Konsernijaoston FiciCopy-pykälä 9.2.2015

Hämeen Sanomat uutisoi tänään 19.2.2015 viime viikkoisen konsernijaoston FiciCopy-pykälän päätöksestä. Uutista on syytä tarkentaa.

Konsernijaosto käsitteli FiciCopy-soppaa ensimmäistä kertaa 9.2.2015. Pykälässä esitettiin (Isosuo/Kenakkala), että asia tulisi jaostolle vain tiedoksi. Tämä siis tarkoitti sitä, että osakeyhtiölain noudattamista tai yhtiön johdon vastuita ei haluta selvittää. Syyttäjä kun ei ota näihin kantaa, vaan ainoastaan petos- ja lahjusepäilyihin.

Tein muutosesityksen ja jätin alla olevan eriävän mielipiteen. Tämäkään ei hidastanut päätöksentekoa, mutta toi esiin perustellun parannusehdotuksen ja kantamme.

Eriävä mielipide

9.2.2015 §15
Konsernijaoston päätös merkitä kopiokonesopimuksista annettu selvitys tiedoksi, joka tarkoittaa myös sitä, ettei kaupungin yhtiöiden johtohenkilöiden vastuita asiassa selvitetä.

Perustelut

Syyteharkinnassa oleva FiciCopy-vyyhti käsittelee lehtitietojen perusteella lahjuksia sekä mahdollisia talousrikoksia. Syyteharkinnan piirissä on myös kaksi kaupungin omistamaan yhtiötä; Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy sekä Linnan Isännöinti Oy. Oikeusprosessi etenee asianmukaisesti, eikä siinä oteta kantaa kaupungin yhtiöiden johdon toimiin tai osakeyhtiölain noudattamiseen.
Kaupungin hallintosäännön 4. luvun 3§:n mukaan konsernijaoston tehtäviä ovat mm valtuuston hyväksymää konserniohjetta sekä muita konsernia koskevia ohjeita noudattaen

2. seurata, että ne yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joissa kaupungilla on määräysvaltaa, toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti, sekä huolehtia konsernivalvonnan toteuttamisesta.

3. käsitellä tytäryhtiöiden ja konserniin kuuluvien säätiöiden seurantaraportit ja muutoinkin seurata niiden toimintaa

4. antaa tarvittaessa ohjeita kaupungin eri yhteisöissä, laitoksissa ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin silloin, kuin kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä ja periaatteellisesti laajakantoinen asia.

6. käyttää osakkeenomistajalle kuuluvaa päätösvaltaa silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Konsernijaosto käyttää omistajaohjausta ja sen velvollisuus on puuttua yhtiöiden toimintaan, jos esim. yhtiöiden johdon epäillään toimivan vastoin osakeyhtiölakia, muita lakeja tai muutoin yhtiön ja sen osakkeenomistajien eli veronmaksajien etua. Kun kyse on osakeyhtiön johdon ja/tai tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuudesta, on omistajalla, eli tässä tapauksessa kaupungilla, osakeyhtiölain mukaan mahdollisuus puuttua asiaan.

Osakeyhtiölaissa todetaan seuraavaa:

-yhdellä tai useammalla osakkeenomistajalla on oikeus ajaa omissa nimissään kannetta vahingonkorvauksen suorittamiseksi yhtiölle 1-3§:n tai tilintarkastuslain 51§:n nojalla, jos kannetta vireille pantaessa on todennäköistä, ettei yhtiö huolehdi vahingonkorvausvaatimuksen toteuttamisesta,
-lisäksi laki toteaa vastuuvapaudesta, että yhtiökokouksen päätös vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenelle, hallintoneuvoston jäsenelle tai toimitusjohtajalle ei ole sitova, jos yhtiökokoukselle ei ole annettu olennaisesti oikeita ja riittäviä tietoja korvausvelvollisuuden perusteena olevasta päätöksestä tai toimenpiteestä.

Konsernijaoston päätös ei yllä olevien perustelut huomioiden ole osakkeenomistajan eli kaupungin edun mukaista. Päätös on myös omistajaohjauksen laiminlyömistä.

Muutosesitys

Konsernijaoston olisi tullut päättää

1) pyytää asianomistajayhtiöiltä riippumattoman tahon laatiman selvityksen siitä, onko kunkin yhtiön johto toiminut OYL:n 1.luvun 8§ mukaisesti huolellisesti yhtiön etua edustaen kopiokoneleasingvuokrasopimuksiin liittyvässä päätöksenteossa, ja
2) pyytää asianomistajayhtiöiltä riippumattoman tahon laatiman selvityksen siitä, ovatko yhtiöiden tilintarkastajat toimineet lakien mukaisesti ja hyvää tilintarkastustapaa noudattaen sen tarkastamiseksi, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiöltä kohtaan tai rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä, ja
3) edellyttää asianomistajayhtiöitä tarvittaessa ryhtymään osakeyhtiölain 22. luvun 1§ ja/tai tilintarkastuslain 9- luvun 51§ mukaisiin ja muihin tarvittaviin toimiin vahingonkorvauksen saamiseksi yhtiön johdolta ja/tai tilintarkastajalta, ja
4) toimittamaan konsernijaostolle edellä mainitut selvitykset ja tiedot niiden aiheuttamista toimenpiteistä 1.4.2015 mennessä.

Tämä eriävä mielipide on liitettävä pöytäkirjaan.

__________________

Lulu Ranne

Hämeenlinnassa 12.2.2015

64 kommenttia artikkeliin “Konsernijaoston FiciCopy-pykälä 9.2.2015”
 1. Jaska sanoo:

  Hyvä Lulu, tämäkö on nyt sitä Kiemungin mainostamaa kiusaamista, jota hän toitottaa joka välissä sinun ja Kari harjoittaneen hallinnossa viime vuosina. Jos ei 150 000 kaupungille aiheutetut tappiot ja mitä ilmeisemmin lahjusten ottaminen aiheuta minkäänlaisia toimia hallinnossa, niin ei kai sitten mikään. Veronmaksajana on todella vaikea ymmärtää tätä tilannetta ja vielä vaikeampi hyväksyä.

  • Hyvä Jaska,

   eriävien mielipiteiden jättäminen ja äänestyttäminen eivät ole kiusaamista. Ne eivät häiritse ketään. Kiusaamista sen sijaan esimerkiksi on esittää julkisuudessa kuulopuheisiin perustuvia valheellisia väitteitä alaisuudessaan toimivista virkamiehistä, vähätellä heidän osaamistaan vailla perusteita ja nimitellä virkamiehiä halventavasti. Myös mielikuvituksellisen tutkintapyynnön jättämisen apulaiskaupunginjohtajasta ja talousjohtajasta joku voisi tulkita kiusaamiseksi…

   Fici-Copy asiasta Lulu ”yllättäen” jättää mainitsematta, että ko. yhtiöiden hallitukset ja tilintarkastajat ovat tehneet heille kuuluvien velvollisuuksien mukaan omat selvityksensä jo vuosia sitten. Noille hallituksille on myös myönnetty vastuuvapaus ko. tilikausien osalta. Eli kymmenien tuhansien arvoisilla erityistarkastuksilla ei olisi saatu kerta kaikkiaan mitään aikaiseksi. Nykyiset hallitukset taas tekevät omat arvionsa.

   Mutta. Kuten Kari Ilkkala on jo toisessa yhteydessä todennut, Fici-Copy on todettu varattomaksi vasta hiljan, jolloin on peruste olettaa yhtiöille koituneen tappioita sopimuksista. Ja vastuuvapaus on myöntämättä vielä kuluneelta tilikaudelta. Mielenkiinnolla odotan, vaativatko perussuomalaiset kevään yhtiökokouksiin mentäessä vastuuvapauden eväämistä ja hallitusten jäsenten henkilökohtaisen vastuun peräämistä? Jos Lulun ja perussuomalaisten uhoaminen on jotain muutakin kuin silkkaa populismia, niin luulisi heidän peräävän vastuuta myös omilta edustajiltaan ko. hallituksissa?

