Mikä kaikki onkaan mennyt pieleen Sunny Car Center-hankkeessa?

Sunny Car Center-hanke käynnistyi kaupungin osalta virallisesti vuonna 2010, kun kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen aiesopimuksen. Virkamiesesittelijöihin luotettiin ja alun perin 70M€:n hankkeelle päätettiin antaa mahdollisuus. Vuosien saatossa hankkeen kustannusarvio on paisunut 150-200M€:n ja tilanne on muutenkin merkittävästi muuttunut. Yrittäjä ei ole osoittautunut luotettavaksi yhteistyökumppaniksi, eikä SCC ole löytänyt koko hankkeen toteuttamiseksi sitoutuneita ja varmoja rahoittajia. Edes tonttirahoja ei ole saatu kokoon.

Kaupunginhallituksen toimet 2013-2014

Vuonna 2013 työnsä aloittanut kaupunginhallitus on viime kevääseen asti toteuttanut SCC-hankkeessa valtuuston tahtoa. Tontin kauppakirja allekirjoitettiin monien mutkien jälkeen vasta toukokuussa 2014. Kauppakirjassa määriteltyjen ehtojen mukaan, koko kauppa siihen liittyvine muine sopimuksineen raukeaa ellei kauppahintaa ole kokonaan maksettu viimeistään 4.7.2014.

Hankkeessa jo vuosia ilmenneet epämääräisyydet kärjistyivät tänä vuonna kahteen kaupunginhallituksen päätökseen. Ensimmäinen oli kaupungin vastuulla olevan 3M€:n maanrakennusurakan suorahankintapäätös, jossa SCC:n toimitusjohtajan valitsema urakoitsija pääsee ilman kilpailutusta kaupungin maanrakennustöiden toteuttajaksi. Toteutuksesta ei tällä hetkellä ole tietoa, mutta se ei poista kokoomuksen ja demareiden voimin tekemän päätöksen vastuuttomuutta. Toinen päätös tehtiin legendaarisessa Chiluba-kokouksessa 11.8, jossa kokoomus ja demarit päättivät antaa epämääräisten rahoittajaesitysten jälkeen Ritaluomalle 8,4M€:n hintaiselle kaupungin tontille lisää maksuaikaa 30.9.2014 saakka.

Kumpikaan päätös ei kestä tarkkaa syyniä. Maanrakennustöiden osalta olisi pitänyt toimia yksiselitteisesti hankintalain mukaan ja päättää kilpailutuksesta. Chiluba-kuvio taas perustuu olemattomiin dokumentteihin ja suullisiin selityksiin. Chiluba-rahoitus onkin osoittautumassa joko kuplaksi tai alkuperältään vähintäänkin hämäräksi. Muukin on tietenkin mahdollista, sillä niin satumainen on hankkeen historia. Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja ja kaupungin lakimiehet ovat jälleen kerran hiljaa. Rahoja ei ole vieläkään kuulunut.

Päätösten taustalla puutteelliset tiedot
Koko SCC-tarina perustuu pääosin kaikkeen muuhun kuin tiedolla johtamiseen. On uskottu, toivottu, selitetty ja tarinoitu. Päätösten valmistelijat sekä ne tahot, jotka ovat olleet tiedon äärellä ja vastuussa päätöksenteon pohjana olevien tietojen riittävyydestä, oikeellisuudesta ja luotettavuudesta, eivät ole olleet tehtäviensä tasalla. Ongelmat näyttävät johtuneen kaupungin puolella erityisesti puutteellisesta hankeosaamisesta, päätösten heikosta valmistelusta sekä puuttuvista dokumenteista. Muitakin syitä voi olla. Päätösten valmisteluun liittyvästä tiedosta ja valmistelupohdinnoista tärkeitäkin osia näyttää jääneen virallisen päätöksentekoprosessin ulkopuolelle. Tietoja on pitänyt itse erikseen hakea ja täydentää, koska virallisissa esittely- ja päätöksentekotilanteissa on usein esitelty hyvin puutteellisia tietoja eikä kysymyksiin ole aina saatu vastauksia. SCC-esittelijänä on toiminut apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo. Mikä on esittelijän vastuu siitä, että päätöksentekoon tuodaan päättäjille kaikki tarpeellinen tieto ja päättäjät pidetään koko päätöksentekoprosessin ajan ajan tasalla myös ongelmista? Entä vastuu siitä, että päätösesitykset ovat kaikilta osin perusteltuja ja lainmukaisia? Hyvin kyseenalaista on myös ollut kaupunginvaltuuston puheenjohtajan istuminen yksityisen yrityksen hallituksessa yhtiön miehenä ja samaan aikaan vahvassa poliittisessa vaikuttajaroolissa kaupungin puolella.

Entäs hankeosaaminen?
Hankeosaamisen puutteet ovat olleet monilta osin alkeisvirheitä. SCC-hankkeesta ei missään vaiheessa ole tuotu julkisuuteen vakuuttavaa liiketoimintasuunnitelmaa tai markkinointiselvitystä, josta olisi nähty, onko tällaiselle hankkeelle edes kysyntää. Luotettiin valmistelijoihin ja yrittäjään. SCC-hankkeen rahoitussuunnitelmasta ei myöskään ole havaintoa, eikä hankkeessa näytä olleen minkäänlaista arviointi- ja seurantajärjestelmää, jonka avulla hanketta olisi voitu korjata sitä mukaa kuin korjattavaa ilmeni.

Sopimusten ja lakien noudattaminen
Hankkeeseen liittyvät sopimus- ja lakiasiat, niihin liittyneet ongelmat tai noudattamatta jättämiset taikka lain raja-alueella liikkumiset ovat niin ikään olleet toistuvasti tapetilla. SCC on rikkonut useita kertoja osakeyhtiölakia, eikä toimitusjohtaja Ritaluoma ole pitänyt lupauksiaan. Kaupungin virkamiehet eivät ole näihin epäkohtiin puuttuneet, vaikka kaupungin tulisi edellyttää kumppaneiltaan kaikissa olosuhteissa luotettavuutta ja lakien mukaan toimimista.

Toimitusjohtaja Ritaluoma
Päättäjille olisi pitänyt tuoda hankkeesta päätettäessä kaikki oleellinen tieto Ritaluoman taustoista ja referensseistä. Nämä tiedot olisivat myös valaisseet hankkeen realistisia toteuttamismahdollisuuksia sekä riskejä.
Markku Ritaluoman toimintatavat, laiminlyönnit ,lakirikkomukset, petetyt lupaukset ja suorat valheet SCC-hankkeen aikana kertovat paljon. Näitä kaikkia on kyseenalaistettu ja niihin on vaadittu parannuksia. Palaute on kuitenkin sivuutettu ja esim kaupunginhallituksen pj Sari Rautio (kok) on pitkin matkaa ollut sitä mieltä, että antaa mennä vaan. Ritaluoman luotolla ei näytä olevan minkäänlaista rajaa.

Loppuselvitys
Hankkeista tehdään yleensä loppuselvitys. Nyt onkin tarpeen laatia perusteellinen, avoin ja puolueeton selvitys siitä, miten SCC-soppaan oikein jouduttiin. Ilman tarkkaa ja perusteellista tutkimista ei oppimista tapahdu.

Loppusanat
Ritaluoman rahoitus- ym sotkuja yritetään edelleen peitellä epätoivoisesti mitä satumaisemmilla selityksillä ja syytöksillä. Se, että Perussuomalaisia syytetään Ritaluoman valehtelun perusteella hänen omista rahoitusongelmistaan, mokistaan ja epärehellisyyksistään olisi huvittavaa, elleivät syytökset olisi vakavia. Tutkintapyynnön tekeminen oli tämän vuoksi välttämätöntä. Totuus ei pala tulessakaan.

78 kommenttia artikkeliin “Mikä kaikki onkaan mennyt pieleen Sunny Car Center-hankkeessa?”
 1. JP sanoo:

  Ei nämä toimintatavat ole edes kovin harvinaisia.
  Ihmisillä on pokkaa tehdä, tai olla estämättä vahinkoja, sen hetkisen oman intressinsä nimissä.
  Ja älyllisen epärehellisyyden määrällä ole mitään rajaa, kun sillä pyhitetään keinot.

  Lulu on oikeassa, että lopulta kuitenkaan, totuus ei pala tulessakaan ja lisään vielä, että lopulta saamme kaikki ansiomme mukaan. Siis ihan me kaikki.

  Jättiläismäinen hatunnosto Lulu Ranteelle ja Kari Ilkkalalle, hämeenlinnalaisten hyväksi tehdystä työstä.

 2. Harri sanoo:

  Odotellaan nyt rauhassa ensin vt selvitysmiehen loppuselvitys, joka ei vihjannut Ilkkalan suuntaan yhtään viime vihjailussaan, vaikka niin kenties oli tarkoitus 😉

  Toinen odotettava juttu on return of tj, kun palaa ilmeisesti rahatekomatkalta.
  Voihan rahaa löytyä ja näillä mainituilla metodeilla kauppa syntyy kh:ssa heti, eikä rahan alkuperän suhteen enää kysellä, koska ns ei voi luottaa, ettei vuotoja tule.

  Sitten tontti onkin firman ja kaupunki saa rahansa ja sen jälkeen, ennen vaaleja, ei ole päivääkään, ettei seitsikon ja entisen SCC:n hallituksen jäsenen kehuja ole lehdessä (nimenomaan tässä lehdessä).
  Tämä on se kh:n valtaosan märkä uni.

  Se, miten tontti siitä etenisi, onkin sitten firman asia. Ehkä sillä tehdään hyvä voitto, autokauppa on epätodennäköinen, mutta se on sitten mikä on.

  Tuo urakoitsijan valinta on kyllä varsin mielenkiintoinen.

 3. Matti A sanoo:

  Jotta osaisin arvostaa tai ymmärtää perussuomalaisia paremmin, niin laittaisitko JP tiedoksi ne hyvät työt, mitä Ranne ja Ikkala ovat hämeenlinnalaisten hyväksi tehneet.
  Ihan vaan ranskalaisilla viivoilla ja lyhyesti.

  Jos tarkoitat hyvällä työllä vain autotalosotkuja, niin ei tarvitse vastata. Vasta tutkinnan jälkeen on tuomioiden ja jälkipyykin aika.

  • JP sanoo:

   Kiitätkö auton turvatyynyä mukavasta matkanteosta, vai sen antamasta suojasta kun rytisee?
   Valitettavasti Ilkkalan ja Ranteen ansiot jää tuonne vahinkojen torjunnan puolellle, vaikka mieluummin näkisin heidät resurssit ”uuden rakentamisessa”.

   Laitetaan yksi kerrallaan, että voit rauhassa tutustua:

   -Innopark sekoilulle stopin laittaminen (kaupungin yhtiöittämissekoilut)

 4. kriittinen veronmaksaja sanoo:

  Sopimus maanrakennusurakan suorahankinnasta kuulostaa mielestäni todella erikoiselta järjestelyltä, varsinkin jos sopimus antaa mahdollisuuden nostaa urakan hintaa esim. yli mainitun 3 milj. €..
  Onko kaupungin maksettavaksi tulevalle maansiirtotöiden kustannukselle olemassa jokin tarkka maksimisumma, mikä suostutaan maksamaan vai onko kyseessä ”avoin shekki”, johon SCC:n valitsema sopiva urakoitsija voi kirjoittaa summan, joka voi olla suurempikin kuin mainittu 3 milj. €?? Toivoisin vastausta tähän.

 5. Erkki Strömberg sanoo:

  Huomenta!
  Seuraava valtuuston kokous voisi pohtia Iisakin siirtämistä riviedustajaksi kunnes tutkinta-asia on selvitetty.
  Eihän Rajamäkikään saanut ajaa voittamiaan linjoja vaikka jälkikäteen jopa voitti oikeudenkäynnin.
  Yleensä rikoseläilyn alainen itse osaa vetäytyä luottamuspaikoistaan!

 6. Antti Eskola sanoo:

  Koskeeko maanrakennusurakka tontin massanvaihtoja?

 7. Iisakki Kiemunki sanoo:

  Terve Lulu,

  on kyllä huikeaa tämä persujen kaksilla rattailla ajaminen 🙂

  Olette kahta viimeisintä, kaupungin kannalta asiallisesti täysin merkityksetöntä päätöstä lukuun ottamatta tukeneet hanketta niin valtuustossa kuin kh:ssa. Ilmeisesti siinä pelossa, että se saattaa jopa toteutua.

  Julkisuudessa on kyllä mäkätetty, mutta päätöksissä on oltu toista mieltä. Huvittavinta on tuo ”valtuuston päätösten toteuttamisen” taakse meneminen. Eikö olisi pitänyt sitten valtuustossa Sinun kertoa, ettei ole syytä tonttia myydä ”rikolliselle”? Tai pyytää kh:ssa selvitystä rahoituksen alkuperästä, kun teitte varsinaisen päätöksen tontin myynnistä?

  Kaupunki tekee varmasti selvityksen etenkin siitä, mitä hankkeeseen on panostettu ja mitä siitä on saatu. Se lienee kuitenkin aika selvää, kuinka hankkeeseen päädyttiin. Luottamuselinten päätöksillä. Kysymys kuuluu, mikä on perussuomalaisten vastuu omista päätöksistään?

  Tiedoksi muille, suorahankintapäätös on tehty kaupungin lakimiesten valmistelun pohjalta ja perustellusti. Kattohinta on kolme miljoonaa euroa. Tontti on ulkopuolisten arvioiden mukaan noin 3,5 miljoonaa ylihintainen tässä markkinatilanteessa.

  Seuranneen julkisuuden jälkeen olisi kuitenkin melkoisen käsittämätöntä, jos hanke etenisi tai joku sitä lainoittaisi/siihen investoisi. Jos yrittäjä pystyy osoittamaan, että hanke kaatui luottamuksellisten tietojen vuotamiseen (vieläpä virheellisessä muodossa) julkisuuteen, pelkään, että kaupunkia/vuotajia odottaa melkoinen korvausvaade.

  Erkille vielä, olen tarjoutunut ryhmyrien palaverissa eroamaan valtuuston puheenjohtajuudesta, jos se auttaa lopettamaan naurettavan tappelun ja monta vuotta jatkuneen kulissien takaisen kieroilun ja mediaspektaakkelien rakentamisen kaupungin maineen mustaamiseksi. Olen edellyttänyt vain, että myös muut riitapukarit astuvat niinikään pois eturivistä. Hiljaista on ollut.

  Voin uusintaa ehdotuksen tässä sillä tavalla, että jos jokainen poliisitutkinnan alaiseksi päätyvä edustaja eroaa, niin olen valmis samaan. Kari Ilkkala ei esimerkiksi eronnut kh:n jäsenyydestä, kun häntä tutkittiin kunnianloukkauksesta taannoin. Eroaako Ismo Soukola eduskunnasta, jos häntä vastaan tulee tutkinta virkasalaisuuden rikkomisesta? Itse asiassa se ei taida olla edes mahdollista, sillä oikeusvaltion keskeisiin periaatteisiin kuuluu, ettei ihmisiä ole tapana tuomita ennen kuin on edes tutkittu tai syytetty. Luottamuksen mittaaminen on sitten asia erikseen.

  Itselläni tutkinta on muuten jo toinen, minkä takana on osaltaan Ismo Soukola. Edellinen ”bussikeskustelun” vuotaminen päätyi syyttämättä jättämiseen. Niin päätynee nytkin, mutta riittäähän poliisilla taas töitä…

  • Timo sanoo:

   ”Seuranneen julkisuuden jälkeen olisi kuitenkin melkoisen käsittämätöntä, jos hanke etenisi tai joku sitä lainoittaisi/siihen investoisi. Jos yrittäjä pystyy osoittamaan, että hanke kaatui luottamuksellisten tietojen vuotamiseen (vieläpä virheellisessä muodossa) julkisuuteen, pelkään, että kaupunkia/vuotajia odottaa melkoinen korvausvaade.”

   Tästä saa käsityksen, että olet sitä mieltä, että hanke olisi voinut edetä jonnekin ilman sen viimeisten aikojen julkisuutta. Jos tämä pitää paikkansa, etkä jälkiviisaasti näe hankkeen olleen fiktiivinen alusta asti, olet kyllä menettänyt kosketuksen todellisuuteen tätä hanketta käsitellessäsi.

   Yrittäjä ei voi pystyä osoittamaan hankkeen kaatuneen oletettuun kaupunginhallituksen tietovuotoon. Verrainnollisesti hänen pitäisi osoittaa, että sateenkaaren päästä ei saatu aarrearkkua, koska joku vuoti, että hän etsii sateenkaaren päätä Absurdiasta. (Absurdialainen Sonwil oli vieläpä luvannut etumaksua vastaan hänelle tikkaat, jolla pystyy kiipeämään sateenkaarelle..).

   Se, että tuot esiin pelkosi yrittäjän osoitusten onnistumisesta näyttää pahalta. Et ehkä ole kyennyt tarkastelemaan hankkeen suhdetta todellisuuteen objektiivisesti. Kaltainen näköalattomuus lienee tyypillistä uskonlahkojen jäsenille.

   Äkkiseltään ei kuvittelisi, että kaupungin hankkeilla ja uskonnoilla on isoja yhtäläisyyksiä.. .mutta kun asiaa miettii..

   • Iisakki Kiemunki sanoo:

    Terve Timo,

    en osaa sanoa, miten hankkeen olisi käynyt tai käy, mutta kh:lla oli edessään tuossa legendaarisessa kokouksessa myös ihan aito ja vakavasti otettavan pankin lainatarjous, jolla tontti olisi myyty. Sen perusteella kh myös päätöksensä jatkoajasta teki.

    Edelleen voi kysyä, jos hanke kerran oli täysin fiktiivinen, miksi myös Lulu ja perussuomalaiset sitä neljä vuotta päätöksillään tuki?

