Valtuuston kokouksesta 10.6.2013

Kaupunginjohtajan vaali

Timo Kenakkala valittiin eilisen mega-kokouksen seurauksena Hämeenlinnan uudeksi kaupunginjohtajaksi. Onnittelut hänelle valinnasta. Perussuomalaiset antavat tukensa uudelle kaupunginjohtajalle, kun hän osoittautuu hyväksi, reiluksi ja asiantuntevaksi johtajaksi. Hyväksi hämeenlinnalaisille.

Kokoomusryhmä meni kokonaisuudessaan demariehdokkaan taakse. Demarit joutuvat tästä jotain maksamaan. Neuvotteluja on jo käyty. Kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja Katriina Laaksonen totesi eilen YleHämeen haastattelussa, että mm kaupunginhallituksen puheenjohtajan nuijasta on keskusteltu. Aika näyttää, mitä hyvää kokoomus Timo Kenakkalan äänestämisestä saa.

Totesin samaisessa haastattelussa, että Hämeenlinnan Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei pelaa pelejä saati harrasta ryhmäkuria. Arvostamme yksilöä ja demokratiaa. Kaikki äänestivät omien arvojensa ja omatuntonsa mukaan. Äänemme eivät ole kaupan. Sama pätee Pro Hämeenlinnaan.

Tilinpäätös 2012

Hämeenlinnan Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti tilinpäätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:

Hämeenlinnan kaupungin tilinpäätös ei anna kahden merkittävän kokonaisuuden osalta oikeita ja riittäviä tietoja kaupungin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja riskienhallinnasta.

1 Hämeenlinnan kaupungin osuus Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kertyneistä alijäämistä, 7.750.230,32 €, on virheellisesti merkitty taseen ulkopuolisiin vastuisiin. 

Kuntalain 83 §, kuntayhtymän perussopimuksen 19 § ja 22 § 2. momentin sekä kirjanpitolain 5 luvun 14 § perusteella kaupungin vastuulle kuuluva osuus sairaanhoitopiirin päättyneeltä ja aikaisemmilta tilikausilta kertyneestä alijäämästä tulee kirjata kaupungin tuloslaskelmassa tilikauden kuluksi sekä tehdä taseeseen vastaava pakollinen varaus. 

Tilintarkastajan raportissa vuoden 2012 tarkastuksista todetaan, että saattaa olla perusteltua pyytää kirjanpitolautakunnan kuntajaostolta lausunto perusteista, joiden mukaan osuus kuntayhtymän kertyneistä alijäämistä tulee esittää näiden lisäksi pakollisena varauksena. Tämän eriävän mielipiteen allekirjoittajat edellyttävät, että kyseinen lausunto pyydetään.  

 

2 Ylipitkistä poistoajoista ja erittäin suuresta korjausvelasta johtuen pysyviin vastaaviin kuuluvien rakennusten tasearvot ovat huomattavasti liian      korkeat. Jos pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen tai sijoituksen      todennäköisempi tulevaisuudessa kerryttämä tulo on pysyvästi vielä      poistamatonta hankintamenoa pienempi, on erotus kirjattava kaupungin  tilinpäätöksessä lisäpoistona kuluksi. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto, Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta, 2011 sekä      KPL 5:13 §).

Tilintarkastajan raportissa vuoden 2012 tarkastuksista todetaan, että kaupungin tulee arvioida säännöllisesti aiempina tilikausina hankittujen hyödykkeiden tasearvojen oikeellisuutta. Eriävän mielipiteen allekirjoittajat toteavat, että tämä on oikeansuuntainen toimenpide, muttei korjaa nyt hyväksyttävässä tilinpäätöksessä olevaa virheellistä tietoa rakennusten tasearvoista. 