   • Kari Ilkkala sanoo:

    Tervehdys,

    IIsakki: ”ko. yhtiöiden hallitukset ja tilintarkastajat ovat tehneet heille kuuluvien velvollisuuksien mukaan omat selvityksensä jo vuosia sitten.”

    Jos näin on, niin sittenhän KOJA olisi voinut hyvillä mielin hyväksyä muutosesityksen ja siten pyytää ne hallitusten ja tilintarkastajien omat, vuosien takaiset selvitykset käyttöönsä, jotta omistaja olisi voinut aidosti ja avoimesti arvioida yhtiön johdon toimintaa.

    Hallitusten ja johdon vastuuvapaudesta OYL 22 luku 6 § 2. momentti: ”Yhtiökokouksen päätös vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenelle, hallintoneuvoston jäsenille tai toimitusjohtajalle ei ole sitova, jos yhtiökokoukselle ei ole annettu olennaisesti oikeita ja riittäviä tietoja korvausvelvollisuuden perusteena olevasta päätöksestä tai toimenpiteestä.”

    Ole Iisakki huoletta, hallituksien, toimareiden ja muiden päätöksentekoon vaikuttaneiden vastuut tullaan selvittämään puoluekannasta riippumatta.

    • Kari,

     jään mielenkiinnolla odottamaan esityksiä kh:ssa, ja varsinkin perusteluita 🙂

     Tiedät itsekin vallan hyvin, että yhtiökokouksella on ollut tieto kopiokonesopimuksiin liittyvistä epäselvyyksistä ja vastuuvapaus on myönnetty ko. selvitysten läpikäynnin jälkeen. Nämä asiat kun ovat olleet kohtuullisen näkyvästi esillä julkisuudessa jo vuosia sitten…

     • Kari Ilkkala sanoo:

      Hyvä Iisakki,

      nyt kun otit yhtiökokoukset esille, niin apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo on ollut ja on Hämeenlinnan Asunnot Oy:n (ja siten myös Linnan Isännöinti Oy:n) sekä Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n toimintaa seuraava virkamies sekä myös yhtiökokousedustaja.

      Hämeenlinnan konsernijaosto tai sitä ennen kaupunginhallitus eivät ole ainakaan vuosina 2010-2015 ennen konsernijaoksen 9.2.2015 pykälää saaneet selvitystä Fici-Copyn asioista, saati ohjeistaneet Juha Isosuota kyseisten yhtiöiden yhtiökokouksiin. Itse asiassa, Liikuntahallit Oy ei ole vuosina 2010-2012 tai 2014 toimittanut edes yhtiökokouskutsua (vuotta 2013 en pystynyt nyt tarkastamaan), jotta hallitus tai konsernijaos olisivat päässeet käsittelemään mahdollista ohjeistusta.

      Niin, että missä ne selvitykset ovat?

 2. Seppo sanoo:

  Lillukanvarsia! 150t € tappiot ovat vain lillukanvarsia? Veronmaksaja ei voi eikä saa tällaista hyväksyä. Kun syyttäjä ei tutki kaupungin tappioita, on kaupungin itse se toimitettava ja tehtävä tarvittavat toimenpiteet vahingonkorvausten saamiseksi. Vähemmästäkin on maassa potkuja jaettu.

 3. ENDURANCE sanoo:

  Miten moraalitonta toimintaa Lululta. Kuinka hän kehtaa kyseenalaistaa päätöksen. Hän ei ymmärrä lainkaan, että hyväveliverkoston kuuluukin saada pieniä etuja yhteisten asioiden hyvästä hoidosta, varsinkin kun ne maksaa yrittäjä eikä veronmaksajat. Pienen lahjuksen ottaminen auttaa pienipalkkaisia johtajia ja viranhaltijoita jaksamaan paremmin työssään. Siitä hyötyy kaikki kunnan asukkaat. Erilaiset virkistymismatkat esim. lomat ja merkittäviin urheilutapahtumiin osallistustuminen kuuluu johtavassa asemassa olevien henkilöiden saavutettuuihin etuihin. Hyvää vaalikevättä kaikille.

 4. Jaska sanoo:

  Asioita voidaan tietysi saivarella ja vedota hallituksiin ja vaikka mihinkä, mutta jos lehdestä lukemani tiedot pitävät paikkansa, niin tosiasia on kuitenkin se että näiden toimitusjohtajien toimesta tuli veronmaksajien vahingoksi nyt 150 000 euroa. Aivan turhaa on myös saivarrella sillä ettei lahjuksia olisi otettu. Tässähän on nyt kaksi leiriä, toinen hyvien veljien leiri haluaa haudata asiat kaikessa hiljaisuudessa ja toinen joka haluaisi selvittää vastuut ja luonnollisesti mahdolliset rangaistukset. Jos asiat haudataan nyt veljeskunnan tahdon mukaisesti antaa se todella sairaan signaalin asioiden hoidosta kaikille kunnan viskaaleille myös tulevaisuudessa.

 5. mattik sanoo:

  ”ko. yhtiöiden hallitukset ja tilintarkastajat ovat tehneet heille kuuluvien velvollisuuksien mukaan omat selvityksensä jo vuosia sitten”?
  Ja läpi meni 1500 % taksat ja herrojen ficibonukset?
  Puolueen miehiä suojeltiin. Puoluepamput määräsivät hallituksia vai ficiandersson voiteli?

 6. Hyvä Jaska,

  itse asiassa edes vahingon määrä ei ole todellisuudessa selvä. Minun tietääkseni Fici-Copylla on esimerkiksi saatavia verottajalta muutamia satoja tuhansia euroja ja Anderssonilla on varoja hukkaamiskiellossa miljoonien edestä. Kun kyse on kommandiittiyhtiöstä, yhtiömies vastaa veloista henkilökohtaisesti. Kaupungin yhtiöt perivät saataviaan Fici-Copylta ja Anderssonilta, samoin kuin kaikki lähes muutkin huijatuiksi tulleet yritykset ja yhteisöt. Ei ole vielä selvillä, kuka saa varoista ja kuinka paljon.

  Asiaa ei mielestäni käsitellä mitenkään hiljaisuudessa, vaan käräjäoikeudessa. Se lienee oikeusvaltion normaali tapa?

  • mattik sanoo:

   Firmoissa pomolle tulee kenkää, jos ei ymmärrä hintoja, omat ja vieraat tilit menee sekaisin, luotto menee. Ei siitä selittämällä selviä. Sellaista puolustavankin ura tyssää äkkiä.

   • Iisakki Kiemunki sanoo:

    Ok ”Mattik”,

    Kerro minulle, kun tiedät ilmeisesti paremmin, että kuinka monet potkut on jaettu tässä Fici-copy-casessa? Minä olen kuullut kaksista, kun huijatuiksi tulleita yrityksiä ja yhteisöjä lienee pitkälle toista sataa…

  • Kari Ilkkala sanoo:

   Iisakki,

   vahingon määrä ja laatu on selvillä, esim. Linnan Isännöinnin kohdalla Andersson / Fici-Copy Ky on itse vahvistanut riidattomaksi velan määräksi 65.827,52 € (per 31.12.2012). Asiasta on käräjäoikeuden yksipuolinen velkomustuomio. Sekä Andersson että Fici-Copy on todettu varattomiksi, josta eteenpäin yhtiön johdon vahingonkorvausvastuu on ollut realisoitavissa.

   Edelleenkään Anderssonin mahdollisessa rikosprosessissa ei käsitellä kaupungin yhtiöiden saatavien maksamista tai johdon vahingonkorvausvelvoitteita.

   On ihan se ja sama, mitä muissa yhtiöissä tai yhteisöissä on johdon kohtalosta päätetty. Yhden henkilön tai perheen omistamissa yhtiöissä maksaja on joka tapauksessa selvillä. Elinkeinonharjoittajaa itseään ei rikoslain mukaan edes voi lahjoa.

