätä vaan meidän on etsittävä yhteisiä tavoitteita, joiden eteen voimme tehdä töitä. Menneet valtuustokaudet ovat tässä suhteessa olleet riittämättömiä ja merkkejä menneisiin nokitteluihin palaamisesta on ollut havaittavissa.

Janakkalan, Hattulan ja Hämeenlinnan Perussuomalaisten valtuustoryhmät kokoontuivat 17.5.2013 keskustelemaan kolmen kunnan yhteistyömahdollisuuksista. Perussuomalaisten päätavoite on seudun talouden tasapainottaminen ja sitä kautta hämäläisten perheiden hyvän ja kestävän arjen turvaaminen. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, on seutuyhteistyön perustuttava toisten arvostamiseen, luottamukseen ja tosiasioihin. Ei haihatteluun tai haaveisiin.

Nykyiset, harvakseltaan pidettävät seutuyhteistyöpalaverit eivät ole pitkällä tähtäyksellä riittävän laajapohjaisia vaikuttavalle yhteistyölle. Palavereihin osallistuu pääosin Kokoomuksen ja SDP:n edustajia, joten koko seutukunnan ääni ei tule kuuluviin. Näitä yhteistyöpalavereja tulee laajentaa koko poliittiselle rintamalle. Tämän laajennetun joukon on laadittava seutumme valtuustoille työlistat, joissa määritellään yhteisiä tavoitteita ja niille aikataulut. On hyvä aloittaa pienistä konkreettisista asioista ja laajentaa pikku hiljaa suurempiin tavoitteisiin ja toimiin. Yhteistyötä on toki jo tehty, mutta ilmapiirissä on rutkasti parantamisen varaa ja paljon yhteystyömahdollisuuksia on edelleen hyödyntämättä. PK-yritysten toimintaedellytysten tasapuolinen turvaaminen sekä ”peruspalvelut ilman kuntarajoja”-teema ovat kokonaisuuksia, jotka kaipaavat kohentamista. Laadukas ja ammattimainen matkailuyhteistyö olisi niin ikään seudullemme mannaa. Lisäksi on myös tehtävä vaikuttavaa ja laajaa yhteistyötä mm HHT-akselin sekä maakunnallisen edunvalvonnan puitteissa.

Kun yhteistyö on sujuvaa, hyötyvät kaikki.

Hyvä avoliitto lyö aina laudalta pakkonaittamisen.

 

Jätä kommentti

css.php