 

26 kommenttia artikkeliin “Valtuuston kokouksesta 10.6.2013”
 1. Sari Rautio sanoo:

  Hieno kokous ja hyviä keskusteluja! Totuuden nimessä todettaneen kuitenkin ryhmyri Riikosen käyttäneen repliikkipuheenvuoron, jossa hän totesi perussuomalaisen ryhmän tukevan Laajalaa. Ja sitähän politiikka on, yhteistyötä ja yhdessä sopimista, eikä siinä ole mitään pahaa, minkään ryhmän kohdalla.

  Kaikkea hyvää uudelle johtokaksikollemme – Hämeenlinnan hyvä tulevaisuus on omissa käsissämme!
  Sari

 2. Leo Leppänen sanoo:

  Nyt käydyn avoimen, rehdin ja demokraattisen kaupunginjohtajan virkavaalin jälkeen ei ole suhmurointia tai muutoin tuomittavaa, että kaupunginhallituksen puheenjohtaksi valitaan ei-demari. Päinvastoin. Oli viisasta, että valtuuston puheenjohtajisto sekä kaupunginhallitus ja sen konsernijaosto valiittiin vain 31.12.2013 asti. Hallituksen puheenjohtajaksi voidaan jo muutaman kuukauden kuluttua valita Iisakki Kiemungin (sd.) tilalle esimerkiksi kokoomuslainen kokenut poliitikko Ryhmä 37:n keskuudesta.

  Yrityssektorilla usein toimitusjohtajan ”vastapainona” toimii hallituksen puheenjohtaja. Eikä silloin kukaan puhu äänien myymisestä tai pelin pelaamisesta. Miksi vastaava käytäntö ei olisi oikein kuntasektorilla?

  Olen samaa mieltä tilinpäätökseen jätetystä eriävästä mielipiteestä substanssin osalta. Hämeenlinnan ei ole kuitenkaan viisasta poiketa valtakunnallisesta käytännöstä. Silloin vertailukelpoisuus häviää useissa asioissa. Ensin tulee saada valtakunnalliset normit järjestykseen ja vasta sen jälkeen ryhtyä eriävässä mielipiteesssä vaadittuihin toimenpiteisiin. Miksi perussuomalaiset ja Lulu Riikonen (ent. kok.) eivät ole vaatineet aikaisemmin kyseisiä asioita? Onko kysymys jälkiherännäisyydestä vai peräti jälkiviisaudesta ilman vastuuta?

  Eipä ollut ihme, että persut eivät saaneet yksityisajattelulleen muilta proolaisilta hyväksyntää paperiinsa. Eikä muuallakaan Suomessa puolue ole tehtaillut vastaavia papereita.

 3. Teppo Turja sanoo:

  Yrityksen toimitusjohtajaa ei valitse yhtiökokous (joka rinnastuu kuntasektorilla valtuustoon), vaan hallitus, jonka puheenjohtaja on paremminkin tj:n aisapari kuin minkäänlainen epätasapaino- tai valtataistelutilanteeseen viittaava ”vastapaino”. Jos tj ei ole hallituksen linjoilla, hän lähtee. Ylipäätään julkisen sektorin pyrkimykset toimia yritysten tapaan ovat lähtökohdiltaan ja täysin toisenlaisilta tavoitteiltaan epäonnistumaan tuomittua, kaikille lapsuudesta tuttua kaupan leikkimistä.

 4. Leo Leppänen sanoo:

  Vertauksessani on epäoleellista se, mikä toimielin valitsee toimitusjohtajan ja kaupunginjohtajan. En väittänyt, että kunta on yritys. Mutta kuntaa voidaan johtaa melko pitkälle yrityksen tapaan. Tämä alkaa olla vallitseva käsitys asiantuntijoiden ja kuntajohtajien keskuudessa. Suurissa yrityksissä, joihin kaupungit kooltaan ovat rinnastettavissa, hallituksen puheenjohtajat useasti eivät ole pelkästään toimitusjohtajan aisapareja vaan myös tasapainottavia vastapainoja. Suomessa kuntien johtaminen ei ole lasten kaupan leikkejä. Johtamista ihaillaan maailmalla ja siihen käydään tutustumassa pitkienkin matkojen takaa. Tuskin opintoretkiä tehdään kovinkaan paljon lastemme leikkeihin perehtymiseksi.