 7. mattik sanoo:

  Kenen etuja valtuuston puheenjohtaja ajaa? Ei ainakaan veronmaksajien. Haisee puoluetoverin suojelulta.

 8. mattik sanoo:

  Onko apulaiskaupunginjohtaja Isosuo ollut kaupungin kaikissa ficisotkupisteissä kaupungin miehenä? Mitä hän siellä teki, jos ei hämäriin juttuihin puuttunut? Oliko mukana myös SCC:ssä?

 9. Erkki Strömberg sanoo:

  Hyvä Matti K!
  Kyllähän Isosuo kaikessa ”suossa uipi”, yrittää ny pelastautua arkadialle!

 10. vaula sanoo:

  8 a §

  Törkeä lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa

  Jos lahjuksen ottamisessa elinkeinotoiminnassa

  1) rikoksentekijä toimii tai hänen tarkoituksenaan on toimia lahjan tai edun vuoksi tehtävässään lahjuksen antajaa tai toista huomattavasti hyödyttäen tai toiselle tuntuvaa vahinkoa tai haittaa aiheuttaen taikka

  2) lahjan tai edun arvo on huomattava

  ja lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

  Hän ei ota kantaa lahjusepäilyn suuruuteen muutoin kuin toteamalla, että oikeuskäytännössä yli 7 000 euron lahjukset on yleensä katsottu törkeiksi.

  Ihan pikkujutuista tässä ei ole siis kyse. Lainasin pykälät Finlex:stä. Ei valtuustojohtajankaan ehkä kannattaisi puolustella noita lahjuksia ottaneita noin innokkaasti vaikka kavereita ovatkin,

  • Iisakki Kiemunki sanoo:

   Jos jotain puolustelen, niin oikeusvaltioperiaatteita. Julkisuudessa näistä asioista on annettu varsin yksipuolinen kuva. Minun mielestäni on asiallista tuoda esiin myös asioiden toista kanttia, jota olen yrittänyt kuvata mm. tässä tekstissä: http://iisakki.blogijanne.fi/2015/01/27/mita-innoparkissa-ja-fici-copyn-liepeilla-tapahtui/

   Asiat eivät ole myöskään ihan niin yksinkertaisia, mitä populistipoliitikot rötösherrajahdissaan antavat ymmärtää.

   Kolme eri kaupunkikonsernin yhtiön hallitusta ovat aikoinaan arvioineet asiaa omalla kohdallaan. Nyt on nimitetty uudet hallitukset, joilla on täysi valta tehdä omia ratkaisujaan. Vastuu kuuluu yksiselitteisesti heille. Lienee täysin selvää, että asiat palaavat hallitusten pohdintaan, jos ko. toimitusjohtajat tuomitaan lahjusrikoksista. Julkisuudessakin toimitusjohtajat ovat myöntäneet ottaneensa vastaan matkoja tms. etuisuuksia, mutta kiistävät niiden olleen yhteydessä tehtyihin sopimuksiin. Esimerkiksi Hassisen tapauksessa tyttären olympia-projektin tukeminen on alkanut vuosia ennen kuin yhtään kopiosopimusta on tehty. Riekkolan ralliharrastuksesta en osaa sanoa. Syyttäjän ja käräjäoikeuden tehtävänä on arvioida, onko asioilla yhteyttä toisiinsa näytön perusteella.

   Kokonaisuutena ottaen minun näkemykseni on, että ylivoimainen enemmistö jupakassa mukana olleista kymmenistä tai sadoista yrityksistä ja yhteisöistä ovat tulleet huijatuiksi: ovat luulleet ostavansa halpaa ja helppoa kopiointipalvelua kuukausihinnalla ja allekirjoittaneet koneiden vaihtuessa uudet leasing-sopimukset. Automaattinen oletus on ollut, että samalla vanhat sopimukset purkautuvat. Monet ovat huomanneet vanhan sopimuksen juoksemaan jäämisen, ja reagoineet asiaan. Enemmistön osalta kuitenkin liian myöhään.

   Jotain kertoo huijauksen toimivuudesta esimerkiksi se, että huijatuiksi joutuneiden joukossa oli mm. kaksi yksityistä tilitoimistoa. Heidän, jos kenen luulisi olevan huolellisia em. sopimusten suhteen.

   • riitta nyqvist sanoo:

    ”ylivoimainen enemmistö jupakassa mukana olleista kymmenistä
    tai sadoista yrityksistä ja yhteisöistä ovat tulleet huijatuiksi…” !?!
    Iisakki, viime aikojen selittely-mottosi = ”cosi fan tutte,”/kaikki niin tekevät.
    Iisakki, Hämeenlinnan asukkaiden verovaroja käyttävät päättäjät,
    voisivat edes joskus olla sen alivoimaisen vähemmistön joukossa,
    joita ei huijattaisi?
    Riitta
    (Lainaus Iisakin kommentista)

 11. Dorian Gray sanoo:

  Miksi kunnallispolitiikon on niin vaikeaa ymmärtää ja hyväksyä se tosi asia, että nyt on toimittu moraalisesti kestämättömällä tavalla? Olkoonkin, että summat ovat pieniä kaupungin kokonaistalouteen verrattuna. Mikä on sen sokeuden lähde? Onko se jossakin kunnallisyhdistyksessä? Kertokaa minullekin.

 12. Erkki Strömberg sanoo:

  Se minullekin kertokaa, kun itte en mä voi!

  De fakto liennee jotta Hassinen hassasi 150 tonnia kopiokonesotkuissa. Ei voida olettaa tapahtuneen tyhmyyttään, sitä selitystä ei usko erkkikään.

  Kaupunginhallitus ohitti tapauksen tiedonannolla. Siis 150 t e on summa joka ei aiheuta toimenpiteitä.

  Kuinka suuri summa aiheuttaa toimenpiteitä?

  Kun Suomessa laki on kaikille sama, saanko, vaikkapa tuhota kaupungin omaisuutta, kunhan teen sitä vain korkeintaan 150 t e arvosta ja taas olettaen että kaupungin hallitus toteaa asian tiedonannossaan mutta ei tee mitään? Voinko menetellä näin?

  Vai onko niin jotta asiaan vaikuttaa kuka tekee, ja miten se vaikuttaa?

  Jospa vaikka kaupungin ruokahuollossa joku ”syö kuormasta” pari sämpylää onko siinä mitään huomautettavaa? Ei kai jos 150 t e ei aiheuta mitään?

  Voisivatko asiasta tietävät, eli päätöksen tehneet kaupunginhallituksen jäsenet vastata ja perustella pääytöksensä, kiitos!

 13. Matti sanoo:

  Älä nyt Erkki ota noin tiukkaa linjaa. Ei kopiointi ole ilmaista ja ilmaisia lounaita ei ole.

  70-luvulla kopiokoneet olivat tuiki harvinaisia ja kalliita. Kyseessä olevat koneet saattavat olla aivan hyvin 70-luvulta ja hinta on vaan muutettu euroiksi. Onko kukaan tutkinut tätä mahdollisuutta?

  Veikkaanpa ettei ole.

  Hiukan asiaan liittyen, siis HIUKAN, HäSa uutisoi
  http://www.hameensanomat.fi/uutiset/kanta-hame/280690-tyorauha-loytyi-etelamantereelta

  Pitäisikö Hämeenlinnan virkamiehet ja politrukit lähettää etelämantereelle?

  Tyärauhaa.

 14. Erkki Strömberg sanoo:

  Kyllä Matti!

  Mutta valintaa voisin tehdä ja sitten vain ja ainoastaa menolippu, ilman lounaita!

 15. mattik sanoo:

  Kuka huijasi ketä? Pomot ostivat ylihintaan ja saivat osan takaisin itselleen etukäteen tai jälkikäteen. Veronmaksajia kusetettiin. Hyi h…, miten luotettavia pomoja.