    Itse olen aina lähtenyt siitä, että markkinat määrittelevät, mitkä kaupalliset hankkeet elävät ja mitkä kuolevat. Eivät poliitikot. Ko. hankkeeseen on käytetty tilinpäätöstietojen mukaan noin 12 miljoonaa yksityistä rahaa. Vuokrasopimuksia on tehty 40 prosenttia pinta-alasta ja yhteistyökumppanien, rahoittajien ja vuokralaisten joukossa on ollut sellaisia yhtiöitä kuin Siemens, Stora Enso ja Neste Oil. Ehkä nämä kaikki sitten kuuluvat johonkin uskonlahkoon 🙂

    Yrittäjää huijattiin, ja se on tietysti ikävää ja noloa hänelle. Jos asia ei olisi tullut julkisuuteen, niin hankkeella olisi edelleen mahdollisuus, jos sen rahoittajat niin edelleen olisivat suoneet. En usko, että kyseessä on maailman ensimmäinen ihminen tai yrittäjä, ketä on huijattu. Rikollista huijatuksi tuleminen ei kuitenkaan ole, vaikka Lulu & kumpp. ilmeisesti niin haluavat antaa ymmärtää?

    • JP sanoo:

     Muutama asia, mitkä kiinnittää huomion Iisakin kommentissa.

     1. Jos Kh:n pöydällä oli vakavasti otettava aito pankin lainatarjous, niin miksi ette heti lyönyt kättä päälle ja nimet papereihin ja rahaa liikkeelle? Näin olen ainakin itse toiminut aina kauppoja tehdessä.

     2. Ilkkala kyseenalaisti hankkeen realistisuuden jo ennen kuin oli edes valtuutettu. Lukekaa Ilkkalan blogi SCC: Kuka sopi mistä ja kenen kanssa. Jo tuolloin hän toi esille nyt tuoreen Rehusenkin näkemyksen, että kaupunkia johdetaan ”ulkopuolelta”. Että hyvinkin yksillä rattailla Ilkkala huristelee.

     3. Kirjoitat, että yrittäjää huijattiin, ja se olisi pitänyt salata Siemensiltä, Stora Ensolta, Neste Oililta jne.???? Jos ymmärsin sinut oikein, niin hyi, se ei olisi ollut rahoittajia kohti reilua.

     • Iisakki Kiemunki sanoo:

      Moi JP,

      1. Nimet oli jo papereissa ja enemmistö halusikin odottaa rahat. Veikkaanpa, että nyt nähdyn julkisuuden jäljiltä harva pankki tai sijoittaja on enää valmis rahoitukseen, ellei ihmeitä tapahdu.

      2. Kyseenalaistinkin sanojen ja päätösten ristiriidan. Ilkkala on tehnyt muiden mukana hanketta edistäviä päätöksiä niin valtuustossa kuin kh:ssa, se on fakta, joka ei selittelemällä muutu.

      3. Jos sinua huijataan maailmalla, niin menetkö ensimmäisenä kertomaan pankillesi tai julkisuuteen? Tässä tapauksessa ongelma tietysti oli myös se, että medialle levitettiin virheellistä ja valheellista tietoa.

    • Timo sanoo:

     Hei ja kiitos vastauksesta,

     Nimenomaan kirjoitin, että jälkiviisaasti pitäisi jo nähdä hankkeen fiktiivisyys. En odottanut niin hyvää silmää, että alusta asti olisi nähty.

     Markkinat määrittelevät mikä hanke onnistuu, joten miksi kaupunki ottaa roolia tiettyjen yksityisten hankkeiden toteuttamisessa, myötävaikuttamisessa (mainostamisessa), ja kohdentaa niihin johtavien virkamiesten työaikaa?

     Kaupungin internetsivuilla mainitaan kaupungin arvoissa:
     Yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys
     – mahdollistamme hyvän arjen ja kehityksen kaikille tasapuolisesti
     Sunny Car Centeriä jopa mainostettiin Hämeenlinnan kaupungin internetsivustolla ”kehittyvän kaupungin” alla. Millä perusteella tämä on yhdenvertaista? Kaupungissa on kymmeniä yrityksiä, jotka toimivat ja työllistävät, mutta eivät ole saaneet mainostaan kaupungin internetsivustolle.

     Tänään Hämeen Sanomien mielipidepalstalla Kokoomuksen ja SDP:n valtuustoryhmien puheenjohtajat näyttäisivät kirjoituksensa viimeisen kappaleen perusteella ymmärtäneen oleellisen kaupungin roolista. Toivon, että tästä konfliktista alkaa muutos.

     • Iisakki Kiemunki sanoo:

      Terve Timo,

      kyllä kaupunki pyrkii kaikin mahdollisin voimin edistämään kaikkea yritystoimintaa. Ei estämään. Meidän tehtävänä on mielestäni luoda edellytyksiä aktiivisella toiminnalla. Minun oveni on ainakin avoinna jokaiselle kasvuyrittäjälle. Heitä ei ole liikaa.

      ”Kehittyvän kaupungin” alla mainostetaan näköjään myös mm. Goodmania, tapahtumapuistoa jne. Ihan jokainen yritys tai hanke sinne ei varmasti mahdu, mutta sinne näyttää valikoituneen mittakaavaltaan merkittävimmät hankkeet, jotka myös tukevat kaupungin strategiaa.

     • Erkki Strömberg sanoo:

      Miksi Iisakki vaadit ja esität asiat jotta voi olla vain puolesta tai vastaan joka kerta ja joka paikassa.
      Kumma kun Sinulle on vain eri puolella pöytää istuvia ja riitapukareita. Harkitse oletko itse väärässä seurassa?
      Olen kuullut itse suoraan Ilkkalan suusta: ”Emme vastusta tätä hanketta jos yrittäjä lyö tonttirahat pöytään ja esittää luotettavan suunnitelman hankkeen rahoituksesta” ja tätähän persut ovat sitten odottaneet lyömättä suurenpia kapuloita rattaisiin.
      Oletko kumpaakaan ”nähnyt” Iisakki, tonttirahoja tai rahoitussuunnitelmaa johon voisi edes hiukan luottaa?

 8. nimimerkki sanoo:

  Eipä ole valtuuston nuijamies muuttunut miksikään, vaikka on niinkin kuviteltu. Yleensä sanotaan että akkaväen helmasynti on vanhojen kaivelu, mutta onnistuu se näköjään kaksilahkeisiltakin. Kyllä on niin että ainakin minä odottaisin valtuuston nokalta hieman arvokkaampaa käytöstä kuin mitä yllä oleva teksti puhuu puolestaan.

  Ei tuollainen uhkailu vahingon korvauksineen ja vanhojen kärhämöiden esille nostaminen ainakaan mitään rakenna enkä oikein ymmärrä mitä tuo Soukolan kansanedustajuus tähän kohtaan kuuluu.

  • Erkki Strömberg sanoo:

   Arvoisa niminerkki ”nimimerkki”!
   Tapahtuiko ”lyöntivirhe” kun kirjoitit ”nuijamies” yhteen.
   Nykytietämyksen perusteella voisi suoitella sen kirjoittamista muotoon ”nuija mies”.
   Aihetta on!

 9. Lauri Kivimäki sanoo:

  Ranne, Ilkkala, Kiemunki, Rautio ym. Olen itsekin osallistunut SCC keskusteluun, lähinnä siltä pohjalta, että ensihetkestä lähtien (vastoin kuin kaupunginvaltuusto)-en voinut ymmärtää hanketta kuin utopistiseksi, johtuen kai siitä että tyhjästä aloittaneena olen kaiken joutunut itse ”rakentamaan”. MUTTA NYT. 30.9 ollee ratkaiseva päivä on tärkeämpääkin. Olin kuulevinani kaupunginjohtajan haastattelusta paikallisradiossa, että kaupungin talous on lähinnä KURALLA. Alkakaahan miettiä sitä, ettei palvelut nyt aivan heikkene ja vero% nouse taivaisiin-mutta olisihan sekin joku saavutus.

 10. JP sanoo:

  Olen mielissäni, että Iisakki osallistuu nyt tämän blogin keskusteluun, onhan hän valtuuston puheenjohtaja, jolta odotetaan vastauksia ja joka on vastuussa meille, veronmaksajille.

  En saanut vastattua Iisakin ylläolevaan kommenttiin minulle, mutta käyhän se tänne ketjun lopun jatkoksikin.
  (asiayteys on paria kommenttia ylempänä)

  Iisakki, vastauksesi kohta:

  2. Onko niin, että Ilkkala on ollut aktiivisesti ajamassa hanketta, vai niin että on jälkikäteen ollut tekemässä päätöksiä, kun jäljellä on vain huonoja vaijtoehtoja?

  Vetoan yhä, ole hyvä ja ota kantaa http://kartsa.blogijanne.fi/2012/10/17/scc-kuka-sopi-mista-ja-kenen-kanssa/ Ilkkalan blogikirjoituksiin, missä hän ENNEN luottamustointaan, vuonna 2012 varoitteli jotakuinkin kaikista niistä uhkakuvista, mitkä on nyt realisoitunut/realisoitumassa.

  Kun kuumakallet stategistit vie maan sotaan, ei operatiivisella johdolla ole muita vaihtoehtoja kuin yrittää voittaa se. Kyllä nämä Persut on oikeilla jäljillä. ”kun on housuissa”, neuvominen ei auta, skeidaa pitää alkaa lapioida pois, ennen kuin sohvakin tahraantuu. Ei niin, että julistetaan, ”en väännä housuihin”.

  3. Käsi sydänmellä voin rehellisesti sanoa, että jos joutuisin ”kuseen”, vaikkapa huijatuksi maailmalla, 1. teko olisi yrittää ottaa yhteyttä pankkiini ja selvittää, ”mitä on tehtävissä”, vahingon minimoimiseksi?

  http://www.talousrikos.fi/tietoa/velallisen_rikokset/ En väitä, että siitä on kyse kannanotossasi, mutta minun moraali horjuisi kyllä vakavasti, jos toimisin kuvaamallasi tavalla.

  Ja kyllä, jos kaupunki (siis minäkin veronmaksajana) olisin mukana toiminnassa, missä ”huijataan maailmalla”, NIIN EHDOTTOMASTI SE ON TUOTAVA JULKISUUTEEN!

  Iisakki hyvä, meidän maailmankatsomuksen ero taitaa kristallisoitua siinä, että minulla on kristityt arvot ja kerrot olevasi ”ateisti tai agnostikko”.

  Yllä olevasi kommenttien mukaan kannustat epärehellisyyteen?

 11. Harri sanoo:

  Täällä kirjoitetaan siitä, että yrittäjää huijattiin.

  Onko jollain kirjoittajalla tästä varma tieto siitä, että huijaus on tosiaan tapahtunut, vai perustuuko tieto vain oletuksiin?
  Lehtien mukaan yrittäjä ei koe tulleensa huijatuksi, eikä missään ole lukenut rikosilmoitusta asiasta tehdyn.

  Toisaalta Kiemunki kirjoittaa sähköpostiviestistä, jonka Ilkkala olisi kh:n kokouksen jälkeen lähettänyt kolmelle henkilölle, sitä taas Ilkkala ei ole kieltänyt, eli onko tuo sähköpostijuttu nyt sitten edes fakta? Niitä faktoja kun ei liikaa ole tässä showssa.

  Se ei mielestäni ole suuri virhe, jos poliitikko muuttaa mieltään asiassa ilmi tulleiden uusien seikkojen valossa, eikä kyseinen ns vuotokaan, mikäli kyseessä tosiaan oli huijaus, tuosta teosta ”vuotaja” tarvisi paremminkin jonkun mitalin.
  Hommatkaa vaan yrityksiä, mutta varokaa vedätyksiä.

  • Iisakki Kiemunki sanoo:

   Terve Harri,

   en minä ole puhunut Ilkkalan kirjoittamasta sähköpostista. Olen puhunut sähköpostista, jossa oli käsittämätön sattuma sen suhteen, että siinä mainittiin sama virheellinen summa 28 miljoonaa euroa, mikä sitten toistui sambialaisessa verkkolehdessä kerrassaan mystisellä tavalla. Sähköposti on kovin fakta tässä sopassa, eikä sitä varmaan kukaan kehtaa kiistääkään.

   Luottamuksellisen tiedon vuoto on aina suuri virhe, sillä se vie toimintakykyä koko kaupungin organisaatiolta. Tässä tapauksessa ilmeisesti vuodettiin vielä virheellistä tietoa. Vuoto on myös rikos, vaikkakin vuotojen todistaminen ja henkilöiminen ei aivan helppoa yleensä olekaan.

   Tästä keissistä erillään, oman toimittajan kokemukseni perusteella ilman laulavia poliiseja, virkamiehiä ja poliitikoita medioilta olisivat skuupit aika vähissä. Usein nämä vuotajat kokevat tekevänsä oikein, kun ajavat omia tavoitteitaan ja näkemyksiään luovuttamalla toimittajille luottamuksellisia tietojaan. Ajattelevat, että tarkoitus pyhittää keinot. Minun mielestäni se ei ole kovin moraalisesti ylevää, vaikka tietysti toimittajan roolissa toivon, että näitä lörppöjä riittää jatkossakin 🙂

   Chiluba-tapaus vaikuttaa klassiselta huijaukselta, vaikka se onkin huomattavan taidokkaasti tehty. Tapaamisia on Ritaluoman mukaan ollut yli kymmenen. Yleensä myöskään huijareista ei kuulu enää mitään, kun rahat on saatu. Tässä tapauksessa tuli ainakin vielä kirje myös Hämeenlinnaan, mikä on kummallista.

   Ja edelleen, kaupungilta ei ole huijattu tai vedätetty euroakaan.

   • Harri sanoo:

    Terve.

    Tuo 28 miljoonaa on sinänsä hauska yksityiskohta toki, ei ihan kirjoitusvirheellä mene, jos alkuperäinen summa oli siis se 26,8, tuollainen kolmen merkin virhe on jo Parkinsonin oire. Postin lähettäjä on siis varmastikin hyvin tiedossa, vaikka muistini näköjään prakaa nimen kohdalla. Kansa voi rauhassa odotella jatkotoimia asiassa siis?
    Pahoittelut Ilkkalalle, muistin väärin, mitäs tätä sähköpostia kommentoimaan turhaan.

    Sillä tuskin on merkitystä, onko ”vuodettu” tieto virheellinen vai ei, kuin korkeintaan juuri jonkinlaisena näyttönä tiukassa paikassa.

    Toisaalta tässä on tuuminut, miten tämä homma olisi edennyt ilman tuota Watchdogin juttua. Nyt ainakin jokainen tölli kunnassa kiinnostui asiasta ja taisi kaupunkiin tulla kymmenisen tuhatta nettietsivää, onhan sekin työtä, vaikka siitä ei sinällään ole hyötyä kenellekään. Toivottavasti sitä ei kuitenkaan otona harrasteta 🙂

    Tuohon vedätys-/huijauspuoleen täytyy palata sitten, kun koko systeemi on onnellisessa/onnettomassa päätöksessä, nyt voimassaolevalla, julkisella tiedolla, on ihan mahdoton saada selvää, kuka vedättää, ketä ja millä tavalla.
    Kaikki tieto, mikä liittyy rahoitukseen, maksuihin ja tapaamisiin tuntuu tulevan yrittäjän kautta, ja miksei näin tulisikin, ei nämä Wilsonit vissiin toivo sipsejä rouskuttavaa yleisöä paikalle.

    Pahinta tässä on tietysti se, että jos ei löydy laillista ja toivottavasti myös edes jonkinlaisen moralistin silmin kunnollista rahaa, ei homma pääty vielä siihen, vaan jatkuu ainakin kevääseen erilaisen käräjöinnin (vähintään turpasellaisen) muodossa. Ja sekin maksaa.

    Tottakai vuotajan, oli se sitten persu, kokkari,demu tai vaikka taas se talonmies, tarkoitus lienee ollut torpata hanketta. Tiesikö itsekään, miksi, mutta ei sinällään huono asia näin yleisövinkkelistä tämä vuoto. Ja totta, työllistää juttu toimittajakuntaakin mukavasti.

 12. Lulu Ranne sanoo:

  Terve Iisakki ja muut!

  Koko valtuusto ja minä muiden mukana (rivivaltuutettuna) luotti virkamiehiin ja yrittäjään vuonna 2010, kun SCC-hanketta ylistettiin. Luotimme siihen, että päätösten valmistelijat ja esittelijät olivat tarkistaneet kaikki keskeiset asiat ja toivat meille valtuutetuille riittävät tiedot.
  Olin myös siinä käsityksessä, että kaupunki lähtökohtaisesti edellyttää yhteistyökumppaneiltaan luotettavuutta ja lakien noudattamista. Kuka meistä olisi kuvitellut, että virkamiehet ja sinä tuotte ehdolle yhteistyökumppanin avaamatta taustoja edes hivenen? Hivenkin olisi kertonut paljon. Meidän rivivaltuutettujen olisi pitänyt penkoa Ritaluoman referenssit ja muut taustat. Myönnän, etten sitä tehnyt.

  Kellot alkoivat kuitenkin pikku hiljaa soida yhä kovempaa, mutta valtuuston päätöstä ei niin vain pysty muuttamaan. Sen sinä Iisakki tiedät vallan hyvin. Perussuomalaisten laajat ja perusteelliset keskustelut julkisuudessa ja poissa julkisuudesta ovat kaikki olleet linjassa. Olemme toistuvasti edellyttäneet muutoksia toimitatapoihin ja lakien noudattamista. KH:n sisäisissä kesksteluissa on myös esitetty paranusehdotuksia asiaan jo toiseenkin. Se ei kuitenkaan ole tuottanut tulosta.