 5. Seppo Rehunen sanoo:

  Kaupunginjohtajan vaali
  Kaikkien aikojen vaali, jossa kokoomus päätti, ettei anna kokoomuksen omalle ehdokkaalle 50 %:n mahdollisuutta tulla valituksi. Kokoomuksen ryhmästä yksikään ei äänestänyt Juha Isosuota. Kun ryhmä olisi päättänyt yhtenäisenä äänestää Juha Isosuota, olisi hän saanut 17 ääntä ja näin arpa olisi ratkaissut paikan finaalikierrokselle ja mahdolliseen/todennäköiseen voittoon. Eikö tätä korttia kannattanut katsoa?

  Tilinpäätös 2012
  Johannes Koskinen totesi puheenvuorossaan, että puolentusinassa sairaanhoitopiirissä on vastaava alijäämä kuin meillä Kanta-Hämeessä. Neljässätoista sairaanhoitopiirissä ei tämän mukaan alijäämää ole. Pidän perusteltuna, että kaupungin vastuut tässä alijäämässä tuodaan selkeästi esiin. Janakkalakin on tämän kevään aikana tuonut toistuvasti esiin osuutensa alijäämistä. Jos Hämeenlinna on tämän todellisen maksuosuuden esiin tuodessaan huonommassa asemassa kuin muut, niin sitten on. Edelläkävijää tarvitaan.
  Ylipitkiä poistoaikoja ja korjausvelkaa koskee sama asia. Kokonaisuuden hahmottamiseksi tarvitaan mahdollisimman oikea tieto tilanteesta.
  Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa on myös pykälät tuotu selkeästi esiin. Mitä nopeammin säädöksiä aletaan noudattaa, sen parempi.

 6. Leo Leppänen sanoo:

  Sepolle: 1. Keskussairaalan alijäämiä ei tarvitse kirjata jäsenkuntien taseeseen. Tämä on vallitseva tulkinta koko maassa. Muun muassa kuntalakiin puuhataan vasta nyt sellaista muutosta, joka velvoittaa kyseisen kirjauksen tekemiseen. 2. Hämeenlinnan laskennallinen osuus keskussairaalan alijäämistä ja kaupungin korjausvelka ovat yleisesti tiedossa. Niistä on tiedotettu päättäjille ja kaupunkilaisille. Kumpaakaan ei ole salattu. 3. Ylipitkät poistoajat ovat niiden tiedossa, jotka kirjanpidosta ovat perillä ja osaavat lukea tilinpäätöksiä. Tästäkin asiasta on tulossa uusi valtakunnallinen normi. Yhteenveto: Kaupungin tilinpäätös 2012 on yleisten normien ja muualla maassa noudatetun käytännön mukainen. Persujen päätökseen jättämä eriävä mielipide on erikoinen poliittinen temppu! Populismiako? Tämä hakee vertaistaan koko maassa. Niinpä uudistan ensimmäisessä kommentissani esittämäni kysymykset.