 16. Kriittinen veronmaksaja sanoo:

  KV:n puheenjohtaja ei valitettavasti pidä ilmitulleiden ja taloudellisesti merkittävien etujen ottamista lainkaan vääränä ja ei-hyväksyttävänä tekona. Jos toiminta voidaan todeta yhtiön hallituksen toimesta yhtiösääntöjen vastaiseksi jo ennen oikeuden päätöstä, niin yhtiö hallituksen tulisi pikaisesti aloittaa tarvittavat toimenpiteet. Toivottavasti yhtiöiden nykyiset hallitukset heräävät asian suhteen ja tekevät pikaisen ja ryhdikkään korjaussuunnitelman asian oikaisemiseksi. Ei voi olla niin, että yhtiöiden hallitukset vaikenevat asian kuoliaaksi ja näin ollen hiljaa hyväksyvät, että ko. toimintatapa on siis luvallista jatkossakin.
  Kopiokoneyrityksen tarjoamat mittavat edut olisi kaikkien toimijoiden aivan yksiselitteisesti pitänyt ymmärtää vääräksi ja laittomaksi toiminnaksi – no doubt. Tarjotut edut ovat olleet niin merkittäviä, että niitä vastaanottaneet henkilöt eivät ole voineet pitää etuja tavanomaisena vieraanvaraisuutena tms, mitä tyypillisesti on ohjeistettu liike-elämässä. Se, että kaupunki hakee korvauksia järjettömän suurista huijatuista kopiokonemaksuista, ei yksistään riitä. Myös maksetut lahjukset tulisi ehdottomasti periä täysimääräisinä takaisin niitä saaneilta henkilöiltä siltä osin, kun niiden katsotaan ylittäneen kaupungin hyväksymän ja ilmoittaman ohjeistuksen. Jos nykyisessä ohjeistuksessa on liian paljon porsaanreikiä tai määrittelemättömiä alueita, niin ohjeistus on korjattava kiireen vilkkaa.

  • Iisakki Kiemunki sanoo:

   Arvoisa ”Kriittinen veronmaksaja”,

   En minä noin ole sanonut, enkä ole edes tuota mieltä. Yhtiöiden hallituksilla on täysin vapaat kädet arvioida asiaa, joka niille yksiselitteisesti kuuluu. Minä en siihen puutu, enkä edes voisi puuttua.

   Mutta en pidä järkevänä myöskään sitä, että lehtitietojen perusteella vedetään johtopäätöksiä jonkun toiminnan rikollisuudesta, koska arvostan ja puolustan länsimaisia oikeusvaltioperiaatteita.

   Kaupungin omistajapoliittista ohjeistusta on tarkennettu ja tiukennettu tämän asian jälkeen. Aiemmissa ohjeissa ei ollut määritelty kattavasti ko. asioita. Syyttäjä ja käräjäoikeus tulkitsevat, onko ollut kyse lahjuksista.

   • Kari Ilkkala sanoo:

    Osakeyhtiö on periaatteessa yksityisoikeudellinen sopimus (perustamissopimus ja yhtiöjärjestys). Yhtiön johdon huolellisuusvelvoitteen mukaisen toiminnan arviointi kuuluu omistajalle mitä suuremmissa määrin, koskapa osakeyhtiölaissa on säädetty osakkaalle oikeus ajaa yhtiön lukuun vahingonkorvauskannetta johtoa vastaan, mikäli yhtiön hallitus ei sitä tee.

    Omistajan ominaisuudessa olisi mitä suositeltavinta voida perustaa arvionsa muuhun kuin lehtitietoihin. Jostakin syystä konsernijaos ei halua saada tarvittavia selvityksiä käyttöönsä, eikä Iisakinkaan kommenteista voi muuta päätellä, kuin ettei omistaja suin surminkaan halua tietää, mitä tilintarkastaja ja hallitus ovat asiasta selvittäneet. Saati että asiaa selvittäisi puolueeton taho.

    Tähän astiset selitykset ja väittämät yrittävät tosiasiassa esittää, että johdon toiminta on ollut huolellista, paitsi jos huolellisen toiminnan motiivina on ollut lahjuksen vastaanotto. Ette aikuiset ihmiset viitsisi.

   • Sakari sanoo:

    Kohta 40 vuotta perheyrityksessä toimineena olen hämmästellyt Hämeenlinnan kaupungin ”yritystoimintaa”. Ne eivät ole oikeita yrityksiä. Toimitusjohtajilla ja hallituksilla ei ole omia rahoja niihin sijoitettuna, ei taloudellista riskiä eikä vastuuta, jonka laiminlyönti johtaisi henkilökohtaisiin menetyksiin. Veronmaksajien piikkiin menevät virheet ja tappiot. Hallituksia ei täytetä ammattilaisilla, näin päättelen niiden toiminnan perusteella. Keitä lienevät, poliitikkoja? Toiminnan arviointia ei näytä olevan hallitusten eikä omistajan toimesta. Olisiko nyt paljastuneet ylihinnoittelut ja lahjuksen tapaiset paljastuneet, jos poliisi ei olisi Fici-Copyyn iskenyt kiinni? Mikä lie tilanne muissa kaupungin yrityksissä? Jos valvonta omassa yrityksessä olisi pettänyt noin monen lenkin osalta, asiaa ei totta vie vähäteltäisi. Olisi kiire tarkistaa kaikki toiminta. Valtuuston puheenjohtajan vähättelevä suhtautuminen hallitusten ja toimitusjohtajien huolimattomaan tai hämärään toimintaan herättää huolta. Ihmettelen samalla, miksi hän toimii nyt puhemiehenä? Valtuuston puheenjohtaja ei vaikuta tuntevan kovin hyvin yrityselämää vastaustensa epäselvyyksien ja virheiden perusteella. Yleensä yritys itse tiedottaa, vastaa kysymyksiin ja ottaa vastuuta sekavan tilanteen selkeyttämisestä. Vakavimmissa tilanteissa omistaja ottaa tiukasti ohjat käsiin ja vaihtaa hallitukset ja pitää huolta, että yrityksen tuloksen tai maineen kannalta epäsuotuisasti toimineet toimitusjohtajatkin saavat lähteä. Missä toimitusjohtajat ja hallitusten puheenjohtajat ovat? Kaupungilla on kuulemma myös kaikkiin kaupungin yrityksiin liittyvä liiketoimintajohtaja, missä hän on? Apulaiskaupunginjohtajan on mainittu olevan keskeisesti mukana nyt huomiota saaneissa yrityksissä. Missä roolissa hän on?

    • Seppo sanoo:

     Vaalit on kahden kkn päästä! ”Kyllä kansa tietää” sanoi Veikko Vennamo ja pani ”seteliselkärankaisia” ruotuun. Ehdolla on hämeenlinnalaisia virkamiehiä,valtuutettuja ja hallituksen jäseniä. Nyt olisi hyvä kaikkien tulla esiin ja ilmoittaa kantansa miten holtittomasti toimineihin suhtaudutaan ja mitä heille tehdään? Että kansa tietää ketä äänestää!

    • Iisakki Kiemunki sanoo:

     Terve Sakari,

     ehkäpä yhtiöiden hallitukset ja vastuuhenkilöt eivät koe tätä joidenkin ”persukanavaksi” ristimää mediaa kovinkaan hedelmällisenä keskustelu- tai tiedotusväylänä?

     Voisiko joku vastata joskus minulle edes yhteen kysymykseen: jos yksityisissä yrityksissä toimitaan niin ylivoimaisen erehtymättömästi ja osaavasti verrattuna kaupungin yrityksiin ja yhteisöihin, niin miksi niissä ei ole laitettu järjestelmällisesti toimitusjohtajia pihalle ja vaihdettu osaamattomia hallituksia?

     Fici-copy-vyyhdissä on minun ymmärtääkseni mukana lukuisia (kymmeniä?) yksityisiä yrityksiä, joiden edustajat ovat olleet mukana yrityksen tarjoamilla asiakasmatkoilla ja ottaneet vastaan kylkiäisinä taulutelkkareita. En ole havainnut kuitenkaan mitään potkuaaltoa… Itse asiassa ainoat toimitusjohtajien eroamiset/erottamiset, jotka ovat tulleet minun tietooni, ovat Pälkäneen seurakunnasta ja Suomen Ilmailuopistosta. Niissä vahingot olivat miljoonaluokkaa.

