Tieto lisää tuskaa, mutta tuo tulosta

Julkaistu Hämeen Sanomien vierailijapalstalla 6.6.2013

Poliittisten päätösten ja todellisen tiedon välillä olevista ristiriidoista on päästävä eroon.

Kesälomabudjetin laatiminen on selvä tapaus. Menoja saa olla sen verran kuin on tuloja. Jos luottokortti pullistelee, ei ylimääräisiin kesähuveihin ole varaa. Ruoka ja muut elintärkeät asiat ovat etusijalla. Jos tulevaisuus on epävarma, kannattaa pistää euroja sukanvarteen pahan päivän varalle. Lainanlyhennyksiä ei voi maksaa ottamalla uutta lainaa vanhan lainan päälle.

Näitä arjen talouden realiteetteja pitää noudattaa myös julkisessa taloudenpidossa. Hämeenlinnassa eletään kuitenkin edelleen joidenkin muiden realiteettien mukaan. Valtuusto hyväksyi viime kesänä talouden tasapainottamisohjelman, jonka tavoitteena on kattaa alijäämät vuoteen 2015 mennessä. Perussuomalaiset totesivat ohjelman jo alkuunsa epärealistiseksi ja riittämättömäksi. Samaa mieltä on myös tarkastuslautakunta, joka toteaa tuoreessa arviointikertomuksessaan, että syytä huoleen on.

Tavoitteet karkaavat

Lautakunnan mukaan kaupungin taloudellinen tilanne on edelleen heikentynyt, eikä talouden tasapainotus- ja toimenpideohjelma ole toteutunut suunnitellusti. Alijäämiä on kaupungin niskassa 20,4M€, peruskorjausvelkaa jopa 140M€ ja sairaanhoitopiirin alijäämiä noin 8M€. Lisäksi kaupungin lainanhoitokyky oli Kuntien takauskeskuksen vertailun mukaan vuonna 2012 yli 30.000 asukkaan kuntien joukoissa (34 kpl) kuudenneksi huonoin. Lainanhoitokykymme on siis heikko, mutta siitä huolimatta lainakanta paisuu.

Talouden kuntoon saattaminen edellyttää, että kaupunki takoo muutamassa vuodessa plussaa 20,4M€ kuitatakseen alijäämät. Uutta alijäämää ei myöskään saa syntyä ja lainakantaakin pitää saada pienennettyä. Monet uuden valtuuston päätökset tuovat kuitenkin mukanaan lisää käyttömenoja, investointeja ja lainanhoitokuluja. Tavoitteet näyttävät karkaavan kauas. Silti osa korkeimmista virkamiehistä sekä johtavista poliitikoista väittää edelleen silmät kirkkaina, että taloutemme on oikeastaan jo tasapainossa tai viimeistäänkin ensi vuonna. Totuus on kuitenkin toinen.

Korjausliikkeet tarpeen 

Kaupungin on arvioitava jokainen päätösesitys tarkkaan talouden tasapainottamis-, ei vaaleanpunaisten lasien läpi. Päätöksiä on tehtävä todellisten ja riittävien tietojen perusteella. Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa todettiin 5.3.2013 ”Mitä monimutkaisemmaksi yhteiskunta tulee, sitä olennaisempaa on, että päättäjillä on käytössään laadukasta ja päätöksentekoon soveltuvaa tietoa. Se ei silti riitä. Tietoa on myös osattava käyttää”.

Asiantuntijoiden ja asukkaiden tietoa ja näkemyksiä on arvostettava ja heitä on kuunneltava, ei vain kuultava. Politikoinnille on jätettävä vähemmän sijaa ja päätösten on perustuttava aikaisempaa vahvemmin faktoihin. Poliittisten päätösten ja todellisen tiedon välillä olevista ristiriidoista on päästävä eroon. Päättäjien on osattava, viitsittävä ja uskallettava käyttää tietoa yhteiseksi hyväksi.

Tietoa voi myös tulla matkanvarrella lisää tai se voi vanhentua. Kerran totuudeksi julistettu tieto ja sen pohjalta tehty poliittinen päätös on harvoin täysin vedenpitävä ja ikuisesti tai edes hetkellisesti paras mahdollinen. Tämän vuoksi poliitikkojen on julkisesti myönnettävä, kun joku päätös huomataan jälkikäteen sudeksi ja asia on vielä korjattavissa. Erityisen tärkeitä korjausliikkeet ovat nyt, kun talous on  heikko.

Tosiasioita ei pääse karkuun kieltämällä ne 

Yhteiset rahat tulee siis käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja viisaasti lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Investoinnit, jotka eivät ole välttämättömiä ja lisäävät paitsi kaupunkikonsernin lainaa myös käyttömenoja, ovat talouden tasapainottamistavoitteelle myrkkyä. Investoinnit, jotka eivät todistetusti maksa itseään nopeasti takaisin on siirrettävä hamaan tulevaisuuteen. Lainarahalla joudutaan joka tapauksessa toteuttamaan välttämättömiä peruskorjauksia. Edellisen valtuuston hyväksymät investoinnitkin edellyttävät lainakannan kasvattamista tänä vuonna noin 10M€:lla.

Hämeenlinnaa tulee talousahdingosta huolimatta myös kehittää. Kehittämisen on oltava kestävää ja sen on tapahduttava kaupungin luontaisten taipumusten mukaisesti talouden realiteetit huomioiden. Hyvistä asioista on pidettävä huolta ja turhat rahanreiät on unohdettava. Asukas- ja ympäristölähtöinen, tasapuolinen ja maltillinen kehittäminen kannattaa myös taloudellisesti.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen entinen jäsen Olavi Ala-Nissilä kirjoitti Helsingin Sanomissa viime syksynä, etteivät mitkään talouden tasapainottamista koskevat päätökset auta, ellei niitä pystytä toteuttamaan. Suurimpia toteuttamisen esteitä ovat tosiasioiden kieltäminen, avoimuuden puute, politikointi ja  tietämättömyys. Nämä esteet tulee raivata Hämeenlinnan tasapainoisen talouden ja hyvinvoivien asukkaiden tieltä.

 

Jätä kommentti

css.php