  Viittasit Iisakki hallituksen hyväksymään SCC-kauppakirjaan ja sen sisältöön. Kaupunki ei missään olosuhteissa saa ottaa vastaan hämärää rahaa tai sellaista rahaa, jonka alkuperä on kyseenalainen ja moraaliton. Kaupungin ei myöskään pidä ottaa rikollisia edes välillisiksi yhteistyökumppaneiksi. Tämän pitäisi olla itsestään selvää. Ei sellaista tarvitse merkitä erikseen kauppakirjaan. Julkisen keskustelun perusteella kuitenkin näyttää siltä, että jatkossa tällainen merkintä on välttämätön.

  Suorahankintapäätös ja Chiluba-päätös eivät olleet mitättömiä, vaikka Iisakki niin väittää. 3M€ suorahankinnan antaminen Ritaluoman luottotoimittajalle ilman kilpailutusta on aivan käsittämätön. Hankintalaista ei löydy perusteita tälle päätökselle.
  Chiluba-päätös taas pohjautui rahoittajatietoihin, jotka eivät olleet tästä maailmasta. Jokainen maalaisjärjellä varustettu pystyi näkemään, ettei nyt ole kaikki kunnossa. Kokdem kuitenkin unohti jopa maalaisjärjen. Ritaluoma on ko kokouksen jälkeen itse tuonut julkisuuteen tietoja, joiden perusteella on selvinnyt, että hän valehteli kaupunginhallitukselle Sambian rahoitusratkaisuun liittyvästä pankin, rahoitustarkastuksen ja poliisin toiminnasta.

  Mielenkiintoista olisi muuten tietää mistä Ritaluoma on nuo Iisakin mainitsemat 12M€ haalinut ja mihin ne on kokonaan / osittain käytetty? Tähän emme ole saaneet vastausta. Suunnittelu ja pyloni eivät ole maksaneet miljoonia euroja.

 13. Antti Sulonen sanoo:

  Aamulla ennen Iisakki Kiemunkin kommenttia kirjoitin kommentin, jota ei ilmeisest jonkin sensuurin takia julkaistu. Joka tapauksessa Iisakki Kiemunki vastasi epäsuorasti esittämääni kysymykseen.

  Nyt kysyn Iisakki Kiemunkilta mitkä ovat nuo juridiset perusteet tuolle suorahankinnalle? Lulun esittämä hankintalaki 27§ ei äkkiseltään anna maallikon mielestä kyseistä mahdollisuutta.

  Maan arvosta Iisakki Kiemunki on kirjoittanut 4.8.2014 näin: ”Pääasiassa maan arvo kuitenkin aina näillä seuduin kasvaa vuosien mukana, ja lisäarvoa syntyy maan jalostuksesta kaavoittamalla.”
  Tontti on ulkopuolisten arvioiden mukaan noin 3,5 miljoonaa ylihintainen tässä markkinatilanteessa.
  Nyt 16.9. 2014 Iisakki Kiemunki sanoo näin: ”Tontti on ulkopuolisten arvioiden mukaan noin 3,5 miljoonaa ylihintainen tässä markkinatilanteessa.”

  Huvittavaa on Iisakki Kiemunkin riemuitseminen 8,4 miljoonan euron tonttitulosta kaupungille. Samaan aikaan hän on satsaamassa kaupungin rahoja 3 milj euroa kyseiseen tonttiin. Eikö hän osaa laskea, vai pettääkö hän todella veronmaksajia esittämällä 8,4 miljoonan euron tuloa.

  Se. miksi kaupunki on suostunut 3 miljoonan euron maksumieheksi SCC.n päättämän maansiirtourakoitsijan palkkaamiseen on yksiselitteinen.

  Kaupunki suosii lähipalveluja ja sambialainen maansiirtourakoitsijahan on lähipalvelija tuossa keississä. Se ei maksa veroja ainakaan Suomeen eikä Hämeenlinnaan.

 14. Iisakki Kiemunki sanoo:

  Iltaa Lulu,

  koskaan ei ole liian myöhäistä lopettaa myöskään pihalla olemista 🙂

  Aloitetaan korjaaminen sillä, että vuonna 2010 minä en tuonut ehdolle yhteistyökumppania sen enempää kuin sinäkään. Hankkeen oli valmistellut silloinen Kehke. Ritaluoman taustat avattiin sillä tarkkuudella, mitä nyt yleensä tehdään. Kyse oli yrityksestä ja henkilöstä, joka oli tehnyt pari vuosikymmentä menestyksekästä toimitilabisnestä nimenomaan autokaupan kiinteistöjen kanssa. Mikä niissä taustoissa oli pielessä? Minun tietääkseni hänellä ei ole taustallaan tuomioita tai muutakaan rikollista.

  Olen monesti kysynyt, mihin laittomuuksiin viittaat? Jos olet havainnut jotain rikollista, niin miksi ihmeessä et ole tehnyt rikosilmoitusta? Jos taas viittaat siihen, ettette ole saanut jotain osakeluetteloa saman tien, kun olette paukanneet sitä vaatimaan, niin uskallan väittää, että aika harvasta yrityksestä sillä lähestymistavalla saatte. Teepä pistokoe vaikka keskustan yrityksissä… Kaupunki on tietääkseni saanut haluamansa tiedot, kun on niitä kysynyt.

  Suorahankintapäätökselle juristit löysivät perusteet, persut eivät. Kuten olen aiemmin todennut, luotan juridisissa kysymyksissä enemmän ammattilaisiin kuin esimerkiksi sinuun ja Kariin.
  Kuka on ollut ottamassa vastaan laitonta rahaa? Keneen viittaat rikollisella? Yleensä on tapana puhua rikollisista siinä vaiheessa, jos jollain on lainvoimainen tuomio. Esimerkiksi Regina Chiluballa ei tietääkseni ole rikostuomiota yhtään enempää kuin sinulla. Jos sillä nyt on merkitystä, sillä koko Chiluba-rahoitus on minun kirjoissani osoittautunut huijaukseksi…

  Suomessa rahoituksen laillisuuden muuten päättävät viranomaiset, eivät perussuomalaiset. Moraalin perään voi tietysti huudella, mutta samalla sopii pohtia, mikä raha on sitten moraalista? Onko Googlen raha moraalista, kun siitä ei koskaan makseta veroja oikein missään? Onko Fennovoiman ydinvoimalahankkeen raha moraalista, kun se tulee Putinilta? Minun mielestäni nykyisillä ehdoilla se voidaan aivan hyvin ottaa vastaan. Jos en ole kovin väärässä, niin perussuomalaisten johto on samoilla linjoilla?

  Missä kohtaa Ritaluoma muuten valehteli rahoituskuvioistaan? Hän sanoi, että Fiva ja krp ovat tutkineet hänen rahaliikennettään. Näinhän myös oli. Loppu oli sitten vain omaa tulkintaanne.

  Tilinpäätöksistä pystyy päättelemään paljon, mihin rahat ovat menneet. Esimerkiksi suunnitteluun käytetyt miljoonat näkyvät siellä. Palkkoja, vuokria, veroja yms. on maksettu yli neljä vuotta ja näköjään mainostettukin aika lailla. Lopun osalta voit pyytää apua vaikka Karilta. Myös Ritaluoma kertoi jotain asiasta kh:n kokouksessa, jos muistat.

 15. Esa Leskinen sanoo:

  Iisakki Kiemungin mukaan Markku Ritaluoma on tehnyt ’pari vuosikymmentä menestyksekästä toimitilabisnestä nimenomaan autokaupan kiinteistöjen kanssa’. Sen lisäksi hän on lehtitietojen mukaan tehnyt bisnestä Venäjällä ja on kuulemma myös monessa liemessä keitetty. Siksi tuntuu käsittämättömältä, että tälläinen henkilö voisi sortua klassiseen nigerialaishuijaukseen, jonka kuviot ovat varmasti hänellekin selvät.. Jos mies on näin helposti vedätettävissä, niin miten hänestä on Euroopan suurimman autotalon tekijäksi? Potentiaalisten rahoittajien luottamusta tälläinen hölmöily ei ainakaan lisää.

 16. Vara-Everstiluutnantti sanoo:

  En tiedä muille, mutta minulle suunnilleen valkeni hankkeen valonarkuus ja sen utopistisuus jo ihan sen ensimmäisessä esittelytilaisuudessa. En tosin paikalla ollut, mutta siitähän on videoitu useitakin pätkiä nettiin. Niin, hälytyskellot tietysti soivat ja kovaa, kun hankkeen markkinointijohtajaksi oli palkattu Esko Kiesi.

  Ja eipä mennyt kauaa, kun oli Eskolla vuorossa jo seuraava Sunny Car Centerin esittelytilaisuus. Nimittäin Tuulilasi-lehti haastatteli Eskoa heti syksyllä 2010. Kaiken muun potaskan lisäksi Esko kertoi Hämeenlinnan kaupungin johtajiston luvanneen hänelle ja johtaja Ritaluomalle junaseisakkeen Kirstulaan. On sitten kuulemma mukava ajella Pendoliinon ravintolavaunussa heille autoa ostelemaan, kun ihan portille asti pääsee. Vaan vieläkään ei ole tullut tunnustusta kaupungin päättäjiltä, että kuka tämän Eskolle lupasi. Epävirallinen tieto tosin kertoo, että asialla olivat jälleen kerran Johtajan apulainen ja valtuustojohtaja.

  Jos ei jo tuollaisista puheista, ja monista muistakin Eskon ja johtaja Ritaluoman sekä valtuustojohtajan palturoinneista ala epäilys herätä, niin onhan päähän vallan melkoisesti maannousemaa ja muutakin kuona-ainesta päässyt virtaamaan. Vaan niin se tosiaan näyttää käyneen pääosalle kaupunginhallituksen väkeä, kun Mark Wilsonin ja kuningatar Zalupan sähkäpostit ja johtaja Ritaluoman vilauttamat kirjeen kopiot niin taas päät pyörälle pistivät?

  Tässä tulikin mieleeni luotettavalta taholta saamani tieto sen kuuluisan kaupunginhallituksen kokouksen alkuhetkistä. Nimittäin noin tuntia ennen kokouksen alkua kaupunginhallituksen luotettavimmat jäsenet ja paikalla muuten virkansa ja asemansa puolesta olevat kutsuttiin esikokouksiin, joissa esiteltiin Sunny Car Centerin salaisia lisäpöytäkirjoja. Miesväki, eli valtuustojohtaja, ajomestari ja voimakaksikko Juha & Juha kutsuttiin johtaja Ritaluoman ja vakuutusjohtajan pakeille erilliseen kabinettiin. Senaattori Koskista ei päästetty sisään, mutta hän sai luottamustehtävän olla ovimiehenä, jotta ei kukaan asiaton pääsisi häiritsemään kokousta.

  Johtaja Ritaluoma näytti aluksi kopiota kirjeestä, jossa Mark Wilson oli luvannut kymmeniä miljoonia kuningatar Zalupan työllä ja tuskalla ansaitsemia rahoja sijoitettavaksi Sunny Car Centeriin. Johtaja Ritaluoma edelleen esitteli kopiota Wilsonin passista, jolloin paikalla olleet vakuuttuivat rahoitushankkeen betoninlujasta pohjasta. Ja valtuustojohtajakin kertoi, että kuinka hän oli kuullut Mark Wilsonin äänen puhelimessa, kun Esko Kiesi oli Wilsonille Lontooseen soitellut?

  Vakuutusjohtaja puolestaan kertoi, kuinka vakavarainen vakuutusyhtiö oli sijoittanut jo miljoonaluokan summan Sunny Car Centerin tontin ostoon. Hämeenlinnan johtajistolla heräsi vilkas keskustelu, että miten nämä afrikkalaiset kunniavieraat sitten vastaanotetaan Hämeenlinnaan, kun Kevan Johtaja parin vuoden päästä leikkaa Sunny Car Centerin avauksen kunniaksi nauhan poikki.

  Valtuustojohtaja ja Johtajan apulainen sen sitten viime metreillä keksivät, että voitaisiin vuokrata Vanajanlinna juhlallisuuksien pitopaikaksi. Kevan Johtaja ja johtaja Ritaluoma voisivat asiaa jo ruveta pohjustamaan, kun heillä on sinne kiinteitä ja läheisiä suhteitakin. Lisäksi sovittiin, että johtaja Ritaluomalle ja vakuutusjohtajalle myönnetään lisäaikaa syyskuun loppuun, ja jos ja kun vakuuttavat jatkoselvittelyt silloin taas kaupunginhallitukselle esitetään, niin lisäajan lisäaikaa voitaisiin jatkaa ainakin vuoden loppuun asti. Äänestyksellä se sitten kuitenkin taas tähän malliin saadaan.

  No samaan aikaan, kun herraseurue piti omaa palaveriaan, oli kaupunginhallituksen johtaja ja sen sosiaalidemokraattiset naisjäsenet kutsuttu omaan palaveriinsa. Tätä palaveria veti ja johti Esko Kiesi. Koska arvatenkin ainakin sosiaalidemokraattisen osaston naisjäsenet ovat joko liian nuoria tietääkseen Eskon meriittejä, tai sitten eivät ole niitä sattuneet lukemaan, niin hieman valaisen Eskon taustoja.

  Eskohan oli aikoinaan Audi-autojen myyntivastaava Suomessa. Mutta sitten kävi ikävä sattumus, kun Anna-lehden reportteri kutsui hänet haastattelulle. Eskohan oli tietysti haastatteluun mennessään härillään, kuten hän yleensä aina on. Ja niin vain kävi, että kun autoista piti puhua, niin keskustelu kuin ihan huomaamattaan kääntyikin taas naisiin.

  Esko alkoi tehdä naisten ja autojen kesken vertauksia ja rinnastuksia, että miten ne ovatkaan samanlaisia. Esko muun muassa totesi, että löytyyhän ne puskurit sekä autosta että naisesta, ja mikäli ne on oikein suunniteltu, niin ovat varsin joustavia. Edelleen Esko löysi yhtäläisyyttä autojen jousituksista ja maavaroista sekä naisten korkeakorkoisista kengistä ja pohkeista. Ja kuin sokerina kaiken päälle Esko kertoi, kuinka autosta ja naisesta saadaan sopivalla ajolla esille oikeat puristukset ja ahtopaineet? Näin siis Esko kommentoi ollessaan ennen Sunny Car Centerin vastuullista toimeaan Audi-autojen maajohtajana.

  Mutta sitten sattuikin ikävästi, kun pari Neste Oy:n ja Nokian naisjohtajaa sattuivat lukemaan kyseisen haastattelun. Ja kun toinen heistä peräti päätti koko firman edustusautojen hankinnasta, niin ei Eskolle kunnian kukko laulanut. Kävi niin, että Audin hallituksessa katsottiin, että Esko on tehtävänsä tehnyt ja Esko saa mennä. Muussa tapauksessa olisi Audilta jäänyt jokunen sata firma-autojen sopimusta tekemättä. No onneksi kuitenkin tuli tämä Sunny Car Center, ettei Eskon tarvinnut ihan kerjuukeppiä käteensä sovitella ja mieron tielle lähteä. Ja onhan niistä Eskon jutuista ollut sittemmin riemua valtuustojohtajalle ja muillekin, kun ovat päässeet niitä kuuntelemaan Sunny Car Centerin tilinpäätöslounailla.

  Mutta palataksemme taas tuhon Eskon vetämään esikokoukseen, johon kaupunginhallituksen naisväki oli kutsuttu. Esko oli varannut aluksi hieman punaviiniä ja juustopaloja, jotta tunnelma pääsi vapautumaan. Esko kertoi, kuinka Sambian talous toimii oikeastaan koko Afrikan veturina. Sambian kultakaivoksissa on täystyöllisyys ja kuinka vauraan maan hirssipelloilla häärii onnellinen työväki käyttäen kaikkein nykyaikaisimpia leikkuupuimureita ja äkeitä.

  Esko valisti ällistynyttä naisväkeä, että kaikki alkoi oikeastaan ihan pienestä määrästä kehitysapua ja jalostui rikkaudeksi maan rehellisten vallankäyttäjien ja uutterien kansalaisten avulla. Ja koska siis on näin, niin tuollainen reilut 30 miljoonaa sijoitettavaksi Sunny Car Centeriin on oikeastaan vain ihan pieni murunen vauraan maan suunnattomista rikkauksista. Tavallaan se on jopa kiitosta suomalaisten aikoinaan ojentamalle auttavalle kädelle.

  Kaupunginhallituksen naisväessä heräsi vilkas keskustelu, että millaista pukeutumista se sitten edellyttää, kun maan kuningatar tulee parin vuoden kuluttua Sunny Car Centerin avajaisiin. Että löytyisikö iltapukua Goodmannin kauppakeskuksesta, vai pitäisikö sitä ihan Helsinkiin tai Tukholmaan asti mennä etsimään. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja lupasi hankintamatkalle jo pientä rahoitustakin, jos vaikka mentäisiin Tukholmaan tutustumaan sikäläiseen päätöksentekoon ja sieltä oppia ottamaan.

  Tällaista siis minulle kerrottiin luotettavasta lähteestä. Sikäli minä näistä voin kertoa, koska en ole tehnyt vaitiolon lupausta ja kunniasanaa antanut hiljaisuudesta, kuin vaikkapa valtuustojohtaja. Vaan siinä mielessä hieman ihmettelen hänen avautumista ja lavertelua, kun kertoi pankkisalaisuutta. Eli kun kuulemma jo hämeenlinnalainen pankkikin oli luvannut Sunny Car Centerille lainaa, tosin kaupungin takauksella.