     • Sakari sanoo:

      Ei yksityisissä yrityksissä toimita erehtymättömästi ja täysin osaavasti, mutta siellä on pakko yrittää toimia niin. Jos et niin tee, kärsit. Jos onnistut, nautit. Taso ja reagointi on eri luokkaa. Siinä perusero kaupunkien yrityksiin ja yhteisöihin. Pienissä yrityksissä ovat omat rahat liossa. Jos rapatessa roiskuu, roiskuu omia rahoja. Isommissa rahan tuottavuutta valvovat omistajat. Toiminnan tehoa ja laatua valvovat asiakkaat ja omistajat. Mikään noista ei toteudu kaupungin yrityksissä ja yhteisöissä. Yksityisillä ei ole virhetilanteissa varaa vetäytyä julkisuudesta eikä vähätellä virheitä ja selitellä tekojen sijasta.

     • Kari Ilkkala sanoo:

      Huomenta,

      Sakari jo kattoi asiaa hyvin, mutta lisään muutaman perusasian eli ”persupointin”…

      Iisakki, ihmettelet, kun et ole havainnut tai saanut tietoosi potkuaaltoa lukuisissa (ehkä kymmenissä) Fici-huijatuissa yksityisissä yrityksissä? Mikäs ihme tuo on, kun me omistajatkaan emme saa selville, mitä meidän kuntaomisteisissa yrityksissämme on tapahtunut?

      Suomalaisissa osakeyhtiöissä saadaan mennä aika isoon kokoluokkaan ennen kuin niissä alkaa olla palkkajohtajia. Yrityksen johtopaikat eli toimitusjohtajuus ja hallitusjäsenyydet (ainakin puheenjohtajuus) ovat yleensä omistajien ja näiden lähipiirin hallussa. Pääomistajat eivät anna itselleen tai toisilleen potkuja tai lähde ajamaan vahingonkorvauskanteita, kun yhtiötä edelleen pitää omistaa yksin tai yhdessä.

      Sen sijaan, jos tällainen yritys sattuisi menemään nurin ja pääsemään konkurssimenettelyyn, pesänhoitaja kyllä lähtisi hakemaan vahingonkorvauksia omistajajohdolta. Yleisimmin OYL:n mukaisia vahingonkorvauksia haettaneenkin juuri tätä kautta. Vähintään kymmenesosan osakkeista omistavat vähemmistöosakkaat voivat lähteä ajamaan vahingonkorvauskannetta, mutta siitä emme kuulisi mitään muuten kuin sattumalta.

      Sillä, mitä yksityisissä yrityksissä tehdään tai ei tehdä Fici-Copyn jupakan johdosta, ei ole mitään merkitystä arvioitaessa Hämeenlinnan kaupungin omistamien yritysten johdon toiminnan huolellisuutta.

 17. riitta nyqvist sanoo:

  Sakarilla hyviä kysymyksiä, joihin ei suoraa vastausta tule samaan.
  Kaupunkimme päättäjissä on liikaa niin paksunahkaisia tyyppejä,
  etteivät he tarvitse selkärankaa.
  Eilen ihmettelin RH:n haastattelua, jossa Mikko Rousi ja
  parkkibisnes-nero Kulmala kilvoittelivat jälleen torinalusparkin tarpeellisuudesta.
  Näitä kahden, jopa kolmen konklaavin johtajia piisaa päättelemään ja
  päättämään, mihin suohon kulloinkin upotetaan
  verovarojamme.
  Riitta

  • Seppo sanoo:

   Samaa radiosta kuuntelin ja suuresti ihmettelin! Mistä näitä ”neroja” oikein tulee? Saunalahdeltako? Tehkööt nyt sen parkkihallin sinne linja-autoaseman alle,entiseen Vanajaveteen,kun ylätorin allakin kuulemma vesi haittaa! Kasarmikadun hiekkakenttä pantiin piruuttaan kiinni että saatais tyhjiä parkkitaloja täytettyä.

 18. Simppa sanoo:

  ”Kaupungin kyselyn mukaan keskustan kiinteistöt olisivat valmiita ostamaan toriparkista 90 autopaikkaa. ”

  lähde: yle.fi
  ______________________________________________________________________________
  Tavallaan tämä liippaa aihetta, sillä se kuvastaa kaupungin osakeyhtiöiden toimitusjohtajien toimintaa. Miksi ihmeessä Kulmala haluaa yhden tappiollisen parkkihallin lisää.

  Keskustassa riittää asiakaspaikkoja mielin määrin. Asukaspaikat saattavat olla kiven alla, mutta 90:llä ostetulla paikalla ei parkkihallin kustannuksia kateta. Yrityksiä on turha haaveilla hallin maksajiksi, sillä jäljellä olevat yritykset ovat kovin pieniä.

  Vinkkinä niille jotka etsivät vapaata paikkaa. Kauppakeskus Linnan katolla puomit ovat olleet auki lähes päivittäin Goodmanin avautumisen jälkeen ja tilaa löytyy aina.

 19. Erkki Strömberg sanoo:

  Simppa hoi!

  Tuskinpa Kulmala mitään itse todella haluaa. Hänet on vain laittettu haluamaan torin ympäristön kiinteistöjen omistajien taholta.
  Varsinkin sellaisten joilla on jo pitkä tähtäimen suunnitelmia jatkojalostaa nyt katteen halpuuttamia kiinteistöjä ja käyttämättömiä rakennusoikeuksia. Siinä Vekan suvulla taitaa olla jo ”jauhot pussissa”.

  Minulle on aina löytynyt parkkipaikka Katteelta (Goodman). Ei se kaukana reskasta ole ja muusta keskustasta.
  Torilta ja kadunvarsilta löytyy ”normaalina” päivinä yllinkyllin paikkoja, ei niistä puute ole.

  Kysymyshän on torin varren eräiden ”talonomistajien” kiinteistöjen arvonnostatuksesta ja bisneksen toimivuudesta tulevaisuudessa jonka mahdollistaa toriparkki ja se tehdään kaupungin laskuun.
  Niin yksinkertaista se on!

  • Seppo sanoo:

   Kannattaa tehdä kelluva parkkitalo. Sitä voi siirrellä sitten tarpeen mukaan pitkin Vanajaa Etelärannasta Aulangolle tai päinvastoin.Voi pysähtyä vaikka Rantakasinolle vähäksi aikaa tai Hämeen linnalle festarien ajaksi!

 20. riitta nyqvist sanoo:

  Iisakki, sun viimeisintä kommenttia lukiessani, tulee mieleen,
  jot kaikki ne jotka täällä blogeissa ja kommenteissa kritisoivat
  kaupungin verovarojen käytön valvontaa, niiden puutetta, asiantuntemattomuutta, tms,
  ovat persuja.
  Mitä tulee ihan oikeaan bisnekseen, siellä opitaan virheliikkeestä kerrasta,
  nopeasti, eikä hakata päätä seinään,
  ei ole varaa toistaa samoja virheitä.
  Iisakki, yx neuvo, älä ota itseäsi niin pirun vakavasti,
  emme mekään niin tee.
  Riitta

 21. Kriittinen veronmaksaja sanoo:

  Vastaanotettujen taloudellisten etujen määrä, etuja vastaanottaneiden henkilöllisyys sekä etujen rahallinen arvo on ilmeisesti paljastunut vasta poliisitutkimusten yhteydessä. On hyvin todennäköistä, että ko. kaupungin yhtiöiden toimitusjohtajat ja muut henkilöt eivät ole aiemmin antamissaan selvityksissä kertoneet yhtään mitään kopiokoneyritykseltä saamistaan eduista. On luultavasti kerrottu vain ongelmista sopimusongelmien yms. suhteen. Kopiokoneyritykseltä vastaanotettujen ”lahjojen” ja niihin liittyvien faktojen paljastuttua, on todella käsittämätöntä, että kaupungin johtajien ja johtavien puolueiden siunauksella asiat ovat konsernijaoston kokouksessa ainoastaan ”merkitty tiedoksi”, kun sen sijaan olisi pitänyt aloittaa välittömät toimet väärinkäytösten oikaisemiseksi. Mahdollisten oikeudenkäyntien lopputulos on lisäksi oma juttunsa. En voi uskoa todeksi, että kaupungin yhtiöissä olisi luvallista ottaa huomattavia taloudellisia etuja ilman sisäistä ”kurinpitomenettelyä”. Yrityksillä on normaalisti omat sisäiset menettelyohjeensa sekä eettiset ohjeet, joiden vakava rikkominen aiheuttaa jopa vahinkorvausvaatimuksia ja erottamisen työtehtävistä. Jos yrityksen omistaja tai hallitus menettää luottamuksen toimitusjohtajaan, niin syntynyt merkittävä luottamuspula johtaa hyvin usein tj:n erottamiseen.