 7. Seppo Rehunen sanoo:

  Leksalle
  1. Keskussairaalan alijäämät tullaan velvoittamaan kirjattavaksi jäsenkuntien taseeseen. Kirjausta ei ole kielletty tekemästä.
  2. Kirsi Ojansuu-Kaunisto toi valtuustossa esiin asioiden esittämisen ristiriidan; toisaalla sanotaan virallisena kantana talouden lähenevän tasapainoa, toisaalla kerrotaan vallitsevista ja edelleenkin suurenevista alijäämistä. Kyse ei ole salaamisesta, mutta on aivan turha ensin antaa ruusuinen kuva tilanteesta ja sitten eri yhteydessä todeta vastuiden olevan suuret ja edelleenkin kasvamassa. Tyypillistä hallintokoukerointia, josta pitää kaikin voimin pyrkiä irti
  3. Ylipitkien poistoaikojen soisi olla kaikkien päättäjien tiedossa eikä vain niiden, jotka ovat perillä kirjanpidosta ja osaavat lukea tilinpäätöksiä. Kaikilla ei ole näitä taitoja ja silti he voivat olla hyviä, jopa erinomaisia päättäjiä.
  Yhteenveto: Kaupungin tilinpäätös 2012 on yleisten normien mukainen mutta se voisi tuoda nykyistä selkeämmin esiin kokonaistilanteen ja jo vähitelleen ennakoida sitä ilmiasua, mikä on tulossa pakolliseksi lähitulevaisuudessa. Vai miksi ei voisi?

  • katriina ahtiainen sanoo:

   Kiitos Seppo näistä viisaista
   mielipiteistäsi.

   Ihanaa, kun joku ymmärtää!
   Kati

 8. Leo Leppänen sanoo:

  Sepolle: Viimeisessä kommentissasi siirryit kanssani samalla kannalle. Siitä, onko talous nyt tasapainossa tai lähellä tasapainoa, voidaan perustellusti olla eri mieltä. Kun tällaisia suullisia kannanottoja on esitetty eliitin keskuudessa, ne ovat olleet johtopäätöksiä (vain mielipiteitä). Oleellista on, että Hämeenlinnassakin ovat käytössä yleiset normit (mm. poistoajoista). Silloin tunnuslukuja voidaan vertailla luotettavasti, eikä kaupunki anna itsestään ulospäin huonompaa kuvaa kuin vertailukelpoinen todellisuus on. Keskussairaalan alijäämien kirjauksesta olen kahden vaiheilla, koska on sairaaloita, joissa ei ole alijäämiä. Äänestys tästä kirjauksesta on ok. Eriävän mielipiteen jättäminen menee yli ymmärrykseni. Näin kävi persujen kumppaneillekin.

 9. Seppo Rehunen sanoo:

  Leksalle
  Hämmästelen sellaisten johtopäätösten/mielipiteiden esittäjiä, jotka väittävät Hämeenlinnan talouden olevan tasapainossa. Tällaista esittävät joko eivät ymmärrä asiaa tai tarkoituksellisesti yrittävät hämärtää todellista tilannetta. Helpon asian ymmärtämättömyys tai yritys kaihtaa totuutta eivät ansaitse arvostustani.
  Sinä Leksa saat arvostukseni, koska olet kahden vaiheilla sairaaloiden alijäämistä. Noin kolmanneksella kuntayhtymistä näitä alijäämiä on, muilla ei. Kannatan näiden alijäämien kirjaamista, koska täten todellinen tilanne näyttäytyy oikeassa valossa.
  Eriävän mielipiteen jättäminen oli aiheellista. Ellei perussuomalaisten ryhmä olisi näin menetellyt, todettaisiin jälkikäteen, että ettehän te edes jättäneet eriävää mielipidettä. Asioiden dokumentointi on tärkeää. Muut pron ryhmät tekivät itsenäiset ratkaisunsa (tai seurasivat passiivisina), kuten tekivät myös kokoomuksen ja SDP:n ryhmät.
  Katille kiitos kannustuksesta. En oikeasti ymmärrä, kunhan vain näyttelen.

 10. Erkki Strömberg sanoo:

  Kaikille yhteisesti. kun ollaan siirrytty muka ”avoimeen hallinnointiin” vois asiat esittää niin kuin ne on eikä kaunistella, siis Lexa myös!