  Tuossa on kovasti ihmetelty, että mitenkä valtuustojohtaja, Johtajan apulainen ja pari muutakin henkilöä niin kovasti edelleen Sunny Car Centeriin ovat liimautuneita ja johtaja Ritaluoman luotettavina aisankannattajina toimivat. No kyseessä on eräänlainen henkinen napalankous. Nimittäin ei kai kukaan kuvittele, etteikö johtaja Ritaluoma olisi ottanut kuittausta suorituksistaan; siis ovat ne sitten vaaliavustuksia tai mitä sitten ovatkaan. Ja kuten toimittaja Juutilaisen Hämy-Sanomissa taannoin esittämä Sunny Car Centerin tilinpäätös osoittaa, niin merkittävät summat ne ovat menneet kyseisen yrityksen hallituspalkkioihinkin.

  Valtuustojohtajahan tosin tuossa jokunen viikko näillä palstoilla kertoi, ettei johtaja Ritaluoman suoritus ole kokonaisuudessaan vielä hänelle tullut. Voisiko johtua siitä, että johtajalla on ollut matkoja, muita kiireitä ja myös yllättäviä rahanmenoja? Vielä jos tuosta sitoumuksista johtaja Ritaluomaan voisi jotain mainita, niin arvatenkin myös magnetofoni on ollut pöydän alla käynnissä ihan joka keskustelun yhteydessä. Niin että ei sitä ihan kuivin jaloin johtaja Ritaluomasta irti pääse, jos on kerrankin hänen myrkkymaljastaan sattunut hörppäämään? Irtiotot ja kesken ulos vetämiset nimittäin saattavat tulla merkittävästi arvokkaammiksi; jos ei muuten niin ainakin poliittisesti? Eli parasta vain tunnustaa väriä ja olla johtaja Ritaluomalle kuuliainen.

  Hankalaa se on varmaan viime aikoina ollut tuo julkisuus valtuustojohtajalle ja parille muullekin asiaan kytkeytyneellä, kun radiot, telkkarit ja kaiken maailman lehdet ne haastatteluja kärttävät. Laajalle on asian puiminen levinnyt, mutta niinhän sitä sanotaan, ettei savua ilman tulta? Mitä taas tulee tuohon nk. nigerialais-kämmiin, niin minulla ja varsin monella muullakin on asiasta omat epäilykset? Eiköhän sitä Wilsonin ja muiden takaa kuitenkin löydy joku supisuomalainen taho, joka on ne miljoonat ja sen viimeisen kolmesataatuhatta kaukomaille kiidättänyt? Ja kun pöly on aikansa laskeutunut, niin sato voidaan korjata? Ja riittäähän siitä sitten pientä siemenviljan tynkää asiassa uskollisesti mukana olleillekin?

  Vielä pari sanaa tuosta Riikka-tädin varmana todisteena esittelemästä sähköpostin kopiosta. Siinähän on jo kieliasustakin tehty johtopäätöksiä, ettei se alkujaan mistään Afrikasta ole tullut. Minua hieman häiritsi, että mistä ghanalainen ihmisoikeuden johtaja, (eli tietysti joku johtaja Ritaluoman suomalainen kaveri), olisi osannut tituleerata Lulua ”paikallispoliitikoksi” ja Soukolaa ”valtioneuvos-mieheksi”, jos eivät hyvät kaverit olisi näin laittaneet sanoja suuhun. Sillä tuskinpa valtuustojohtaja syyllistämät valtuustokaverit ovat itseään näin esitelleet, jos olisivat kirjeitä ja sähköposteja Afrikkaan lähetelleet?

  Hämeenlinnalaiselle veronmaksajalle tämä tietysti kallista sirkusta on. Järki tietysti sanoo, että loppuisi nyt jo syyskuun vaihteessa. Mutta mieli ja henki taas, että kunpa jatkuisi? Ei kai se enää tässä konkurssissa paljoa merkitse, jos hauskuutta piisaa hieman pitemmällekin? Valtuustojohtajan vakuuttelut, että Hämeenlinnalle Sunny Car Center on ollut pelkkä runsauden sarvi ja kultakaivos, ovat vain sitä itseään. Niin monta kertaa on valtuustojohtaja paljastunut valepukiksi SCC-ympyröissä , että ei enää laskuissa pysy. Verot ne taas meillä maksuvelvollisilla nousevat, mutta jos johtaja Ritaluoma, Esko ja muutama Hämeenlinnan päättäjä ovat valinneet hyvän osan, niin älkäämme kadehtiko sitä heiltä?

 17. Lulu Ranne sanoo:

  Tässä muutama iltakommentti.

  -Iisakki, kuvitteletko todella, että esim 6M€ olisi mennyt pelkkiin mainoksiin, suunnitteluun ja pyloniin? Onkohan esim kaikki mainoslaskut maksettu?

  -Iisakki, oliko sinun mielestäsi esim Frederick Chiluban vuonna 2007 saama kymmenien miljoonien eurojen kavallustuomio Iso-Britanniassa huuhaata? Onko Chiluban pariskunta mielestäsi sellainen taho, jonka kanssa kaupungin edes välillisesti pitäisi olla tekemisissä? Oletko sitä mieltä, että kaupunki voi ottaa vastaan rahoja, joiden tausta on hämärä?

  -Ritaluoma on useaan otteeseen kieltäytynyt antamasta osakas- ja osakeluetteloita OYL:n vastaisesti. Niitä on pyydetty häneltä useaan otteeseen eri henkilöiden toimesta. Hän kieltäytyy edelleen toimittamasta niistä jäljennöksiä. PRH:n osalta on myös ollut toistuvia laiminlyöntejä.
  Kysyin osakas- ja osakeluetteloiden perään ennen suorahankintapäätöstä, mutta virkamiehiltäkin löytyi vain vanhat, 29.2.2012 päivätyt luettelot.

  -Virkamiehiin ei kannata luottaa sokeasti, kuten monet päättäjät tekevät. Suorahankintapäätöksen kriteerit ovat seuraavat:
  Hankintalain 27 §:n mukaisesti hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos:
  1. avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouksia taikka sopivia tarjouksia ja alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta;
  2. teknisestä, taiteellisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan;
  3. sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi;
  4. hankittava tavara valmistetaan vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai tieteellistä tarkoitusta varten eikä kyseessä ole massatuotanto tavaran valmistamisen taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi tai tutkimus- ja kehityskustannusten kattamiseksi;
  5. hankinta koskee raaka-ainemarkkinoilla noteerattuja ja sieltä hankittavia tavaroita;
  6. tavarat hankitaan erityisen edullisesti liiketoimintansa lopettavalta toimittajalta, pesänhoitajalta tai selvittäjältä maksukyvyttömyysmenettelyn, akordin tai vastaavan menettelyn seurauksena; taikka
  7. kyseessä on palveluhankinta, joka tehdään suunnittelukilpailun perusteella ja joka on suunnittelukilpailun sääntöjen mukaan tehtävä kilpailun voittajan kanssa, tai jos voittajia on useita, näistä jonkun kanssa; tällöin kaikki voittajat on kutsuttava osallistumaan neuvotteluihin.

  Yksikään em kriteereistä ei täyttynyt kaupungin 3M€ urakan kohdalla.

  Ja mitä sanomisten paikkaansa pitämättömyyksiin tulee. Minne ovat hävinneet ne kaikki varmat sijoittajat, joista Ritaluoman ja sinun mukaasi piti olla sitovat sopimukset?

  • Iisakki Kiemunki sanoo:

   Lulu,

   – ei minun tarvitse kuvitella, mihin rahat ovat kuluneet. Minä aika lailla tiedän sen asian. Tosin nämä viimeisimmät reilut puoli vuotta tai laskujen rästissä olo tällä hetkellä ei ole tiedossani.

   – Sen mitä olen googlettanut, edesmennyt presidentti Chiluba on saanut tuomion britannialaisessa siviilituomioistuimessa, jolla ei ole toimivaltaa Sambiassa. Sambiassa taas pariskunta on vapautettu kaikista syytteistä. Tarkemmin en pysty asiasta lausumaan tai tietämään, enkä usko, että pystyt sinäkään. Kaupunki ei voi ottaa vastaan rahoja, joita Suomen viranomaiset eivät hyväksy. En usko, että mitään Chiluba-rahaa on edes olemassa, mutta jos olisi, niin ei se ainakaan Sambian köyhille palaa, koska presidenttipari on maan lakien mukaan syyttömäksi todettu. Kaupungilla taas ei normaalioloissa ole mitään mahdollisuuksia selvittää, mistä tontinostajien rahoitus tulee. Tällaista ei ole koskaan kysynyt perussuomalaiset tai kukaan muukaan, eikä muuten kysytty nytkään, kun tonttikaupasta päätettiin. Asia kuuluu yksiselitteisesti muille viranomaisille.

   – En osaa sanoa, kenelle on toimitettu ja koska osakeluetteloita, mutta joskus niitä ainakin on tupsahdellut minunkin meiliini kopioina, kun jollekin on toimitettu. Jos nämä ovat viitteesi, kun puhut rikollisesta toiminnasta, niin eipä varsinaisesta kansanmurhasta ainakaan ole kyse 🙂 Pakko myöntää, että minäkin ajan joskus ilman pyöräilykypärää, joten lienen kirjoissasi rikollinen… Kehotan sinua viemään prosesseja Ritaluomaa ja yhtiötä vastaan eteenpäin, jos pidät rikkomuksia vakavina. Minun tietääkseni ajantasaiset tiedot löytyvät nyt PRH:sta.

   – Se on varmasti Ritaluoman kannalta ollut hölmöä, että on lupaillut asioita, joita ei ole pystynyt lopulta toteuttamaan. Eiköhän hänellä itselläänkin kuitenkin ollut aika kova usko siihen, että pystyisi. Omalta osaltani olen puhunut yhdestä sopimuksesta ja täytyy sanoa, että yksityisellä puolella tuli yllätyksenä se tapa, jolla sitoviakin sopimuksia voidaan riitauttaa tai jäädyttää.

 18. Esa Leskinen sanoo:

  ”Ko. hankkeeseen on käytetty tilinpäätöstietojen mukaan noin 12 miljoonaa yksityistä rahaa.” Tuolla summalla (ja neljässä vuodessa) on saatu aikaan muutama Youtube-video, nettisivut, mainostorni ja paljon tyhjää puhetta. Melkoinen Iisakinkirkko!

 19. JP sanoo:

  Kyllä tässä on käynyt jo niin, että mitä tahansa vpj asiassa tekee, hänen kannalta tilanne vain pahenee.

  Vaalipäivä jyskyttää päivä päivältä lähemmäksi kuin horisontissa siintävä juna ja ”synkkaus” menee persiilleen johdonmukaisesti. Kun vastaus olisi paikallaan, hän vaikenee (kuten Seppo Rehusen blogi; Johdetaanko Hämeenlinnaa ulkopuolelta?) ja toisaalta, kun hänen soisi pidättyvän, laukoo hän sammakoita, kuin prinsessa-sadussa.

  Kyllä minä uskon, että Lulu Ranne on oikeassa, lopettaessaan bloginsa aloituksen toteamalla: Totuus ei pala tulessakaan.

  • Iisakki Kiemunki sanoo:

   Hyvä JP,

   Vastasin Rehuselle sillä palstalla, missä hänen kirjoituksensa alkuperäisesti julkaistiin. Eli Kaupunkiuutisissa. Sepon näin viime keskiviikkona aamukahvilla, jolloin hän totesi, ettei aio enää vastata minulle. Kuinka monella eri palstalla täytyy vastata?

   • JP sanoo:

    Moi,

    Hyvä vastaus ja perustelu Iisakilta, kiitos.
    Ehdotan, että kolumnejaan blogeihin siirtävät viittaisi siihen kolumnin lopuksi
    ja esittäisi ”keskustelun” jatkamista blogin puolella?

 20. Antti Sulonen sanoo:

  IISAKKI HOI

  Voisitko selventää, vaikkapa ns.rautalangasta vääntäen maallikolle. Mihin kohtaan hankintalain 27 § juristit perustuvat hyväksyntänsä kyseisessä asiassa?

  27 § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

  Yksinkertaisesti mikä noista kohdista antaa tuon liikumavaran?

  Kehut usein Ritaluomaa viisaaksi mieheksi, miten olet tuon todennut? Onko sinulla jokin menetelmä, jolla pystyt toisen viisauden toteamaan?

  Saattaahan se olla, että Ritaluoma on niiiin viisas mies, että hän onkin itse Wilson ja lähettää ikään kuin omalle tililleen SCC:n viimeisiä ropoja 12 miljoonan euron sijoituksista. Silloinhan häntä ei kukaan petä.

  Tosin Hämeenlinnan kaupunki petti Ritaluoman myymällä 0 euron arvoiset osakkeet oliko se nyt 100 000 eurolla vai miten se menikään.

  Tähän vielä muistuttaisin, että SCC:llä on ollut vuosia kykenemätön hallitus, kun ei pystynyt tuollaista mittaamatonta rahasampoa pystyttämään, vaikka käytettävissä oli autotallien rakentamiseen vuosikymmeniä perehtynyt ammattilainen toimitusjohtajana.

  Yhtiössä hallitus päättää ja toimitusjohtaja toimeen panee. Yksinkertaista, mutta totta.

  • RaVe sanoo:

   Eikö nämä spekulaatiot ja kirjoittelut SCC:n ympärillä ala pikku hiljaa jo Lulu Ranne riittämään. Tätä asiaa on pyöritelty kyllästymiseen asti jo useampi vuosi. Kyllä se on jo tullut ilmi mitenkä viisas, oikeudenmukaiden ja totta puhuva ihminen sinä olet. Asian puitteissa määrättyjä ihmisiä on haukuttu milloin valehtelijoiksi, asioita salaaviksi ja jopa huijareiksi. Olisi kiva todella tietää, ketä tässä on huijattu ja millä tavalla. Rahallisesti ainoa jota ilmeisesti on huijattu, on Ritaluoma. Minusta jotenkin tuntuu, että taka-ajatuksena Ranteella on jo ensi kevään eduskuntavaalit. Tällä jatkuvalla kirjoittelulla on ilmeisesti tarkoitus osoittaa tuleville äänestäjille, mitenkä oikeudenmukainen ja suoraselkäinen ihminen minä olen. Minuun tällainen ylivertaisuus ei kuitenkaan pure, se on liian läpinäkyvää. Kaiken huippu minusta oli kunnianloukkauksen selvityspyyntö poliisille. Katselin viime viikolla eduskunnan välikysymyskeskustelua, jonka perussuomalaiset olivat jättäneet. Ismo Soukola piti perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron, jossa hän sätti nykyistä hallistusta siitä, että se toimillaan ja säästövaatimuksillaa oli vaikeuttanut poliisien toimintaa. Tällainen selvityksentekoko helpottaa poliisin toimintaa. Se kuitenkin sitoo ainakin yhden poliisin työtunnit joutuessaan tällaista olematonta asiaa selvittämään. Koittakaa nyt Ranne ja muut persut keksiä jotain uutta asiaa josta kirjoitatte, luulisi tässä kaupungissa olevan tärkeimpiäkin asioita hoidettavana. Vielä senverran SCC:stä, itse hankehan ei ole edennyt oikeastaa lähtökuopistaan minnekkään, mutta on melko hulabalon saanut aikaiseksi.

  • Iisakki Kiemunki sanoo:

   Antti,

   kannattaa lukea asiaa koskeva esityslista, jossa perusteet suorahankinnalle on kerrottu. Löytyy helposti kaupungin nettisivuilta.

   Ritaluomaa en ole koskaan kehunut viisaaksi mieheksi. Se, kuten moni muukin esittämäsi asia, on oman mielikuvituksesi tuotetta.

   • Antti Sulonen sanoo:

    Iisakki Kiemunki

    Väitätkö tätäkin, että tämä on mielikuvitukseni tuotetta? ”Tähän vielä muistuttaisin, että SCC:llä on ollut vuosia kykenemätön hallitus, kun ei pystynyt tuollaista mittaamatonta rahasampoa pystyttämään, vaikka käytettävissä oli autotallien rakentamiseen vuosikymmeniä perehtynyt ammattilainen toimitusjohtajana.

    Yhtiössä hallitus päättää ja toimitusjohtaja toimeen panee. Yksinkertaista, mutta totta.”

 21. Kari Ilkkala sanoo:

  Tervehdys,
  mielenkiintoista keskustelua… muutama kommentti Iisakin tajunnan virtaan…

  Ovatko Kari ja Lulu erityisesti tai perussuomalaiset yleensä kannattaneet / vastustaneet hanketta?

  Tämä on tyypillistä iisakkitalkia, valitaan asian ytimen ulkopuolelta jokin olkiukko jota aletaan sitten piiskata olan takaa ja kaikista asiaperusteista piittaamatta, jotta huomio kääntyisi oleellisesta.

  Väännän nyt vielä kerran rautalangasta: minä, Lulu tai perussuomalaiset emme ole vastustaneet hanketta.
  Emme vain ole perustelluista syistä uskoneet siihen.

  Totta kai olemme olleet parhaamme mukaan valmistelemassa ja kannattamassa sellaisia päätöksiä, joilla

  a) pyritään turvaamaan kaupungin edut eri vaihtoehtoisissa tulevissa käänteissä, ja

  b) pyritään tarjoamaan vastapuolelle maankäytön, rakennusvalvonnan ja sopimusten keinoin toimintaympäristö, jossa tämän tyyppisten erityissuurten investointihankkeiden on mahdollista toimia. Tällaisilla kiinteistöinvestoinneilla on oma etenemislogiikkansa, jonka osaaminen Ritaluoman oli mainospuheiden perusteella määrä tuoda hankkeeseen.

  Kaupungin päätöksenteon oletus siis oli ja on, että vastapuoli toimii lakien, sopimusten ja hankkeen eteenpäin viemisen kannalta ennustettavasti ja loogisesti oikein. Ritaluoman kohdalla mikään ei ole kauempana totuudesta.