 22. mattik sanoo:

  Tunnustan tietämättömyyteni, mutta pitääkö kaupungin yhtiöiden noudattaa hankintalakia? Kilpailuttaa, toimittajien tasapuolinen mahollisuus tarjota, avointa, veronmaksajat saavat vahtia?

 23. Vara-Everstiluutnantti sanoo:

  Ensimmäisenä pelastettiin suutari Andersson, sitten mylläri Knulletsson ja koijari Slingratsson; Halleluja lahjuksista pois, meille pelastuksen luikuriveljet toi. Niin, noinhan se meni sosiaalidemokraattien puoluekokouksen iltahartaudessa esitetty hupaisa laulelma. Suutarimestari Andersson tosiaan sai kiedottua pikkusormensa ympärille merkittävän määrän Hämeenlinnan kaupungin osakeyhtiöiden nk. toimitusjohtajia, sekä heidän pääasiassa sosiaalidemokraattis- ja kokoomus-taustaisia pönkähenkilöitä. Nyt kun sitten poliisi pääsi näistä kiemurteluista perille, ja alkoi jo kuritushuoneen kalsea koppi kummitella asianomaisten mielessä, piti tietysti valkopyykki pistää pyörimään. Ja totta kai pääpyykkärinä näyttää olevan valtuustojohtaja, kuten yleensä aina tällaisissa hämärissä, talousrikollisuuden rajamailla ja sen ylikin askeltavissa tapahtumissa.

  Kuviohan meni niin, että suutarimestari tarjosi Hämeenlinnan osakeyhtiöiden johtajistoille kopiokonesopimuksia, joista ei arvatenkaan voinut kieltäytyä. Suutarimestarin sopimukset olivat toki kalliita, mutta veronmaksajien rahoistahan ne sujuvasti voitiin rahoittaa. Ja kun lisäbonuksena oli kaikenlaista kivaa matkoineen, ravintolailtoineen, urheilusponsorointeineen, sukulaisapuineen, velkajärjestelyineen, ynnä muuta ja ynnä muuta, niin lankeaahan siihen huolellisempikin mieli. Ja kuten laskelmat osittivat, niin eihän siinä kukaan hävinnyt; verorahojahan sitä riittää jaettavaksi.

  Valtuustojohtaja tuossa arveli, että jospa mistään rikollisluonteisesta ei sittenkään ollut kysymys? Että suutarimestari vain oli niin pätevä liikemies ja osasi tehdä itselleen hyviä sopimuksia. Ja että vastaavasti Hämeenlinnan osakeyhtiöiden johtajisto ei odotuksista huolimatta niin terävää porukkaa olisikaan? Toki voi olla niinkin, mutta ei se anna hyvää kuvaa sosiaalidemokraattisista ja kokoomuksellisista politiikoistakaan, jos tieten tahtoen ja vastoin parempaa tietoa otetaan suuripalkkaisiin toimiin typeryyteen päin oireilevia henkilöitä? Kyllä sellaisessa toiminnassa väistämättä takana aina on pyrkimys taloudelliseen hyötymiseen. Kokoomus-puolueella tosin on aikaisempaakin kokemusta tällaisista kopiokonesekoiluista. Kaikkihan toki muistavat ministeri Canon-Vilenin, joka aikoinaan teki kopiokoneella yliopiston lopputyön. Palkaksi mies laitettiin pois kotimaan politiikasta ja siirrettiin suurituloiseen suurlähettilään tehtävään.

  Mutta kaikki yritykset eivät kuitenkaan tehneet suutarimestarin kanssa pelkästään pohjattomasti rahaa kuluttavia sopimuksia. Esimerkiksi minulla on tiedossa eräs yritys, joka neuvottelujen ja tarjousvertailujen jälkeen teki suutarimestarin kanssa huomattavan edullisen sopimuksen; siis paljon edullisemman, kuin suutarimestarin kilpailijat pystyivät tarjoamaan. Mutta siihen ei kyllä valitettavasti mitään oheiskivaa sitten sisältynyt. Ja vielä tuli mieleeni, että kun aikoinaan kävin suutarimestari Anderssonin verstaassa tuossa Kaivokadun ja Birger Jaarlin kadun kulmassa, niin melko hulppeat olivat puitteet. Mielessä tietysti kävi, että kuinkahan se kaikki oli rahoitettu? Mutta nythän se sitten tiedetään, että meidän kaikkien omasta verokukkarosta; ja vielä rehellisiksi luultujen poliitikkojen avustuksella.

  Tästä kaikesta jotenkin tulikin mieleeni taas johtaja Ritaluoma; mistähän moinen assosiaatio? Niin, tammikuussa viimeksi johtaja antoi lausuntoa, että kuun loppuun mennessä tullaan Hämeenlinnaan rahojen kanssa, kaikki velat maksetaan ja ehkä ollaan taas kavereita kaikkien kanssa? Tosin johtaja haastattelussa huomautti myös, että hän on tehnyt Johtajan apulaisesta ja valtuustojohtajasta rikosilmoituksen. Ovat kuulemma häätäneen Sunny Car Centerin henkilökunnan laillisesti vuokratusta toimipisteestään Innoparkista ja näin estäneen bisneksen jatkumisen. Ja vieläpä ovat ilkeyttään vaihtaneet lukotkin toimistoon. Johtajan apulaiselle tämä tietysti voi olla pelottavaakin olla syytettynä, vaikka lakimies onkin? Mutta valtuustojohtajalle se on tietysti vanhaa rutiinia, koska on jo nk. poliisin vanha tuttu. Katkeraa tietysti molemmille, kun muistaa kuinka hövelisti Johtajan apulainen ja valtuustojohtaja lupasivat Ritaluomalle junaseisakkeenkin Kirstulaan, jotta autonostoon sitten joustavasti junallakin pääsisi.

  Nyt on sitten Sunny Car Centerin voittokululle laittanut verottajakin kapuloita rattaisiin. On julkaissut, että verovelkaakin on jo yli puoli miljoonaa ja kaikki muutkin lakisääteiset jutut hoitamatta. On onpa ollut niinkin ikävä, että on poistanut luotettavan Sunny Car Centerin ennakkoperintärekisteristä. No nämä asiathan olivat jo pitkälle tähän suuntaan edenneet, kun valtuustojohtaja oli yhtiön hallituksessa. Verot, eläkemaksut ja kaikki muutkin lakisääteiset maksut jätettiin maksamatta. Siis juuri sellaiset tärkeät maksut, joiden perimisestä sosiaalidemokraatitkin ovat olleet eduskunnassa päättämässä. Lisäksi johtaja Ritaluoma ja valtuustojohtaja siirsivät roskakoriin ja mappiin Ö kaikki alihankkijoiden laskut ja eri yrityksiltä saadut lainalyhennys- ja korkolaskut.