 11. Tapani Silvo sanoo:

  Niin, missä se on se kriittinen, asioita monipuolisesti analysoiva Lexa?
  Muuttunut tahdottomaksi lauhkeaksi lampaaksi, joka ylistää, nuolee, ja melkein palvoo nykyisen voimaryhmän toimintaa.
  Kuten jo aikaisemmin mainitsin, hän haluaa ”loistaa” suurten päättäjien rinnalla, ja olla leuhkamaisesti kaveria kaupungin johtohenkilöiden kanssa.
  Voi näitä aikoja! TS

 12. Lulu Riikonen sanoo:

  Huomenta,

  Totuuden nimessä todettaneen Rautiolle, että Perussuomalaiset saivan vapaasti muodostaa käsityksen omasta ehdokkaastaan. Kaikki päätyivät samaan lopputulokseen ilman painostusta tai lehmänkauppoja. Laajalan tietotaito oli kiistatta ehdokasjoukon vahvin.

  Tänään 12.6.2013 todetaan mm Hesarissa (faktoihin perustuen), että Suomen talouden kuva on entistä synkempi. Velkataakka vain kasvaa ja taantuma syvenee. Hämeenlinna on osa Suomea, eikä kaupunkimme talous suinkaan ole maamme eliittiä. Lainanhoitokykymme oli esim viime vuonna 34:n (yli 30 000 asukkaan) kaupungin joukossa kuudenneksi huonoin.

  Näyttää siltä, että käydään entistä syvemmällä, ennen kuin tosiasioihin havahdutaan.

  Lulu

 13. Ismo Soukola sanoo:

  Huomenta!

  Sarille ensin kiitos pitkän kokouksen hyvästä nuijanvarsityöskestelystä!

  Ryhmäkuri ja yksimielisyys näyttävät usein ulospäin samanlaisilta. Toimet ja puheet ennen ja jälkeen päätösten teon usein paljastavat kummasta olikaan kyse.

  Terv.
  IsmoS

  • Sari Rautio sanoo:

   Kiitos Ismo! Pidetään kuitenkin huolta että ensi vuonna meillä on kesäkuussa kaksi kokousta, niin ei synny moista megaistuntoa.
   Sari

 14. katriina ahtiainen sanoo:

  Sarille!

  Kun kirjoitit Lulun pitäneen Laajalaa kannattavan puheenvuoron, niin puheenvuoro
  eroaa kokoomuslaisten kannatuspuheenvuoroista siten, että Laajalaa ja Kenakkalaa
  kannattaneet äänestivät puheittensa mukaisesti.
  Kokoomus kannatti kauniissa puheenvuoroissa Isosuota ja kukaan puhujista ei
  häntä kannattanut.
  Kyllä tuo hiukan ihmetytti!

  Onnea uudelle johtajalle!
  Kati Ahtiainen

  PS. Katsoin koko lähetyksen. Kiitos netistä.

 15. Teija Arvidsson sanoo:

  Tervehdys!

  Hämeenlinnan uuden kaupunginjohtajan valintaprosessi ansaitsee kiitosta. Saimme joukon hyviä hakijoita, joista loppusuoralle selviytyi kaksi erittäin kovan luokan osaajaa. Päivi Laajala ja Timo Kenakkala tekivät vaikutuksen haastatteluryhmään. Kokoomus halusi loppusuoralle myös Juha Isosuon. Siksi kaupunginhallitus suositteli valintaa näiden kolmen kesken.

  Valtuuston kokous, jossa kokoomus hylkäsi oman ehdokkaansa ja asettui poliittisen kaupankäynnin seurauksena jo ensimmäisellä kierroksella demariehdokkaan taakse, ei sen sijaan kiitosta ansaitse. Se saa koko hakuprosessin näyttämään farssilta. Hakuehtoihin olisi voitu (jos se olisi laillista) lisätä, että hakijalla on oltava sdp:n jäsenkirja. Demarius oli selkeästi panavin ominaisuus.