  Vastapuolen järkevän toiminnan olettama:

  Autokaupan aiesopimus hyväksyttiin valtuustossa 6.9.2010. Sen jälkeen valtuusto on käsitellyt asiaa kahdesti:
  – tontin myyntivaltuuksien antaminen kaupunginhallitukselle KH 28.5.2012 § 24 / KV 11.6.2012 § 10
  – tontin kaupungin vastuulle kuuluvan infraurakan investointimäärärahan hyväksyminen
  KH 12.5.2014 § 194 / KV 9.6.2014 § 76

  Kaupunginhallituksessa on keskitytty lähinnä kahteen asiaan: kaupungin irtautumiseen yhtiön omistuksesta ja hallinnosta, sekä tonttikaupan edistämiseen.

  Koko hanke kulminoituu niin paperilla kuin käytännössä rahoitusratkaisun syntymiseen. Koska tonttikaupan ehtoihin sisältyy 50 % rakentamisvelvoite kolmessa vuodessa 120 % sakon uhalla, hankkeen toteutumisen ehdoton edellytys on, että hankkeen läpiviemiseen vaadittava koko rahoituspaketti on kasassa ennen tonttikauppaa. Tonttikaupan ehtojen ja kaupungin maankäyttö- ja elinkeinopolitiikan toteuttamisen kannalta kaupungin on varmistuttava mahdollisimman pitkälle siitä, että hanke todella rakentuu loppuun tonttikaupan jälkeen.

  Hanke tarvitsee siis vakavaraisuutensa ja uskottavuutensa rahoittajiin päin kannalta uskottavan oman pääoman ehtoisen rahoitusratkaisun (esim. Sukari sijoitti Ideaparkkiin 20 M€ pääomalainan rakennusvaiheen ajaksi). Tällaista ei ole syntynyt.

  Lisäksi hanke tarvitsee vieraan pääoman ehtoisen rahoituspaketin, joka varmistaa hankkeen läpiviemisen. Tyypillisesti näin suuri rahoitustarve ylittää yksittäisten rahoittajien riskinottohalun, ja rahoitus katetaan ns. syndikoidulla lainalla, jossa rahoituksen allekirjoittava agentti kerää rahoituksen markkinoilta useista lähteistä. Agentti saa vaivoistaan ja riskistään korvauksen, hanke saa rahoituksen ja kunkin osarahoittajan riski on heidän haluamissaan rajoissa.

  Edelliseen perustuen näiden hankkeiden vääjäämätön logiikka on, ettei kukaan ole niin hullu, että sijoittaa esim. 150 M€ hankkeeseen esim. miljoonat nro:t 12-45, jos lopuista miljoonista nro:t 46-150 ei ole hajuakaan siinä vaiheessa, kun rahaa alkaa kulua. Jos hankkeeseen otetaan välivaiheen osarahoitusta hirvittävällä riskillä ja korolla, tuolla rahoituksella pitäisi pystyä luomaan hankkeeseen merkittävästi valmiusastetta, muuten välirahoitus itsessään viimeistään tappaa hankkeen. Kuvittele olevasi rahoittajan housuissa tilanteessa, jossa harkitsemastasi rahoituksesta esim. ensimmäiset 6 miljoonaa kuluisivat aikaisempien lainoittajien pääoman ja voiton maksuun ilman, että rahoille on saatu vastaavaa vakuusarvollista vastinetta. SCC:n hankkimasta yli 12 miljoonasta on palanut 6 miljoonaa niin, että jäljellä on mainostotemi ja kasa piirustuksia.

  Tonttikauppaa käsiteltäessä kaupunginhallituksen, tai ainakin minun ja Lulun oikeutettu oletus ja odotus on ollut, että vastapuoli toimii edellä kuvatulla tavalla järkevästi: kauppa syntyy kun koko rahoitusratkaisu on syntynyt. Hankkeen koon, 150 – 200 M€, vuoksi on ollut myös oikeutettua odottaa, että vastapuolen kokonaisrahoituksen hoitaa jokin tunnettu suuri rahoituslaitos joko suoraan itse, tai toimien syndikoidun lainan agenttina. Tällainen oikeutetusti odotettu järkevä toiminta olisi poistanut kaupungilta myös tarpeen pohtia rahan alkuperää.

  Iisakki väittää, että viimeisimmät kaupunginhallituksessa tehdyt päätökset ovat olleet merkityksettömiä. Päinvastoin. Kun SCC / Ritaluoma ei kyennyt täyttämään kauppakirjan yksikäsitteisiä ehtoja, kaupunginhallitukselle syntyi tarve, velvollisuus ja mandaatti arvioida vastapuolen uskottavuutta hankkeen läpiviemisen, ei pelkän tonttikaupan kannalta.

  Ritaluoman 11.8. esittämät rahoitusratkaisut eivät olleet tästä maailmasta. Tontin myyminen esitellyn rahoituksen varassa tarjoaisi jatkossa hankkeen ja kaupungin kannalta vain toinen toistaan huonompia näkymiä. Kaupungin puolelta vastoin kaikkea järkeä ja logiikkaa hanketta ajavien toimista (kuten järjettömän suorahankinnan läpi runttauksesta) ei voi vetää mitään muuta johtopäätöstä, kuin että tonttikaupan toteutumiseen on kiinnitetty joitakin muita pakottavia intressejä. Sillä mitä tapahtuu tonttikaupan jälkeen, ei tunnu olevan enää mitään merkitystä.

  Kaupunginhallituksen keskustelujen luottamuksellisuudesta:

  Olen äimän käkenä seurannut lausuntolinko Kiemungin toimintaa: nauttiiko hän joitakin erivapauksia sen suhteen, mitä hallituksen ja vastapuolen välisistä keskusteluista voi paljastaa? Lause lauseelta, yksityiskohta yksityiskohdalta hän on avannut kokouksen ja keskustelujen sisältöä torjuakseen itseensä kohdistuvaa arvostelua.

  Nyt Iisakki väittää, ettei Ritaluoma valehdellut kh:n 11.8. kokouksessa. Tarkka asian käsittely edellyttäisi kh:n kokouksen kulun ja sisällön avaamista. Muotoillaan asia sitten näin: se mitä meille 11.8. kokouksessa kysymyksillä varmennettuna kerrottiin Chiluban varojen käsittelystä ei pidä yhtä niiden kertomusten kanssa, jotka Ritaluoma on itse kokouksen jälkeen julkisuudessa esittänyt. Juttujen ero on n. 180 astetta.

  Mystisestä sähköpostista:

  Kyllä, olen 12.8. klo 12:16 lähettänyt kh:n pöydän ympärillä olleille + kolmelle muulle sähköpostiviestin, jossa käsittelin meille esitettyjen tietojen kaupungille aiheuttamaa vastapuoli- ja maineriskiä. Ennen sähköpostin lähettämistä keskustelin asiasta myös puhelimitse kaupunginjohtaja Timo Kenakkalan kanssa.

  Iisakki Kiemunki varoo nyt muka liittämästä nimeäni kyseiseen sähköpostiin, vaikka kertoi 6.9. HäSan mielipidekirjoituksessaan sanatarkasti näin: ”Myös viimeisimmän SCC-päätöksen jälkeisenä päivänä Kari Ilkkala rikkoi luottamuksellisuutta jakamalla asiaa sähköpostitse kolmelle kh:n pöydän ulkopuoliselle
  henkilölle.

  Koska kyse oli riskien hallinnasta, nuo kolme muuta vastaanottajaa olivat kaupungin riskienhallinnan keskeisiä avainhenkilöitä: tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, tarkastuspäällikkö ja kaupungin tilintarkastaja. He eivät ole lain salassapitovelvollisuutta koskevan sääntelyn tarkoittamia sivullisia. Jos kaupunginhallitus alkaa pöytäkirjan ulkopuolella tehdä päätöksiä, joilla salataan kaupungin riskiasemaan oleellisesti vaikuttavia tietoja kaupungin omalta riskienhallintaorganisaatiolta, ollaan pahassa jamassa.

  Kuntalain 40 § mukaan kaupunginhallituksen on viipymättä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virkarikos. Olen kehottanut kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautiota tekemään niin, jos tekoni on hänen tai kaupunginhallituksen mielestä rikos.

  Tuossa sähköpostissa käytin ulkomuistista väärin poimimaani pahamaineista lukua 28 miljoonaa. Viesti on ollut kaikkien jakelussa olleiden käytettävissä. Zambian Watchdogin 13.8. julkaistun artikkelin sisällön alkuperästä minulla ei ole mitään tietoa.

  Myöskään tämän asian tiimoilta kaupunginhallitus ei ole ottanut sille kuuluvaa roolia eikä toiminut kuntalain 40 § mukaisesti. Kaupunginhallituksen luottamusta halutaan punnita rikosepäilyjen perusteella, mutta rikosepäilyjä ei haluta tutkittaviksi esitutkintaviranomaisten toimesta. Mikähän siihen on syynä, paitsi se, että nyt kaikki kolme ”epäiltyä” ovat sattumalta myös 100 % perussuomalaisten Hämeenlinnan kansanedustajaehdokkaista.

 22. Iisakki Kiemunki sanoo:

  Terve Kari,

  okei, tämä selventää perussuomalaisten filosofiaa päätöksenteossa. Hanketta voi olla viemässä eteenpäin päätöksenteon tasolla, samaan aikaan, kun tekee kokouspöydän ulkopuolella ja kulisseissa kaiken voitavansa, että sille aiheutuisi mahdollisimman paljon haittaa. Viittaan esimerkiksi näihin yhteydenottoihin hankkeen päärahoittajiin kuuluvaan Siemensiin.

  Vastaava metodi oli ilmeisesti käytössä, kun elinkeinoyhtiötä rakennettiin uudelleen. Valtuustossa esitettiin käytännössä kaiken rahoituksen leikkaamista ja käytettiin eri yhteyksissä kovia puheenvuoroja, joissa annettiin ymmärtää, että koko henkilöstö pitäisi potkia pihalle. Esitysten mukaan yhtään työntekijää ei olisikaan jäänyt jäljelle. Sitten herkässä yt-neuvotteluvaiheessa eräät henkilöt kävivätkin tiettävästi nuoleskelemassa yhtiöiden henkilöstön edustajia ja mollaamassa tulevan yhtiön johtoa, minkä ehtivät. Minun mielestäni kaksinaamaista kieroilua, jossa esitykset ja muu toiminta ovat siinä 180 asteen kulmassa toisiaan vasten.

  Rahoitusnäkemyksiisi en ota sen kummempaa kantaa, paitsi että sinulla ei ole niistä tietoa tai oikeaa näkemystä. Eikä kyllä minun silmissäni asiantuntemustakaan.

  Kh:ssa ei mielestäni esitetty asioita kuvaamallasi tavalla. Niistä toki saattoi muodostua sellainen väärä mielikuva, joka hämmentävällä tavalla toistui myös Zambian Watchdogissa pari päivää myöhemmin.

  Tuota täytyy pahoitella, etten muistanut maininneeni aiemmassa kirjoituksessa sähköpostin olleen sinun lähettämäsi. Jätin maininnan pois lehtijutusta sen jälkeen, kun pillastuit jaettuani sähköpostin ja siihen liittyvät havainnot kokoomuksen ryhmyrille, joka ei istu kh:n pöydän ääressä. Sinänsä ihanan ristiriitaista, että sinusta on aivan ok jakaa luottamuksellista tietoa (vieläpä virheellisessä muodossa) yksityisen yrityksen rahoituskuviosta kh:n pöydän ulkopuolisille, mutta keskustelussa kh:n nauttimasta luottamuksesta asioita ei taas voisi jakaa toiseksi isoimman ryhmän pj:lle 🙂

  Äläkä ole Kari huolissasi, olen melkoisen varma, että myös rikosepäilyt kh:n osalta tulevat vielä tutkituiksi.

  • Erkki Strömberg sanoo:

   Iisakki!
   tämäkö on mielestäsi sopivaa ja rakentavaa tekstiä valtuuston puheenjohtajalta.
   Eroa, kiitos!

  • Rainer Jakobsson sanoo:

   Iisakki Kiemungille!

   Tämän keskusteluketjun varsinaisesta teemasta eksyen (eksyttäen?) esitit yllä kaupungin elinkeinoyhtiöiden suunnitteluvaiheesta eriskummallisen sivukommentin:
   ”Sitten herkässä yt-neuvotteluvaiheessa eräät henkilöt kävivätkin tiettävästi nuoleskelemassa yhtiöiden henkilöstön edustajia ja mollaamassa tulevan yhtiön johtoa, minkä ehtivät.”

   Toimin noiden YT-neuvottelujen osalta henkilöstön valitsemana edustajana (luottamusvaltuutettu) enkä havainnut mainitsemaasi ”nuoleskelua” enkä yhtiön henkilöstön ulkopuolista johdon ”mustamaalausta”.
   Koska heittosi voidaan ymmärtää sisältävän epäilyn luottamushenkilöiden motiiveista sekä kyvykkyydestä muodostaa itsenäisesti näkemyksiä omasta työyhteisöstään, ilman poliittisesti valveutunutta nuoleskelua ja koska ilmeisesti olet kuvaamistasi tapahtumista hyvin informoitu, pyytäisin saada vastauksesi seuraaviin kysymyksiin:
   1) ketä nuoleskeltiin, 2) kuka nuoli, 3)mihin tietosi perustuvat, 4) mitä nuolemisella mahdollisesti saavutettiin? (=mitä nuolija oletti saavansa?)
   Pahoittelen aiheutunutta vaivaa ja kiitän vastauksistasi jo ennakkoon!
   T.
   Rainer Jakobsson

 23. Esa Leskinen sanoo:

  ”Erkille vielä, olen tarjoutunut ryhmyrien palaverissa eroamaan valtuuston puheenjohtajuudesta, jos se auttaa lopettamaan naurettavan tappelun ja monta vuotta jatkuneen kulissien takaisen kieroilun ja mediaspektaakkelien rakentamisen kaupungin maineen mustaamiseksi.” Saman henkilö, joka taivastelee, tällaista moraalittomuutta, juoruilee ja vihjailee tyyliin ”tiettävästi” ja ”minulle on kerrottu, että..”.

  • Iisakki Kiemunki sanoo:

   Niin,

   aika monet ovat jo sitä mieltä, että riittää ikuinen toisen posken kääntely ja selän tarjoaminen puukotettavaksi. Otetaan sitten reilusti samoilla säännöillä kaikki osapuolet 🙂

   • Erkki Strömberg sanoo:

    Iisakki hoi!
    Et siis kykene reilusti eroamaan vaan jatkat loaheittelyä ja vielä lupaat kiihdyttää tahtia.
    Oletko menettänyt vähätkin hermoistasi, ajattele, jos voit, mitä olet tehnyt.

  • Erkki Strömberg sanoo:

   Kuka Esa Leskinen kirjoittaa minulle?

   • Esa Leskinen sanoo:

    En kirjoittanut sinulle vaan Iisakille, mutta lainasin kommenttini aluksi IK:n sinulle lähettämää viestiä. Pahoittelen sekaannusta.

 24. Lulu Ranne sanoo:

  Iisakki,

  ennen kuin jatkat harhaanjohtavia tietojen levittämistä elinkeinoyhtiön yt-neuvotteluista, niin otapa selvää ja kerro myös julkisuuteen, minkä puolueen joukoista kerrottiin yhtiön henkilöstötilaisuuden sisällöstä? Minkä puolueen jäsen oli tilaisuudessa viitannut kaupunginhallituksen keskusteluihin?

  Se, että osakas- ja osakeluetteloita kieltäydytään toistuvasti antamasta ja varsinkin ennen päätöstä, jonka taustatietona tieto olisi tärkeä, ei ole pikkuasia.

  Lulu

  • Iisakki Kiemunki sanoo:

   Lulu,

   Tiedän kyllä, mitä elinkeinoyhtiön yt-prosessien aikana tapahtui. Ja kuten Esalle jo totesin, niin metsä lopulta vastaa, kuin sinne huudetaan. Tosin mitään juoruja en ole levitellyt.

   • Esa Leskinen sanoo:

    Tiettävästi yksityisasioitasi ei tämän foorumin SCC-keskusteluissa ole käsitelty. Perustelu ”niin metsä vastaa, jne.” on siksi täysin kestämätön. Kovaakin arvostelua olet kyllä saanut kestää, mutta se on kohdistunut toimintaasi kunnallispolitiikassa sekä (keskeiseen) rooliisi SCC-hankkeessa. On siksi ala-arvoista, että ryhdyt heittämään lokaa ja vihjailemaan asioista, jotka eivät tänne kuulu. Tuollainen käytös voisi vaikka olla peruste sulkea sinut tältä foorumilta.

 25. Antti Sulonen sanoo:

  Ei mitenkään erityisen helposti löydy kaupungin nettisivuilta, henkilölle, joka ei ole tottunut kaupungin nettisivuja plaraamaan.

  No löytyihän sieltä jotain, jossa Isosuo mainitsee ettei hankintalakia tarvitse kyseisessä tapauksessa noudattaa. Varsinaisesti sieltä ei löydy syytä miksi hankintalakia ei tarvitse noudattaa. Isosuo vain esittää edellä mainittuihin seikkoihin vedoten jne. Niistä seikoista ei maallikko löydä varsinaisesti sitä jujua miksi ei tarvitse noudattaa hankintalakia. Niistä seikoista ei yksikään sisälly 27 §:n 1-7 kohtaan.

  Mikäli Iisakki Kiemunki ei pysty paremmin tuota jujua ilmaisemaan kuin viittaamalla kaupungin nettisivujen esityslistoihin, lienee todennäköistä ettei hän ole itsekään tietoinen miksi kyseisessä tapauksessa ei noudateta hankintalakia. Olkoon se nyt vaikka mielikuvitukseni tuotetta, mutta sellaisen mielikuvan Iisakki Kiemunki antaa.

 26. Lulu Ranne sanoo:

  Iisakki,

  Yt-prosessin osalta olisi parempi, ettet vihjaisi tai viittaisi mihinkään, ellet voi tuoda todellisia faktoja julki.