  Tästä on tietysti se hankaluus, että tällaisista kiemuroista vastaa aina yrityksen toimivassa hallituksessa olleet henkilöt, ja he vastaavat niistä myös jälkikäteen siltä osin ja siltä ajalta, kun hallituksessa olivat. Verottaja ei tietystikään masuistaan armoa anna. Ja voisin kuvitella, että esimerkiksi Siemens AG, jota valtuustojohtaja luonnehti suureksi suomalaiseksi yhtiöksi, ottaa omiaan pois niin paljon kuin on mahdollista? Jos ei muuten, niin kokemansa nöyryytyksen johdosta.

  Niin, koska kerran yritys nimeltä Sunny Car Center on PA huolimatta siihen pumpatuista miljoonista, verottaja ja velkojat ottavat jossain vaiheessa toisen asteen menetelmät käyttöön. Ja tämänhän tarkoittaa sitä, että velkoja peritään vastuullisilta hallituksen jäseniltä; siis joilta heistä jotakin saadaan. Ja koska johtaja Ritaluoma on ilmeisesti lopullisesti pakoretkellä ja kadoksissa, niin haastemiehen ja kaupunginvoudin haukansilmät kääntyvät valtuustojohtajaan päin. Näin se valitettavasti menee, sillä heidän ja verottajan edessä ei voi vedota korttiin ”no kun en tästä tiennyt ja ollut osallisena”.

  Valtuustojohtajan rouva on mitä miellyttävin ja hienotunteisin henkilö. Siksi ajattelinkin antaa tässä pientä neuvoa ja osviittaa, jotta ei nyt ainakaan valtuustojohtajan rouva sekä hänen ja valtuustojohtajan yhteiset lapset joutuisi omakotialueelta pois muuttamaan. Tietysti ikävää näin ottaa esille lapsia, mutta valtuustojohtajahan sen itse on laajalevikkisien lehtien päätoimittajien, rehellisten lakimiehien, Hämeenlinnan kaupunginhallitusjohtajan ja melko näkymättömän Hämeenlinnan kaupunginjohtajan kanssa sopinut ja selvittänyt, että poliitikkojen lapsista on ehdottoman tärkeää nettipalstoilla ja lehdissä kirjoittaa. Ja ainakin ja vähintäänkin eduskuntaan pyrkivien poliitikkojen lapsista.

  Tässä nyt hieman apua, että miten valtuustojohtajan kannattaa mitä pikimmiten menetellä, vaikka varmaan rehelliset lakimiehet ovat sen jo hänelle selvittäneetkin? Valtuustojohtajan kannattaisi siis siirtää ja lahjoittaa omakotitalokiinteistöään rouvan ja lasten nimiin. Tämä kannattaa tehdä, vaikka siitä hieman lahjaveroa menisikin. Nimittäin näin menetellen kokonaisuus on kuitenkin edullisempaa, kuin jäädä voudin ja ulosottomiesten säälimättömien toimenpiteiden saaliiksi. Olisi se vallan ikävää, jos joutuisi muuttamaan vaikkapa Harakkamäen kerrostalomiljööseen? Vaikka nopeastihan se sieltä huusholli löytyisi, koska myös tämä Hämeenlinnan vuokra-asunnoista vastaava on kiedottu suutarimestari Anderssonin pikilankoihin. Ja toisaalta Harakkamäki on nykyään mainettaan parempi ja lyhyet koulumatkat ne lapsille sieltäkin olisivat.

  Nyt kun tuli puheeksi nämä eduskuntaan pyrkimiset, niin jutellaanpa sitten niistäkin hieman. Viimeksi kun valtuustojohtaja yritti eduskuntaan, niin hän jäi kansanedustaja Skinnarille muutamalla kymmenellä äänellä. Se on aika vähän, kun ääniä kumpikin kuitenkin sai yli 5 000 kappaletta. Kun sitten valtuustojohtaja vaalien jälkeen nettipalstalla puntaroi tilannetta varasijalle jäätyään, niin hän totesi ”Skinnarin vipeltävän niin terhakkaan terveesti, ettei varmaan varasijaltakaan pääse eduskuntaan ponnistamaan”. Minusta tuollainen lauselma viittaa jonkinlaiseen, ainakin alitajuiseen, toiveeseen, että kunpa kansanedustaja Skinnari vakavasti sairastuisi; tai jotain vieläkin pahempaa. Jos tuollainen on sosiaalidemokraattisissa piireissä yleisenä poliittisena tapana, niin koko lailla alhaalla on moraali?

  Nyt kun kansanedustaja Skinnari on ilmoittanut lopettavansa eduskuntauran, niin olisiko tämä sitten se valtuustojohtajan mahdollisuus? Sen sitten vaalit näyttävät, mutta pahana kantona valtuustojohtajan eduskuntatiellä on edelleenkin Skinnari. Nimittäin kansanedustaja Skinnarin poika Ville. Vaikka nyt ääniä ei suoranaisesti voikaan testamentata, niin oma vaikutuksensa se sukulaisuudella kuitenkin on. Onhan tuo nähty sosiaalidemokratiassa ennenkin, kuten vaikkapa Lippos-Paavon Päivi vaimossa ja ylioppilas Filatovin Veera tyttäressä. Ja pitää ennen kaikkea muistaa, että Ville Skinnari on valtuustojohtajasta poiketen rehellinen ja lakimies ja vieläpä entinen ammattijääkiekkoilija.

  Muista eduskuntaan pyrkijöistä huomasin, että muun muassa Hämeenlinnan hallitusjohtaja on profiloitunut tuhoamaan kaupunkilaisten toria, kun on ympäripuhuttu tukemaan muutaman nk. liikemiehen toiveita saada veronmaksajien kustannuksella itselleen autopaikkoja ja kiinteistöjen arvonnousuja. Koplan työmiehenä hääri pysäköintijohtaja, jolle kaiken poliittisen ja muunkin epäonnistumisen jälkeen järjestettiin Hämeenlinnan kallein suojatyöpaikka. Vai mitä mieltä kaupunkilaiset ovat yhtiöstä, joka 600 000 euron liikevaihdolla tekee puolen miljoonan tappion. Ja kaiken aikaa pysäköintijohtaja nostaa muutaman poliitikon aputyön jälkeen kaikki luontoisedut yhteenlaskettuna palkkaa, jonka ensimmäinen numero on seitsemän. Tappiot pitää tietenkin aina jostain kuitata ja mistäs muusta se tälläkään kertaa menee, kuin hämeenlinnalaisten verorahoista.

  Kuinkahan paljon muuten veroäyriä pitäisi nostaa, jos veronmaksajat joutuisivat torin alle juoniteltavan parkkihallin investoinnin maksamaan; eli kaikkiaan noin 50 miljoonaa euroa? Ja rakennnusteknisesti se olisi kuitenkin tuomittu epäonnistumaan, koska muun muassa pohjavesi aiheuttaisi jatkuvasti ongelmia. Näin se menisi, vaikka konsulentti, ilmeisesti Himasen kaveri, sitä etukäteen annetun lopputuloksen mukaisesti ehdottomasti suositteli. Suositteli tietysti, koska valtavan suuren palkkion ehdoksi oli annettu juuri tämä lopputulos.

  Pysäköintijohtajan palkkahan oli mitä suurin salaisuus, eikä sitä saanut ulkopuolisille vuotaa. Perusteluna oli, että voisi aiheuttaa muissa kaupungin viranhaltijoissa ja tilaajajohtajissa kateutta. Palkan suuruus verrattuna muihin palkkoihin perusteltiin sillä, että pysäköintijohtajan yritys on Hämeenlinnan yrityksistä strategisesti tärkein. Pysäköintijohtajalle palkattiin muista kaupungeista poiketen apulaisiksi oikein pysäköintiassistentti ja pysäköintiteknikko. Vaikka taitaapa tuo pysäköintiteknikko nykyään istua ihan liikaa toimistossa? Nimittäin kun tässä yhtenä päivänä näin hänen tasapainoilevan liikennemerkin huipulla, niin entisestä niin salskeasta nuoresta miehestä näytti tulleen lähinnä pysäköintipyknikko?