  Jos kaupunginjohtajaksi olisi kelvannut minkään muun puolueen ehdokas, niin sen pätevämpää, laaja-alaisesti osaavaa, itsenäisesti ajattelevaa ja epäpoliittista henkilöä ei olisi voitu löytää kuin Päivi Laajala on. Hänen osaamisensa olisi myös täydentänyt mainiosti Juha isosuon vahvuusalueita.

  No, me saamme Timo Kanakkalasta varmasti hyvän kaupunginjohtajan, joten lämpimät onnittelut joka tapauksessa hänelle ja tervetuloa Hämeenlinnaan!

  t. Teija

 16. Seppo Rehunen sanoo:

  Olen Teijan kanssa samaa mieltä valtuuston kokouksen kaupunginjohtajavaalia koskevan osuuden farssiluonteesta. Näytelmä ei ansaitse kehuja. Tosin loppuhuipennus yllätti – negatiivisesti.

  Keskivertokaupunkilaiset ihmettelevät suureen ääneen, mitä on sellainen peli, että ensin kehutaan ja sitten heti hylätään kehumisen kohde. Kokoomuksen ryhmä hätäili turhaan ja uhrasi oman mahdollisuutensa kesken kokouksen tulleeseen uskonpuutteeseen. Erikoista politikointia tilanteessa, jossa oman ehdokkaan jatkoon pääsyyn oli 50 %:n todennäköisyys. Eikö oman ehdokkaan haluttukaan voittavan?

 17. Teija Arvidsson sanoo:

  Ilmeisesti ei haluttukaan. Muistan ihmetelleeni, kun Juha Kallioinen kommentoi puheenvuorossaan jo ennen äänestystä, että ”näistä me saamme hyvän johtajakaksikon”. Mietin, että keitä kahta hän mahtaa tarkottaa, kun vielä ei ole yhtään ääntä annettu. Kokoomus oli siis jo pantannut äänensä Kenakkalalle.

 18. Heikki Koskela sanoo:

  Hei kaikille!
  Luulin, että kokoomus ostaa Isosuon kaupunginjohtajaksi mansikkapaikoilla.
  Puolue menikin myyntipuolelle.
  Käy sääliksi Isosuota.
  No, saatiin talousosaaja Oulusta! T. Hessu K.

 19. Seppo Rehunen sanoo:

  Syntyikö kaupunginjohtajavalinnassa tilanne, että kun Juha Isosuo jo oli kaupunginjohtaja, niin hänet ikäänkuin ulkoistettiin koko valinnasta? Juha Kallioisen lisäksi useampikin kokoomuksesta puheenvuoroa käyttänyt lausui nyt haettavan kumppania Juha Isosuolle, vaikka haussa oli ykkösjohtajan paikka eikä apulaiskaupunginjohtajuus. Todellisia vaihtoehtoja olivatkin siis vain Päivi Laajala ja Timo Kenakkala ja kokoomukselle riitti Juha Isosuon jatkaminen Hämeenlinnassa.

  Nostaisin hattua korkealle ja antaisin synninpäästön niille kokoomuslaisille, jotka olisivat ryhmäpäätöstä vastaan äänestäneet Juha Isosuota. Yhtään näin ryhdikästä ei löytynyt, vaan kaikki noudattivat ryhmäkuria. Ryhmää ja ryhmän jäseniä vedätettiin kyllä raskaasti!

  Aika näyttää, löytääkö kokoomus omaa linjaa enää tällä valtuustokaudella vai alistuuko ryhmä ja sen johto jatkossakin tanssimaan muiden pillin mukaan. Jos johonkin kannattaa luottaa, niin itseensä.