  • Iisakki Kiemunki sanoo:

   Lulu,

   sinä olet vuosia vihjaillut ja viitannut vaikka mitä, ja vuorollasi Karin kanssa olette jahdanneet milloin ketäkin virkamiestä, toimitusjohtajaa ja yrittäjää.

   Minua ei kiinnosta yksityisasiasi pätkääkään, enkä aio niitä käsitellä. Sinänsä olet tosin julkisuuden henkilö merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa, ja käräjäoikeuden tuomiot julkisia asiakirjoja.

 27. JP sanoo:

  Iisakki on rakentava radikaali ja hänelle suotakoon terävä ilmaisutapa. Naisia herrasmies kuitenkin kunnioittaa aina. Kovaa lokaa on Iisakkikin osakseen saanut, voi siinä pinna palaa, lopulta itse kultakin.

  Näissä voisi olla aika ajoin pysähtymisen paikka, ”mitäs jos toinen onkin asiassaan oikeassa?”

 28. no name sanoo:

  Kiemunki viittailee tässä moneen otteeseen hävittyihin tai tutkimatta jätettyihin oikeusjuttuihin jotka ovat häneen kohdistuneet, mutta unhoittaa kokonaan että Kiemunkin ja Käen tutkinta pyyntö Ilkkalasta poliisille veti sekin niin ikään vesiperän, vaikka Kiemunki itki vielä sitä häsan sivuilla jälkeenpäin, että väärin tuomittu. Demokratiassa muuten on yleensä sääntö, jossa enemmistö on oikeassa – kun katsoo tämän keskustelun sisältöä, jää kiemunki aikas lailla yksin.

 29. Ratatuomari sanoo:

  Tervehdys,
  Joudun valitettavasti kirjoittamaan nimimerkillä asemani vuoksi, mutta voin antaa nimeni yv:nä tarvittaessa.
  Katsoin tuota hankintamenetteyä pöytäkirjasta ja vaikka hankinnassa on lakimiesten perustelujen mukaan toimittu lainmukaisesti, kiinnitän huomiota seuraavaan tekstiin:
  KH 16.6.2014 § 254
  ”Kaupunginhallitus on oikeuttanut valmistelijat selvittämään ensimmäisen vaiheen maanrakennustöiden suorahankintamahdollisuuden yhdessä yhtiön kanssa.”
  Eli tarkoitus oli järjestää suorahankinta sovitun toimittajan kanssa ja sen toteuttamiseen etsittiin lainvoimaiset keinot.
  Näin tämä on tulkittavissa.
  Oleellisena perusteluna suorahankinnalle oli ”Myyjän ja ostajan maanrakennustyöt muodostavat jakamattoman kokonaisuuden”.

 30. Lauri Kivimäki sanoo:

  Onko kukaan kiinnittänyt huomiota, että viime aikoina kokoomuslaiset ovat olleet hyvin hiljaa Autotalo-asiassa. Rautiolta oli jonkin aikaa sitten lausunto jossain valtakunnan lehdessä: ”ei hyvälle vaikuta”. Mutta niinhän on sanonta ”viisaat istuvat varjossa”.

 31. Antti Sulonen sanoo:

  Kumpi maksaa?

  ”Myyjän ja ostajan maanrakennustyöt muodostavat jakamattoman kokonaisuuden”.

  Työnä se voi olla jakamaton kokonaisuus, siitä huolimatta se pitää ja sen pystyy jyvittämään.

  Asia voidaan ja on syytä kilpailuttaa. Mikäli kilpailutus ei sovi ostajalle, ostajan on syytä maksaa siitä.

  Kaupungin ei missään tapauksessa tule antaa valtuuksia yksityiselle yritykselle kyseisessä tapauksessa.

  Miksi kaupunki ei hoida maansiirtotöitä ja veloita niitä tontin ostajalta?

 32. Antti Sulonen sanoo:

  Jakamaton kokonaisuus

  Kaupungin juristit ovat päätyneet edellä mainittuun päätelmään.

  Mitenkä verottaja suhtautuu samaan asiaan. Kaupunki myy tontin 8,4 milj. euron tontin. Yrittäjälle tuo on hankintameno. Kaupunki maksaa 3 milj. euroa maansiirtotyöstä, jonka yrittäjä junailee.

  Tuleeko maansiirtotyöstä koituva lasku suoraan kaupungille ja kellä on oikeus teettää kaupungin laskuun maansiirtotyötä, kuka valvoo mikä osuus on yrityksen ja mikä osuus urakasta on kaupungin?

  Vai kierrättääkö yritys oman kirjanpitonsa kautta laskun ja lähettää sen kaupungille?

  Miksi tuo 3 milj. euroa piilotetaan tontin hintaan? Siksikö, että yritys saa täyden 8,4 milj euron hankintamenon. maksaako yritys lahjaveron saamastaan hyödystä 3 milj. euroa?

  • Kari Ilkkala sanoo:

   Antti,

   ajatus jakamattomasta maanrakennusurakasta on absurdi. Isosuon / kaupungin juristin logiikalla Suomessa ei kilpailutettaisi yhtään ainoaa isompaa pohjarakennus- tai kaava-alueen infraurakkaa, jossa kunnilla on jokin osuus.

   Sen sijaan Suomi on vaativissa maanrakennuskohteissa täynnä ns. yhteistyöurakoita, joissa erikseen kilpailutetut yritykset toimivat yhdessä. Kyse on pelkästään urakan kuvauksesta, vastuiden jakamisesta ja valvonnasta.

   Hankintalaki vain on niin kirjoitettu, että ainoastaan potentiaalinen kilpailija voi haastaa hankintapäätöksen. Vaikka kaupungin päätös olisi kuinka laiton, siitä ei voi kukaan valittaa edes laittomuuden perusteella ennen kuin hankinta oikeasti tehdään, ja silloinkin valittaja voi olla vain potentiaalinen kilpailja. Kuntalainen ei voi puuttua asiaan, vaikka hänen rahojaan poltettaisiin millaisessa roviosssa.

   SCC ei tarvitse 3,5 miljoonan ylihintaa tontista poistopohjansa paisuttamiseksi, Ylihintaan ja tonttikaupan maanisen epätoivoiseen ajamiseen liittyy joitakin sellaisia intressejä, joita emme nyt tiedä, ja joista johtuen sillä mitä tonttkaupan jälkeen tapahtuu, ei ole mitään väliä. Tällaisenaan koko hommassa ei ole tippaakaan järkeä.

 33. Ratatuomari sanoo:

  Terve,
  Koko litania pöytäkirjoista löytyy esim. Googlettamalla:
  Hämeenlinna KH 16.6.2014 § 254

  Pöytäkirjassa 11.08.2014 on maininta: ”Hankkeen sisällön määrittävät asemakaava ja esisopimus. Sunny Car Centerin ilmoittama sopimustilanne on:………”
  Iso lista vuokratuista neliömääristä ym esisopimusmääristä.
  Oliko tämä sopimustilanne-esitys pelkästään yleiskuvallinen tilannetieto, joka perustui luottamukseen vai oliko esityksessä esitetty todellisia sopimuksia?

  • Kari Ilkkala sanoo:

   Terve Ratatuomari,

   tietääkseni kh:lle ei ole koko hankkeen historian aikana esitetty SCC:n taholta aiesopimuksen lisäksi yhtään ainoaa fyysistä dokumenttia. Ainakaan sellaisia ei ole liitetty kh:n pöytä- tai asiakirjoihin liitteenä tai viitteenä.

   Viittaamasi vuokra- ja esisopimukset on esitetty kh:lle pykälässä KH 28.5.2012 § 24, eli kohta 2 v 4 kk sitten. Ihmettelen jos mainituista sopimuksista mikään on enää voimassa.

   Olenkin esittänyt kh:lle, että jatkossa kh ei tule ”tietämään” mitään asiaa, josta ei jää asiakirjoihin asianmukaista dokumenttia. Jos asia vaatii, julistettakoon paperit salaisiksi, mutta emme voi alentua vänkäämään jälkikäteen mitä kh:lle kerrottiin, ja mitä se lopulta tarkoitti, ja oliko se edes totta.

   • Raimo Vesala sanoo:

    Aikaisemmin kirjoitin nimimerkillä, mutta nyt omalla nimelläni huolimatta siitä, että joku saattaa jättää selvityspyynnön poliisille kunnianloukkauksesta. Olen lukenut miltein poikkeuksetta aikaisemmat Lulu Ranteen yleisönosasto- ja blogikirjoitukset. Kirjoituksissa pyritään melkein aina selvittämään kuka sanoi/mitä sanoi tai kuka teki/mitä teki. Se jää epäselvälsi, mitä loppujen lopuksi näillä kirjoituksilla oikein haetaan. Kirjoitukset kohdistuvat poikkeuksetta noin 1 – 3 henkilöön, negatiivisessa mielessä. Jos tällä on tarkoitus esittää toisen henkilön taitamattomuutta ja osaamattomuutta ja omaa erinomaisuutta ja suoraselkäisyyttä, niin minuun se ei ainakaan pure. Mikäli syynä on jo äänten kalastaminen tulevia eduskuntavaaleja silmällä pitäen, niin silloin kyllä painitaan niin alhaisessa sarjassa, jopa alle hanskanpainoisten. Olisikohan se mahdollista, että kaupunkiin vielä joskus tulisi sellainen hanke, jossa kaikki puolueet olisivat täysillä mukana sen suunnittelussa ja toteutuksessa. Taitaa olla utopiaa, tällä menolla sellaista ihmettä ei tule tapahtumaan. Se miksi tällainen ei tule onnistumaan, johtuu siitä, että määrätyt henkilösuhteen ovat niin tulehtuneet. Kaikki nämä asianomaiset ovat kuitenkin vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä, joiden tehtävänä on kaipungin johtaminen.
    Hieman poiketen tästä epistolasta, muutama sana eilisen päivän yleisenosastokirjoituksesta. Kirjoituksen oli laatinut Kari Ilkkala opetuslapsineen. Jo aikaisemmassa lehdessä kaupunginjohtaja Kenakkala selvitti kaupungin taloustilannetta vuodelle 20015. Hänen mukaansa ensi vuoden vaje on 10 miljoonaa euroa, johtuen osittain valtion osuuksien pienemisestä. Ilkkala, Ranne ja Kärpänen kuitenkin väitti, että vaje ei johdu valtionosuuksien pienemisestä, vaan valtapuolueiden virheellisistä päätöksistä koko 2000 luvulla. Voisiko Ilkkala laatia esim ranskalaisilla viivoilla, mitkä ovat ne todelliset virheelliset päätökset, jotka noin suuren vajeen ovat aiheuttaneet. Luettelossa ei saa olla mukana sitä vaikutusta, mikä on aiheutunut maailmanlaajuisesta talouslamasta ja missä tämä Suomi numinenkin valtio on rämpinyt jo kuusi vuotta. Itse muistelen lukeneeni, että valtion osuus pienenee Hämeenlinnan osalta ensi vuonna 8 miljoonaa euroa. Voi olla, että muistan väärin ja siinä tapauksessa pyydän anteeksi. Mikäli kuitenkin vajauksen on aihettanut 2000 luvun päätökset, niin varmasti niitä on ollut tekemässä myös osa nykyisistä hengenheimolaisistasikin

    • Kari Ilkkala sanoo:

     Tervehdys Raimo,

     hienoa että olet voimaantunut kirjoittamaan omalla nimelläsi. Ennen itse asiakysymykseen vastaamista kuitenkin muutama huomio…

     1) Kaikkien puolueiden osallisuus?

     Mielenkiintoinen on kysymyksesi: ”Olisikohan se mahdollista, että kaupunkiin vielä joskus tulisi sellainen hanke, jossa kaikki puolueet olisivat täysillä mukana sen suunnittelussa ja toteutuksessa.” Kuittaat ongelman henkilösuhteiden tulehtuneisuudella. Asia ei ole noin yksinkertainen:

     Ensiksi, kysymyksesi sisältää tässä asiayhteydessä oletuksen siitä, että kaupungin pitäisi olla mukana yksityisiä intressejä ajavien hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Tätä oletusta olen tarkastellut kriittisesti useassa yhteydessä.

     Toiseksi, kunnallisessa päätöksentekojärjestelmässä kaikki tapahtuu virkamiesten esityksestä. Kun johtavat virkamiehet ovat erityisen poliittisia, kuten Hämeenlinnassa oli Hellsténin ja edelleen on Isosuon suhteen, pääsee vain osa poliitikoista sisään asioiden ideointiin ja/tai valmisteluun ennen niiden tuomista demokraattisiin päättäviin elimiin. Esim. kokoomus pääsee vaikuttamaan ainakin elinkeinoelämän verkoston (ml. entinen Innopark, nykyinen Linnan Kehitys, Nuorkauppakamari, yrittäjäjärjestöt, Lions Club jne jne), kunnallisjärjestön, valtuustoryhmän ja kh:n puheenjohtajan kautta apulaiskaupunginjohtaja Isosuon kh:lle tuomiin aloitteisiin, kun taas esim. Pro Hämeenlinnan kukaan edustaja ei ikinä pääse mukaan tuohon vaiheeseen.

     Jos tarkastelet esim. SCC:n hankkeen lähtölaukausta kaupunginhallituksessa 21.6.2010 § 45, on jossain jo ennen ko. pykälää päätetty, että Kirstulaan sopii autokauppaa, joka pitää saada Kaurialasta pois, että yhteistyökumppaniksi on ”valikoitunut” (keiden tarjokkaiden joukosta???) Hietasen ja Hellsténin jääkiekkokaverin Ritaluoman Oy Sunny-Trading Ab ja aiesopimuskin on valmiina.

     Missä tässä oli peräänkuuluttamasi kaikkien puolueiden osallisuus kaupungin tarpeiden määrittelyyn, saati sitten hankkeen suunnitteluun?

     2) Onko allekirjoittaneen ja Lulun esittämä kritiikki jokin meidän ”egotrippi”?

     Yhtä hyvin voi kysyä, onko virkamiesten hallussa kaikki oikea tieto? Meidän syntimme on se, että tuomme suomalaisesta yhteiskunnasta sen julkisen hallinnon ulkopuolelta saamamme elämänkokemuksen ja tiedon (sekä käytännön tiedon että monialaisen tutkimustiedon) soveltamisen mukaan peliin. Sellaiselle luottamushenkilölle, joka on tottunut luottamaan virkamiehen valmisteluun ainoana, ja vielä kätevästi omasta vastuusta vapauttavana totuutena, poikkeavat perustellut näkemykset on helpointa kuitata kritisoijan oman erinomaisuuden tavoitteluna ja korostamisena.

     Jos tuota epäilemääsi erinomaisuuden esittämistä vertaa meidän omakohtaiseen kokemiseemme, mikään ei ole kauempana totuudesta: kokemamme turhautuminen, epäusko ja täydellisen riittämättömyyden tunne ei jätä mitään tilaa epäilemääsi omassa erinomaisuudessamme kieriskelyyn. On erinomaisen turhauttavaa perustella näkökantojaan ympäristössä, jossa millään asialla ei ole yhteisesti tunnustettuja merkityksiä tai totuusarvoja, vaan kaikki mitataan poliittisella tarkoituksenmukaisuudella. Esimerkiksi, ammattimaisesti johdetussa yritysmaailmassa jokaisesta investoinnista tehdään investointilaskelmat, ei vain yhdestä vaan useasta vaihtoehtoisesta hankkeesta. Oikeutettu odotus on, että päätöksentekoon osallistuvat jakavat, ymmärtävät ja hyväksyvät laskelmien teon perusperiaatteet ja että käytetyt lähtötiedot on jaettu ja lähdekritiikin alaisia. Tällöin lopputuloksien arviointi perustuu niiden ansioihin, ei kuppikuntaisiin tavoitteisiin. Kunnallisessa päätöksenteossa olemme valovuosien päässä tällaisesta kultturista – keskustelu on tasolla, jossa voidaan sujuvasti kiistellä esimerkiksi kilon painosta tai metrin pituudesta ja todeta musta valkoiseksi.

     3) Monimutkaiset asiat eivät pelkisty ranskalaisiin viivoihin

     Kuten tulet myöhemmin linkkaamistani kirjoituksista huomaamaan (jos ne jaksat lukea), syyt nykyiseen tilanteeseen eivät pelkisty ranskalaisiin viivoihin, kuten eivät pelkisty ratkaisutkaan.

     4) Esittäessäsi kysymyksiä, onko mielesi avoin, haluatko oikeasti tietää?

     Esität hyviä kysymyksiä. Maustat kuitenkin kysymyksesi etukäteen rajoituksilla, mitä vastaukset saavat tai eivät saa sisältää. Vastaavasti varaudut torjumalla etukäteen tietynlaisten vastausten selitysvoimaa. Miksi siis kysyt, jos sinulla on asiasta vankka etukäteisnäkemys?

     Pohjakirjoituksia itse kysymyksiisi vastaamisen pohjaksi

     Kysymyksesi ovat sen verran laajoja, että vastaan niihin erillisessä omassa blogikirjoituksessa.

     Luulen sinun kysyneen jossakin aikaisemmassa nimimerkkikirjoituksessa Ilkkalan ansioita ranskalaisina viivoina. Vrt. kohta 3) edellä. Aloiteoikeuden ollessa virkamiehillä ja valtapuolueiden ykköspoliitikoilla, kaltaisteni vaikuttaminen ei perustu nimiini kirjattaviin, ranskalaisilla viivoilla lueteltaviin päätöksiin tai aloitteisiin. Otan pari esimerkkiä…

     1) Palveluverkko

     Jos jaksat, perehdy siihen millainen kouluverkkoesitys Karrimaalta keväällä ensimmäiseksi tuli, ja millaisena se esitettiin lasten ja nuorten lautakunnalle 20.5.