 20. Aarno Järvinen sanoo:

  Oikein aikaista yöhuomenta
  Johtaja on valittu ihan kaiken taiteen sääntöjen mukaisesti ja olemme (olen)siitä hyvin tyytyväinen.
  Toinen asia on (mielestäni) se että armaan kaupunkimme talous on kuralla,mutta emme ole ainoita. Liitymisillä vahvistetaan tulevaisuutta ja taas tulee aikanaan mietittäväksi tuo viiden vuoden ”karenssi”.
  Kaikesta huolimatta meidän tulee olla posetiivisella mielellä.
  Aarno Jii

 21. Erkki Strömberg sanoo:

  Paikallinen Pravda uutisoi ”uusi helsteeni saatu”, kerrankin oli nimensä mukainen, hanuripartiomme
  sai uuden jäsenen.
  Näinhän tässä kävi ja sen kans on elettävä tai torppa pantava myyntiin!
  Moni on ihmetellyt Lexan mielenmuutosta, hällä kun mielipiteet muuttuu asuinpaikan mukaan, hänhän asustaapi nykyään Helsteenin kommuunissa!

 22. Sari Rautio sanoo:

  Tiedoksenne meidän ryhmämme näkökulma:

  ”Juha Isosuon työhön Hämeenlinnan kaupungin apulaiskaupunginjohtajana ollaan oltu hyvin tyytyväisiä ja se välittyi paitsi Kokoomuksen myös muiden ryhmien käyttämissä puheenvuoroissa. Kaikki kolme loppusuoralle päässyttä kaupunginjohtajaehdokasta olivat tehtävään päteviä ja ansioituneita.

  Vaalia edeltävissä keskusteluissa emme kuitenkaan saaneet omalle ehdokkaallemme lisätukea, joten katsoimme ryhmänä, että paras lopputulos saavutetaan Kenakkala-Isosuo työparina. Tärkeää on Hämeenlinnan hyvän dynaamisen kehityksen jatkuminen, elinvoiman lisääminen ja uusien työpaikkojen saaminen, eikä kuntapalvelujen turvaamistakaan saa unohtaa.

  Vaalin valmisteluvaiheessa pidetyissä haastatteluissa Juha Isosuo on luvannut jatkaa Hämeenlinnan kaupungin palveluksessa. Valtuuston voimasuhteet on päätöksenteossa huomioitava ja haettava siltä pohjalta paras mahdollinen ratkaisu kaikissa asioissa.”

  Sari

 23. Tapani Silvo sanoo:

  Ensinnäkin haluan yhtyä erään toisen kommentoijan arvostukseen puheenjohtaja-nuijan käsittelyssä!
  Mutta ei auta selitykset. kaupunginjohtaja-vaalin proceduurista jäi ikävä maku.
  Teidän oma ryhmänne, sosialidemokraattien myötä, esititte oikein ala-arvoisen näytelmän, teeskentelemällä suorittavanne todella vapaan valinnan.
  Häpeällistä käytäntöä muita valtuutettuja, ja vaalitoimitusta seuraavia kohtaan. ”Salainen” äänestys…pah! Siellä tärkeänä kanneltiin viikattuja vaaliseteleitä uurnaan, ja Te olitte jo etukäteen sopineet Laajalan pudottamisen.
  Kun otitte aikalisän, arvasin heti että äänestäisitte Kenakkalaa jo ensi äänestyksessä. Oletko varma, että kaikki kokoomuksen valtuutetut olivat yhtä mieltä Kenakkalan paremmuudesta?
  Toivottavasti minä, monen muun ohella, pystyn suhtautumaan positiivisen neutraalisti uuteen kaupunginjohtajaan. Ainakin toistaiseksi, hänestä puheenollen, palautuu vain tämä puoluepoliittinen farssi mieleen. Ja siitähän ei Kenakkalaa voi syyttää…
  Tapani

 24. Aarno Järvinen sanoo:

  Aamupäivää
  Jossakin jo mustaa valkosella epäiltiin Kenakkalan muuttoa Hämeenlinnaan. Entäpäs sitten jos Hän asioita seuratessaan ja juttuja kuunnellessaan päättääkin vetää lusikkansa pois sopasta.
  Asiasta toiseen,kuralla ollaan ja pohjaa raavitaan.
  Aarno Jii

Jätä kommentti

css.php