     Lue sitten 18.5. päivätty blogini: http://kartsa.blogijanne.fi/2014/05/18/kouluverkko-vs-palveluverkko-katsommeko-koko-kuvaa/

     Vertaa sitten millainen lasten ja nuorten lautakunnan 10.6, tekemä yksimielinen päätös oli, ja mihin suuntaan se poikkesi virkamiesten pohjaesityksestä? En tarkoita sanoa, että kouluverkkopäätös oli mitenkään minun ansiotani/syytäni tai minun kynästäni, mutta esitin tuolloin ajatuksen avainhenkilölle, joka osti ajatuksen ja pystyi myymään sen muille päättäjille yli puoluerajojen. Lautakunta pystyi tuottamaan täysin omaehtoisen esityksen virkamiesten ajattelun ulkopuolelta ja viemään sen yksimielisesti läpi. Itselleni pääasia on, että demkok-johtoisen lautakunnan päätöksenteko meni oikeaan suuntaan.

     2) Nummen koulun elinkaarimalli

     Mitättömältä vaikuttava muutos kh:n 25.8.2014 pykälään 298 mahdollistaa sen, että kaupunkikonsernin oma organisaatio voi tuottaa yhteismitallisen tarjouksen Nummen koulun elinkaarimallin toimittajana toimimisesta. Asian merkityksen tajuaa, tai ei, en ala tässä avaamaan. Kh:n kokouksessa käytiin aloitteestani hyvä keskustelu, jonka tuloksena Kenakkala täydensi esitystään. Valtuuston jatkokäsittelyssä Johannes Koskinen otti asian omakseen. Ei haittaa, sillä asia on yksittäisiä poliitikkoja suurempi, ja palvelee esimerkkinä siitä miten myös hyvää yhteistyötä tehdään. Osa ”tiedotussotaa” on, ettei PS tai Pro saa saada meriittejä mistään yhteistyöstä, vain riitelijän leima lyödään otsaan. Vaikka PS tai Pro keksisi ikiliikkujan, ei HäSa kirjoittaisi asiasta mitään.

     Lopuksi tuohon kysymykseesi miten Hämeenlinnan talous päätynyt nykyiseen tilaansa, pyydän sinua asian alustukseksi lukemaan blogini http://kartsa.blogijanne.fi/2014/05/01/kaupungin-mylly-talouden-virrassa/

     Sen luettuasi voimme jatkaa vaikka yksittäisten päätösten vaikutuksista kaupungin talouteen.

    • Kari Ilkkala sanoo:

     Terve Raimo,

     ihan mielelläni jatkan keskustelua heti kun olet valmis?

 34. Ratatuomari sanoo:

  Olen osittain samaa mieltä Raimo Vesalan kanssa. Hyökkäykset ovat aika usein olleet aika rajuja (ehkä siihen on joskus myös syynsä.) Monissa kirjoituksissa korostuu KokDem sitä ja tätä. Rakentavaa olisi pysyä objektiivisemmin asiassa, jolloin itse sisältö saa huomionsa. Uskon tämän toimivan myös paremmin äänestäjiä/kuntalaisia kohtaan jos sitä tukea heiltä halutaan. Mielestäni Kari Ilkkala on erittäin hyvin perustellut asiansa. Kiitos siitä. Taitaa olla talousmies ja tutkija enemmänkin kuin politiikko. Opetuslapsista en nyt juuri kirjoittelisi.

  Perussuomalaiset ovat arvioni mukaan ottaneet ”poliisin” aseman kunnallispolitiikassa vaikka he ovat varmaankin tehneet myös aloitteita ja edistäneet myönteisesti asioita, mutta profiloituminen vastahankaiseksi ja ”poliisiksi” on ilmeistä. Ehkä siitä olisi hyvä päästä eroon. Tähän profiloitumiseen ovat toki vaikuttaneet myös ns. enemmistöpuolueet. Tilanteet ja asiat ovat sitä miltä ne näyttävät.

  On myönnettävä, että jos joku ei tongi tekemisiä ja tekemättömiä asioita, niin ne vain elävät omaa elämää ja kaikki jatkuu kuin ennenkin.
  Muuttaessani Hämeenlinnaan luin ja kuulin käsitteestä ”Hyvä Veli” ja ”Hämeenlinnan Mafia”. Pidin tätä vitsinä kunnes seurattuani tarkemmin tätä sotkua, johon liitty monia osasia eräästä urheiluseurasta, kunnan yhtiöstä ja liiketoiminnasta (lähinnä SCC) jne. Muutamat samat nimet ja kaverit näyttävät ponnahtavan esille siellä sun täällä (en ala tässä esittelemään niitä). Näen todellakin töitä ns. ”kunnallispoliisille”. Tälläiset vanhat juurtuneet ”Hyvä Veli” -touhut eivät kuulu enään tähän vuosikymmeneen. Politiikkojen sekaantuminen liike-elämään niin pitkälle, että soluttaudutaan hallintoon ei ole suotavaa.

  Toivottavasti tilanne rauhoittuu sotkujen jälkeen (eikö ole tapana, että löydetään syylliset ja määrätään rangaistus) ja seuraavissa ehdokastoiminnoissa ei liikaa paukutella KokDem vs. Persu-juttuja, vaan pitäydytään hyvässä asiassa.

 35. Lulu Ranne sanoo:

  Iltaa, Raimo Vesala ja muut keskustelijat,

  Vesala kritiikki antaa erinomaisen mahdollisuuden nostaa esiin muutamia konkreettisia esimerkkejä päätösesityksiin liittyvästä kritiikistä, muutosesityksistä ja eriävistä mielipiteistä. Ne eivät todellakaan ole olleet aiheettomia, vaan ovat seurausta päätösesityksistä, jotka pohjautuvat puutteellisiin tietoihin ja päätösten valmisteluihin.

  Jos tunnet hyvin esim. kehittämishankkeita ja sopimusmaailmaa, tiedät mitä hankkeilta ja sopimuksilta vaaditaan, jotta ne täyttävät yleisestikin tunnetut ammatilliset kriteerit. Tavoitteiden on esim oltava yksiselitteisiä, selkeitä ja realistisia. Tavoitteeseen vievien menetelmien on oltava vakuuttavia ja perusteltuja. Tulosten on oltava mitattavia ja mittaamisessa käytettyjen mittarien on tietenkin oltava sellaisia, että ne todella mittaavat sitä, mitä niiden pitää. Hankkeiden ohjaamisen ja seurantajärjestelmien on oltava parhaita mahdollisia. Ja suunnitelmien on tietenkin oltava viimeisen päälle hyviä, jotta niiden myötä voitaisiin edes teoriassa saavuttaa tavoitteet. Jos suunnitelma tai sopimus on raakile, jossa yksi tai useampi kohta ei täytä ammattimaisia vaatimuksia, ei ole edes teoriassa mahdollisuutta onnistua sen toteuttamisessa.

  Näiden em asioiden pitäisi olla itsestään selviä kaupungin sopimus- ja hanketoiminnassa. Näin ei kuitenkaan valitettavasti ole. Erityisesti päättäjille tuotavat kaupungin elinkeinopuolen sopimukset ja hankkeet ovat aivan liian usein raakileina. Kysymys kuuluukin, miksi tämän annetaan toistua ? Miksi verorahoin tehtävän työn tason annetaan olla kehno?

  Elinkeinohankkeiden ja sopimusten huono valmistelu ei johdu tulehtuneista suhteista. Huono valmistelu on yleensä seurausta ammattitaidottomuudesta. Perusteltuja parannusehdotuksia ei kuitenkaan oteta todesta, vaikka niitä ei voisi ammatillisin perustein kumotakaan. Parannusehdotukset eivät myöskään ole politiikkaa tai pisteiden keruuta, vaan sitä, että julkisetkin hankkeet pitää hoitaa laadukkaasti. Huonoihin meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa. Politiikaksi se muuttuu siinä vaiheessa, kun esim raakilesuunnitelma jyrätään päätökseen kokodem-enemmistön voimin.

  Kannattaa tutustu muutamiin esimerkkeihin, joissa kritisoin ja tein parannusehdotuksia, mutta siitä huolimatta raakileet hyväksyttiin raakileina.

  Teräspuitesopimus, HAMK:n yhtymähallitus 25.11.2014 §131
  Muutosesitys, Lulu Ranne

  Teräsrakentamisen puitesopimuksen tavoitteena on olla vaikuttava työkalu seudullisen teräsrakentamisen ja ohutlevyteknologian kehittämisessä sekä seudun elinvoiman lisäämisessä. Päätavoitteena on synnyttää seudulle kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä alan kehitysympäristö, Steel Construction Excellence Center.

  Jotta teräspuitesopimuksen todella kunnianhimoisiin tavoitteisiin päästään, on sopimuksen täytettävä ammattimaisen ja laadukkaan sopimuksen peruskriteerit. Sopimus ei saa sisältää yhtään puutteellisesti valmisteltua kohtaa. Esitetyssä sopimusluonnoksessa on niitä vielä useita.
  Esitän, ettei puitesopimusta hyväksytä, vaan se palautetaan valmisteluun, koska sopimusta pitää tarkentaa, selkeyttää ja täydentää ainakin seuraavilla asioilla:

  1 Sopimuksen tausta ja tarpeet selvästi ja dokumentoidusti analysoituna ja arvioituna

  1.1. Tausta

  Kuvaus Kanta-Hämeen metalli- ja teknologiateollisuudesta

  tuote- /teknologiapohjaisesti
  • materiaalituotanto
  • teräsrakentaminen
  • alihankinta ja komponenttituotanto
  • ajoneuvo-/työkonevalmistus ja muu konepaja-/teknologiateollisuus

  asiakkuuksien ja markkinoiden pohjalta
  • nykyiset kasvualat
  • ennakoidut tulevaisuuden kasvutuotteet/tuoteryhmät
  • alan nykyinen kokonaisvolyymi; vienti eriytettynä
  • millä erityisosaamisella markkinaosuuksia oletetusti tulevaisuudessa kasvatetaan

  Selvitys seudun todetuista ja tutkituista ylivoimatekijöistä perusteluineen.

  1.2. Tarve

  Puitesopimuksen tarve perustuu

  1) seudun metalli- ja teknologiateollisuuden selvitettyihin tarpeisiin
  a. hyödyntää teräsrakentamisen ja ohutlevyalan uusimpia sovelluksia ja uutta teknologiaa
  b. luoda uutta liiketoimintaa, tuotteita ja palveluita, joiden erityinen kilpailuetu on tutkituissa ylivoimatekijöissä.

  Liitteeksi selvitykset:
  • Seudun yrityksissä tehty kysely henkilöstön rekrytointitarpeesta ja henkilöstön ammattiosaamisvaatimuksista tulevaisuudessa
  • Raportti alan yleisestä markkinatilanteesta ja kehitysnäkymistä
  • Selvitys teräsrakentamisen ja ohutlevyalan uusimpien sovellusten ja uuden teknologian hyödyntämisen kehitystilanteesta ja kehitystä edistävistä ja vaikeuttavista tekijöistä seudun yrityksissä

  2) seudun oppilaitosten selvitettyihin tarpeisiin kehittää koulutussisältöjään vastaamaan alueen teräsrakentamisen sekä metalli- ja teknologiateollisuuden tarpeita laadukkaasti.

  Liitteeksi selvitykset:
  • Selvitys siitä, miten alueen oppilaitosten nykyiset koulutussisällöt, niiden laatu ja –määrä vastaavat alan yritysten rekrytointi- ja ammattiosaamistarpeita
  • Selvitys siitä, miten seudun oppilaitosten nykyiset tutkimus- yms. palvelut vastaavat alan yritysten nykyisiä ja tulevia tarpeita

  3) seudulla tähän mennessä tehdyn alan kehittämistyön vaikuttavuuden ja laadun parantaminen sekä jatkuvuuden turvaamiseen.

  Liitteeksi selvitykset:
  • Selvitys seudun yritysten tekemästä tuotekehitys-, koulutus- sekä muusta kilpailukykyä parantavasta toiminnasta
  • Selvitys seudun oppilaitosten koulutussisältöjen ja muun yrityksiä palvelevan toiminnan kehittämistyöstä
  • Edellisen puitesopimuksen loppuraportti, toteutuksen ja tulosten arviointi sekä jatkokehitysehdotukset.
  • Selvitys seudun yritysten tekemistä tuotekehitys-, koulutus- ja muusta kilpailukykyä parantavasta toiminnasta sekä niiden tuloksista

  Yhteenveto tarpeista

  2 Sopimuksen tavoitteet

  Sopimukset tavoitteet on määriteltävä niin, että ne
  – on johdettu lähtökohdista, tarpeista ja aikaisemmasta kehitystyöstä
  – ovat selkeitä, realistisia, toteutuskelpoisia, rajattuja ja hallittavissa
  – sisältävät uusia avauksia, jotka tuovat seudun yrittäjille ja elinvoimalle uusia tuotteita, osaamista tai liiketoimintaedellytyksiä ja -ideoita
  – huomioivat sopijaosapuolten resurssit ja osaamistason
  – ovat työnjaon ja vastuiden osalta selkeästi määriteltyjä
  – ovat seurattavissa, valvottavissa ja arvioitavissa niin suunnittelun, toteutuksen, käytettyjen resurssien kuin tulostenkin osalta

  Päätavoitteet voi kiteyttää esim. seuraavasti:
  1) Alueen oppilaitosten koulutussisältöjen laadukas kehittäminen niin, että ne vastaavat seudun metalli- ja teknologiateollisuuden tulevaisuuden tarpeisiin.

  2) Laadukkaiden ja vaikuttavien TKI-hankkeiden suunnittelu ja toteutus

  3) Uusliiketoiminnan edellytysten luominen ja edistäminen

  Yhteenveto tavoitteista

  3 Toteutettavat toimenpiteet ja vastuutahot

  Puitesopimuksen tavoitteisiin pääseminen ja toimenpiteiden toteuttaminen edellyttävät, että toimenpiteet toteutetaan ammattitaitoisesta, suunnitelmallisesti ja tulosvastuullisesti. Niihin on sitoutettava yhteistyöosapuolien tahoilta alan korkeatasoista osaamista ja resursseja. Lisäksi yhteistyöosapuolien on sitoutettava sopimukseen henkilöitä, joilla on käytössään kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja sekä kykyä niiden luomiseen ja kehittämiseen.

  Selkeästi määriteltäviä asioita ovat ainakin:
  – toteutettavat toimenpiteet
  – toteutettavien toimenpiteiden toteutustavat
  – vastuutahot ja resurssit, jotka suunnittelevat, kehittävät ja toteuttavat jne
  – selkeät tulosvastuut toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumisesta
  – tulosten hyödyntämistavat
  – tulosten, uusien liiketoimintaideoiden ja tuotteiden hyödyntämisoikeudet

  4 Tarkka ja perusteltu käyttösuunnitelma puitesopimukseen sijoitettaville rahoille

  Palvelusopimus Hml kaupunki-Linnan kehitys, 10.2.2014, KH §47
  Eriävä mielipide Kari Ilkkala ja Lulu Ranne

  Kaupunginhallituksen päätös hyväksyä Hämeenlinnan kaupungin ja elinkeinoyhtiön välinen palvelusopimus.

  Perustelut:
  Palvelusopimusta ei ole täydennetty ja korjattu edellisen kokouksen evästyskeskustelun mukaisesti. Esitän, ettei sopimusta hyväksytä, vaan se palautetaan valmisteluun ja sitä täydennetään ja korjataan seuraavasti ennen lopullista hyväksymistä.

  1. Sopimuksen kohta 3. Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen.

  Kohdan 3 viimeistä lausetta täydennetään niin, että molemmilla sopimusosapuolilla eli yhtiöllä ja kaupungilla on tasavertaisesti oikeus käynnistää palvelusopimusneuvottelut uudelleen.
  Sopimusta tarkistetaan kun elinvoimaohjelma, palvelu- ja hankintaohjelma sekä markkinointiselvitys ovat valmiina.

  2. Sopimuksen kohta 4. Toimintavuoden tavoitteet ja painopisteet.

  Palvelusopimuksen mittareiden on oltava valideja ja luotettavia niin, että tilaaja voi niiden avulla varmistua siitä, että saa tilaamansa palvelut.
  Palvelusopimuksessa esitetyistä tavoitteiden saavuttamista mittaavista mittareista 70% on edelleen epävalideja, epämääräisiä tai muuten puutteellisia, eivätkä ne täytä niitä vaatimuksia, joita hyviltä mittareilta edellytetään. Niiden perusteella ei pystytä mittaamaan sopimuksen tavoitteiden saavuttamista luotettavasti.
  • 40 % mittareista on epävalideja. Ne eivät mittaa niitä asioita, mitä niiden pitäisi eli yhtiön osuuksia tavoitteiden saavuttamisessa. Ne eivät myöskään kykene erottelemaan muiden vaikuttavien tekijöiden osuutta tulokseen. Useat mittareista on laadittu niin, että mittarissa mainittu tulos voidaan saavuttaa tai olla saavuttamatta riippumatta yhtiön toiminnasta.
  • 20 % mittareista ei mittaa laisinkaan laatua, vaikka niiden mittaamat tavoitteet ovat sisällöltään sellaisia, joissa laatu on tuloksen kannalta keskeinen asia.
  • 10 % mittareista on muulla tavoin liian epämääräisiä ja epäselviä mittareiksi.
  3. Yritys- ja tulosaluetasoiset budjetit muodostavat talouden suunnittelun ja seurannan pohjan. Yritystason budjetin tulee sisältää kaikki tulot ja menot, joista tulosaluekohtaiset budjetit ovat osajoukkoja. Nyt hanketoiminnan tulot ja menot on poistettu yritystason budjetista, mikä oleellisesti haittaa kokonaiskuvan muodostamista ja seurattavuutta. Hanketoiminnassa on eriteltävä oman tai kuntarahoituksen osuus kilpaillusta rahasta.

  Palvelusopimusta täydennetään elinkeinoyhtiön ammattimaisilla ja laadukkailla yritys- ja tulosaluetason budjeteilla

  4. Hankerahoitusosuutta 200.000 € ei makseta vakiomaksueriin sisältyvänä, vaan hankkeittain sen jälkeen, kun julkinen rahoittajataho on hyväksynyt hankkeen ja se on merkitty hankerekisteriin. Hankerekisteri liitetään yhtiön kolmannesvuosiraportointiin.

  5. Palvelusopimuksen erillisrahoja (150.000 € vuonna 2014) ei makseta vakiomaksueriin sisältyvänä, vaan erikseen sopimuksen mukaisen hyväksytyn suunnitelman toteuman mukaisesti.

  6. Kohtien 4. ja 5. mukaisesti vakiomaksuerät muodostuvat seuraavasti:

  Maksuerät: 1.2.2014 360 000€
  1.5.2014 360 000€
  1.8.2014 360 000€
  1.10.2014 420 000€
  Yhteensä 1 500 000 €

  7. Palvelusopimusta täydennetään elinkeinoyhtiön ammattimaisella ja laadukkaalla liiketoimintasuunnitelmalla.

  Viimeisin muutosehdotukseni ja eriävä mielipiteeni liittyy kaupungin strategisesti tärkeiden yhtiöiden sitoviin tulostavoitteisiin:

  Eriävä mielipide / Lulu Ranne, KOJA 8.9.2014 §65
  Konsernijaoston päätös esittää kaupunginhallitukselle strategisten tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet viitteen 1/KHKOJA 8.9.2014 mukaisina liitettäväksi vuoden 2015 tilausbudjetin valmisteluun.

  Eriävän mielipide ja sen perustelut
  Valtuusto asettaa strategisille tytäryhtiöilleen sitovat tavoitteet vuodelle 2015. Tavoitteet asetetaan tuottavuuden, vaikuttavuuden ja asiakaslähtöisyyden näkökulmista. Sitovat tavoitteet ovat tulevien palvelusopimusten lähtökohta ja keskeinen työkalu, joilla kaupungin omistamien yhtiöiden toimintaa ohjataan.

  Viitteessä ovat yhtiöiden esittämät tavoitteet. Kahdeksasta strategisesta tytäryhtiöstä vain yhden, HSV Oy:n, esittämät tavoitteet liittyvät vaaditulla tavalla tuottavuuteen, vaikuttavuuteen ja asiakaslähtöisyyteen, kuten myös sen esittämät mittarit. Kaikilla muilla yhtiöillä yksi tai useampi kohta tavoitteista tai mittareista ei vastaa sitä, mitä niiltä on vaadittu. Niissä on niin merkittäviä puutteita, ettei niitä tule lähettää eteenpäin ilman korjauksia ja muutoksia. Esimerkiksi useiden yhtiöiden esittämät tuottavuustavoitteet eivät edes liity tuottavuuteen vaan ovat pelkkiä tulostavoitteita.
  Esitän, että viitteen mukaisia tytäryhtiöiden sitovia tavoitteita korjataan ja täydennetään vähintäänkin oheisten korjausehdotusten mukaisesti ennen kuin ne esitetään kaupunginhallitukselle liitettäväksi vuoden 2015 tilausbudjetin valmisteluun.
  Yhtiöiden sitovien tavoitteiden korjausehdotukset:
  1 Tuottavuus
  Tuottavuus tarkoittaa tehokkuutta, panoksen ja tuotoksen suhdetta eli paljonko tulosta saadaan tietyllä panoksella. Tuottavuuden tavoitteiden on siksi liityttävä panos-tuotos –suhteeseen, sen ylläpitoon tai parantamiseen.
  Tuottavuuden sitovia tavoitteita on korjattava niin, että niistä käy ilmi
  1) onko tavoitteena ylläpitää vai parantaa tuottavuutta? Jos tuottavuutta aiotaan parantaa, tulee käydä ilmi, paljonko parannetaan per panos ja verrattuna mihin (esim edellinen vuosi, muut vastaavat toimijat)?
  2) tuottavuustavoite määritellään tuotos per panos. Pelkkä tuloksen asettaminen tuottavuustavoitteeksi ei kerro mitään tuottavuudesta, koska se ei kerro minkälaisella panoksella tavoite pyritään saavuttamaan.
  3) tuottavuusmittareiden on mitattava paljonko tuotosta saadaan tietyllä panosmäärällä. Pelkkä tuloksen mittaaminen ei kerro tuottavuudesta.
  2 Vaikuttavuus
  Vaikuttavuuden mittaamisessa on olennaista mitata sitä, miten yhtiön omat toimenpiteet ovat vaikuttaneet tavoitteiden saavuttamiseen. Mittarin on pystyttävä erottelemaan yritysten omien toimenpiteiden vaikutus yrityksen ulkopuolisten tahojen aikaansaamista vaikutuksista.
  Vaikuttavuuden sitovia tavoitteita on korjattava niin, että
  1) vaikuttavuustavoitteet on määritelty niin, että niistä pystytään mittaamaan yhtiön omien toimenpiteiden vaikutuksen osuus.
  2) tavoitteista selviää myös miltä pohjalta tavoite on asetettu esimerkiksi verrattuna viime vuoteen tai muihin vastaaviin yhtiöihin.
  3) mittarit mittaavat juuri yhtiön omien toimenpiteiden osuutta tavoitteiden saavuttamisessa.

  3 Asiakaslähtöisyys
  Asiakaslähtöisyys tarkoittaa sitä, että palvelu tai tuote tehdään vastaamaan mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita. Asiakaslähtöisyyden toteutumista voidaan mitata mm. mittaamalla asiakastyytyväisyyttä. Pelkkä asiakastyytyväisyyskyselyn toteutus ei kuitenkaan riitä tavoitteeksi.
  Asiakaslähtöisyyden sitovia tavoitteita on korjattava niin, että
  1) niissä on määritelty se asiakastyytyväisyystaso, jolle pyritään. Niistä on myös käytävä ilmi, onko kyseessä nykyisen tason ylläpito vai parannus ja suhteessa mihin.
  2) mittarit mittaavat kuinka hyvin tavoiteltu asiakaslähtöisyyden taso on saavutettu. Pelkkä tehtyjen toimenpiteiden luettelointi ei riitä mittariksi.

  Ihmiset tekevät virheitä. Maailma ei siihen kaadu, koska virheitä voidaan korjata. Mutta entä sitten, jos samoja virheitä tehdään vuodesta toiseen, eikä oppimista tapahdu, vaikka se olisikin kaupunkimme ja veronmaksajien etu?

 36. Ratatuomari sanoo:

  Kiitos Lulu ja muut kommentaattorit.
  Laitoit pään pyörälle tuolla tekstitulvalla 😉
  Kevennys viikonlopuksi ja lainaus MuroBBS-foorumista:
  Tuntuuko tutulta? Kun Hunttalan Matti Suomen osti.
  Jos ette ole nähneet, niin katsokaa juoni lyhykäisyydessään. http://fi.m.wikipedia.org/wiki/Kun_Hunttalan_Matti_Suomen_osti

 37. Siikmund Froid sanoo:

  Somesta löytyy nyt uutinen, jossa Sambiassa ja Englannissa vaikuttanut Mark Wilson on kuollut autoonnettomuudessa. Melko sopivasti muuten kuollut ennen syyskuun viimeistä päivää.

  • Tuttumies sanoo:

   Koko homma vaikutti jo alkumetreillä utopialta. Olen ollut autoalan yrittäjä 40- vuotta pääkaunkiseudulla ja huomasin heti alkuun, että suunnitelmat ovat aivan liian suuret ja mittavat suomalaiseen pikkukaupunkiin. Miksi autonostaja lähtisi Hämeenlinnaan ostamaan autoa, kun uusia ja käytettyjä autoja löytyy Helsingistä, Vantaalta; Espoosta ja Tuusulasta yli 200 liikkeistä? Sitä paitsi noin suuret sisätilat eivät ole nykyaikaa, sillä ostajat kiertävät mieluimmin liikkeen pihalla katsomassa autoja, sillä sisällä saa myyjät kimppuunsa. Esim. Saksassa käytettyjä autoja myydään yli 90% ulkotiloista joissa saattaa olla satoja autojan samaan aikaan myynnissä. Liikekonsepti ei siis ollut lainkaan toteuttamieskelpoinen.

   Kun kävi lisäksi ilmi, etteivät Hämeenlinnnan suurimmat merkki – ja autoliikkeet olleet kiinnostuneita lähtemään vuokralle omista kiinteistöistään, niin yhä vaan vaikeammaksi meni hankeen uskottavuus. Ymmärrän kyllä, ettei politiikoilla ole edellytyksiä ymmärtää heille täysin vieraan bisneksen onnistumisen- tai epäonnitumisen mahdollisuutta.. Siksi Ritaluoman puheet ja utopistiet visiot upposivat niin täydellisesti.

   Googlaamalla, joka näköjään KOK/DEM poliitiikoille ylivoimaista olisi selvinnyt, että Ritaluomaan on kohdistunut rikossyytteitä.

   • Ratatuomari sanoo:

    Terve,
    Juuri tästä syystä politiikkojen ei pidä sekaantua liike-elämän kiemuroihin omin päin.
    Tässäkin tapauksessa olisi ollut syytä heti alkuvaiheessa palkata ulkopuolinen arvioitsija kun ei kerran itse osaa ottaa asioista selvää. Arvioitsijat ja esittelijät eivät saa koostua Hyvä Veli jengistä kuten nyt kävi.
    Toivon, että seuraavissa kunnalisvaaleissa katsotaan tosissaan kuka on mukana yritystoiminnassa ja kuka istuu minkäkin urheiluseuran, paikallislehden ym hallituksissa ja merkittävinä toimijoina.
    Itse en ole poliittisesti mihinkään suuntaan kallistunut, mutta alan pikkuhiljaa lähestyä Perussuomalaisia. Kun saatte joukostanne heivattua kaikenlaiset julkkikset ja ääriainekset, niin olen valmis.

 38. Lulu Ranne sanoo:

  Tervehdys,

  Innoparkissa oli tänä aamuna mielenkiintoinen kohtaaminen klo 9.05.
  Pyysimme Kari Ilkkalan kanssa Ritaluomalta kasvotusten jäljennöksiä SCC:n osakas- ja osakeluetteloista. Ritaluoma totesi, ettei niitä ole. Kun kysyin, miksei, vastasi SCC:n toimitusjohtaja, ettei tiedä.

  OYL:n 3:17 mukaan jäljennökset osakas- ja osakeluetteloista on annettava pyydettäessä. Tämä oli viides kerta, kun luetteloita pyydettiin turhaan.

 39. Siikmund Froid sanoo:

  No scc taitaa nyt olla jo menneen talven versoja, eikä usko koko touhuun ole varmasti edes Kiemungin ykösjuttu. Nyt olisi varmaan jo hyvä kääntää katseet Kirstulan tontin jatkokäyttöön ja Kiemungillahan olikin ainakin oman ilmoituksensa mukaan suunnitelma 2 jo mielessään.

 40. Lulu Ranne sanoo:

  Iltaa,

  jätimme 11.8.2014 kaupunginhallituksen ”Chiluba-kokouksessa” eriävän mielipiteen, jossa luki myös seuraava lause:

  ”Kaikki edellä oleva huomioiden on kaupungin edun mukaista purkaa tonttikauppa välittömästi ja käynnistää alueen kehittäminen tasapuolisesti kaikkien kiinnostuneiden yrittäjien kanssa. Jatkossa on välttämätöntä, että kaupunki kiinnittää erityistä huomiota siihen, että se tarkastaa etukäteen mahdollisten yhteistyökumppaneittensa luotettavuuden.”

  PS olisi siis halunnut käynnistää alueen uudelleenkehittämisen ja samantien. Uudelleenkehittäminen sisältää myös uudelleenkaavoituksen, sillä ”Ritaluomakaava” ei sovi kenellekään. Tämä ei siis todellakaan ole Iisakin uusi oivallus.

 41. Ratatuomari sanoo:

  Onko kuvitelmaa vai hivenenkään totta?

  HPK:hon tarvittiin uusi puheenjohta ja hänelle työpaikka. Sehän järjestyi.
  Mukana tuli kaveri samoista piireistä, joka sysäs kyseenalaista rahaa kerholle. Ei sitä tarkisteta. Eihän se meille kuulu. Paikka siis hänellekin HPK:n johtokunnassa. Kas… Samassa johtokunnassa istuu silloinen kaupunginjohtajakin, jolle esitellään hurjia ideoita. (viihtyy siellä vieläkin). Tämän jälkeen koko sakki apulaiskaupunginjohtajan puheille kertomaan fantsuja ajatuksia.
  Nyt saadaan idean taakse vakuuttava joukko puhumaan muut sekaisin. Kukaan ei vaan tajua tarkistaa mitään kun oletetaan, että kai noi kundit tietää.
  Kaikki on hurmioissaan suurista puheista ja lupauksista. Tähän kun vielä saada muutama sijoittaja mukaan, jotka maksavat näyttävästä markkinoinnista suurimman osan, niin asia on entistä vakuuttavampi ja kaikki on näkee sen mitä haluavat nähdä; keisarilla vaatteet. Joku pässi sitten pilaa koko jutun esittämällä faktoja ja realismia. Sehän vesseli pilaa kaiken, mutta leimataan se häiriköksi niin saadaan se pois sekoittamasta haaveita.
  Hah! Otetaan yhtiöön vielä mukaan yksi päättäjistä, niin saadaan koko sakki vielä enemmän sitoutuneeksi koko fantsuprojektiin.
  Tulipa yksi tai muutama mutka matkaan. Tie pitäisi saada suoraksi tontille. Hmmmmmm…. Esitetään, että iso jenkkisijoittaja vaatii niin. …. Totta kai tämä järjestyy kun kerran amerikkalainen niin sanoo. Kyllä ne osaa ja pääpäspärillä on isot kontaktit sinne. Tosin kukaan ei sitäkään tarkistanut. Hmmm… Mites nyt kun yksikään paikallinen autotalo ei halua tulla vuokralaiseksi? Hops! Pakotetaan ne. Otetaan niiltä tontit haltuun.
  Onhan tää todellakin fantsu idea. Lyödään Laakkonenkin markkinoilta. Näin helppoa se on.
  No. Rahaa ei nyt tule helpolla mutta esitetään päättäjille, että 30% on vuokrattu ja hyvin menee. Tosin sitäkään ei kukaan tarkistanut sillä kyseessähän on suuri liikemies ja taustalla on fiksu jengi, joka esitteli koko jutun. Niin ja onhan siellä yhtiössä meidän oma poikakin.

  Hops! Oliko tämä sittenkin fuulaa. Eikö keisarilla olekaan vaatteita?
  Nyt tuleekin vuoro jokaisen päättäjän selittää, että kyllähän minä näin sen alasti, mutta kun kaikki sanoi, että sillä on vaatteet.

  Menikö mun stoori ihan pieleen?

 42. Erkki Strömberg sanoo:

  Ihmettelempä vain!

  Meitillä on kaupungissa, pienessä kaupungissa kaksi kovapalkkaista kaupunginjohtajaa. Toisen kontolla ovat kaiketi nää erilaiset kiinteistökaupat, ostot ja myynnit. Olen kuullut kaikenlaisista vedätyksistä Golf-kenttä maiden ostosta, itsekin seurannut mm Ronnin kaupan edistymistä ja tulosta. Sitten on nämä kyläkoulujen kiiteistökaupat ja vuokraus yritykset joista olen jo kirjoitellutkin.
  Outoja juttuja kaikissa, mikään ei vaikuta oikein rehelliseltä!
  Olisipa hyvä jos joku tutkisi oikein kaikki ja tarkkaan mitä Isosuo on häärännyt näitten bisneksiensä kanssa ja kenen pussiin?

 43. Etelän Pera sanoo:

  En asu Hämeenlinnassa, mutta pakko kommentoida tätä: Miten ihmeessä Iisakki Kiemunki kehtaa täällä vielä sauhuta syyskuussa 2014? Kyllähän autoalalla pitkään työskenneestä edes tuon projektin aloittaminen tuntuu äärimmäisen typerältä ja epärealistiselta, miten Hämeenlinnan kaupungin poliitikot ovat olleet niin pihalla liike-elämän realiteeteistä, että ovat olleet innoissaan mukana jopa SNC osakeyhtiön hallituksessa? No ilmaiseksi tuollaista ei varmaankaan kukaan tee… Olisi hyvin mielenkiintoista tietää, kuinka suuret palkkiot hallitustyöskentelystä on maksettu, kun Iisakki Kiemunki on valmis tekemään poliittisen itsemurhan tämän takia. Meillä etelässä ei Hämeenlinnaa todennäköisesti muisteta muusta kuin jääkiekkojoukkueesta ja Sunny Car Centerin töppäilyistä.

 44. Ratatuomari sanoo:

  Kirjoituksissa on mainittu moneen ootteeseen, että kaikkia hankkeita ei saada toteutettua ja yrityselämään on saatava kuntaan.
  Totta, mutta on aivan normaalia ja jopa vaadittavaa, että hankkeitten vetäjien taustat ja resussit sen toteuttamiseen arvioidaan asiatuntijavoimin.
  Kyllä tämä tapaus on verrattavissa ”Kun Hunttalan Matti osti Suomen” -elokuvaan.
  Katsokaas juoni http://www.elonet.fi/fi/elokuva/114523
  Elokuvan voisi päivittää tälle vuosikymmenelle. ”Kun Markku toi auringon Hämeenlinnaan”
  :-)))))

Jätä kommentti

css.php