  Valtuustojohtajan salausyritys pysäköintijohtajan palkan suhteen koki ikävä kolauksen, kun palkan euromäärä vuosi jostain Limperin korviin. Limperihän oli tullessaan kaupungin palvelukseen sanonut lehtihaastatteluissa, että on syvästi sitoutunut tärkeisiin sosiaalialan asioihin ja työpaikkaansa. Ja palkkakin oli tilaajajohtajien huippua. Mutta syöhän se tietysti miestä, kun saa tietää, että pelkästään parkkisakkoja keräämällä ja valtavasti tappiota tuottavien parkkihallien bonusrahoilla saa suuremman palkan, kuin erittäin vastuullisesta työstä, jossa hoidetaan ihmisten asioita. Siis meille kaikille tärkeitä asioita. Siksi Limperi tässä taannoin vastoin alkuperäisiä puheitaan hakikin avoimeen toimeen Tampereen kaupungille; toimeen jossa palkka olisi ollut noin 10 000 euroa kuukaudessa. Tampereen kaupungin poliitikot näköjään osaavat asettaa asiat tärkeysjärjestykseen, eivätkä ainakaan niin paljon suosi kavereitaan, jotka ovat politiikassa ja muissakin toimissaan epäonnistuneita, jakamalla näille suojatyöpaikkoja?

  • Erkki Strömberg sanoo:

   Arvoisa Vara-Everstiluutnatti!

   Kuka sitten lienettekin, kirjoitatta hauskasti mutta järkevästi. Tekstiänne on ilo lukea ja tuohan se aina uusia näkökulmia asioihin josta muut vaikenevat.
   Mielelläni lukisin useamminkin ”pähkäilyitänne”!
   terv: Ikuinen-Alokas

 24. Iisakki Kiemunki sanoo:

  Hyvät Sakari ja Kari Ilkkala,

  Palaan vielä ylempänä olleisiin kirjoituksiinne (sinne ei pystynyt enää vastaamaan). Ilkkalan mukaan sillä, mitä yksityisissä yrityksissä tapahtuu, ei ole merkitystä arvioitaessa Hämeenlinna-konserniin kuuluvien yhtiöiden asioita. Selvä, mutta kun Sakari ja muut juurikin ehtivät todistelemaan, että yksityisissä yrityksissä olisi jo potkuja jaeltu… Eikö silloin ole asiallista todeta, että näin ei ole tosiassa tapahtunut?

  Ilkkala perusteli potkimattomuutta sillä, että kyseessä oli pienet perheyritykset, jotka eivät itse itselleen potkuja anna. Eli ilmeisesti palkkajohtajille olisi tullut kenkää? Herääkin kysymys, onko esim. seuraavissa Hämeen Sanomien uutisessa listatuissa, Fici-copyn huijaamissa/lahjomissa yrityksissä ollut kopiopalveluhankinnoista vastuussa palkkajohtoa: Ovako Imatra Oy, Hämeen kauppakamari, Palmberg-urakoitsijat, SKS Toijala Works Oy, Etelä-Hämeen Tilikeskus Oy jne.? Ja kuinka monet potkut on annettu?

  Enpä jaksa uskoa, että esim. näissä yhtiöissä olisi käsitelty ko. asioita yhtään sen huolellisemmin, mitä kaupungin organisaatiossa. Yhtiöt ovat tehneet kukin omat selvityksensä, kaupunki on ollut niistä tietoinen ja asiat on käsitelty yhtiökokouksissa. Niiden pohjalta omistajaohjausta on tarkennettu valtuuston päätöksin.

  Konsernijaostolle on nyt selvitetty tehdyt toimenpiteet. Jatkossa prosessi menee aivan vastaavalla tavalla: yhtiöiden hallitukset ovat vastuussa toimenpiteistä toimitusjohtajiensa suhteen kukin omalla tahollaan, ja kaupunki seuraa asioita ja hallitusten toimintaa ja luottamusta yhtiökokouksissa. Tulevien yhtiökokousten osalta Ilkkala ja kumppanit ovat ihan vapaita tekemään esityksiä tulevana keväänä – on kuitenkin lähinnä ääliömäistä populismia lähteä penäämään hallitusten vastuuta vuosien takaa, kun vastuuvapaudet on kaikki seikat tietoisena myönnetty.

  • Sakari sanoo:

   Suosittelen valtuuston puheenjohtajaa kysymään todellisilta omistajilta eli veronmaksajilta, hyväksyvätkö he omistamiensa yhtiöiden toimitusjohtajien ylisuurten hintojen maksamisen tuotteissa, joissa toimitusjohtajat saavat vastalahjaksi ylisuuria lahjoituksia harrastuksiinsa tai mihin tahansa? Samalla puheenjohtajan on hyvä kysyä, mitä mieltä veronmaksajat ovat puheenjohtajan vähättelevästä suhtautumisesta? Samalla kysyköön, mitä mieltä veronmaksajat ovat siitä, että valtuuston puheenjohtaja nimittelee veronmaksajien eli omistajien esittämää kritiikkiä ja kysymyksiä maakuntalehden blogipalstalla nimillä ”persukanava” ja ”ääliömäinen populismi”? Millä kunnollisella ja maineestaan kiinni pitävällä yksityisellä yrityksellä olisi varaa tuollaiseen?

   Vielä kysymys valtuuston puheenjohtajalle itselleen. Onko puheenjohtaja valmis maksamaan ne mahdolliset muutamien satojen tuhansien vahingot itse omasta pussistaan, laskuttamaan ne toimitusjohtajilta vai vaihtamaan toimitusjohtajat, ettei sama toistu? Näin toimitaan yksityisissä yrityksissä, kun omistajilla ovat omat rahat yrityksessä kiinni. Minä valitsisin kaksi viimeistä, koska en enää luota tuollaisiin toimitusjohtajiin. Lisäksi epäilisin, että ovatko tehneet sellaista aikaisemminkin, mutta eivät vain ole jääneet kiinni, kun ei poliisikaan ehdi joka paikkaan valvomaan.

   • Iisakki Kiemunki sanoo:

    Hyvä Sakari,

    Olen yrittänyt tuoda esiin muutamia seikkoja lehtiuutisoinnin ja yleisen älämölön vastapainoksi. Ja ylipäätään muistuttaa oikeusvaltioperiaatteista ja siitä, mille taholle vastuu kuuluu ko. toimitusjohtajien asemasta ja luottamuksesta päättämisessä. Sitä ei tehdä lehtikirjoitusten tai musta tuntuu -ajattelun pohjalta.

    Se en ole minä, vaikka monella sellainen käsitys tuntuu olevankin 🙂 Itse asiassa minulla ei ole ko. yhtiöiden suhteen yksittäisissä asioissa minkäänlaista päätösvaltaa valtuuston puheenjohtajan roolissa. Siksi tuntuu hieman omituiselta, että minulta perätään vahingonkorvauksia. Vastuuni kannan aina, mutta pitäisikö se kantaa kaikkien muidenkin puolesta?

    Ps. Tuo ”Persukanava” -termi ei ole tänne minun lanseeraamani. Enkä myöskään ole viitannut ääliömäisellä populismilla mihinkään muuhun kuin Kari Ilkkalan ja Lulu Ranteen esityksiin erityistarkastuksista asioihin, joiden osalta vastuuvapaudet on myönnetty jo vuosia sitten. Se olisi kallista ja täydellisen turhaa, kun ainoita avoinna olevia asioita on tutkinut poliisi, ja sen prosessin tuloksia odotellaan.

  • riitta nyqvist sanoo:

   Iisakki, lopeta nalkutus,
   olet häviämässä ko. matsin.
   Sinulla ei ole käytännön kokemusta rehellisestä bisneksestä,
   vain SCC tms.
   Toivon tietty, että pääset katsomaan Arkadian pelipöydän,
   tosin et todellakaan tiedä miten kovaa peli on siellä,
   paikallisilla merkityillä korteillasi et tule pärjäämään.
   Jos pääset, tulet vielä olemaan kiitollinen paikallisesta sparrauksesta.
   Tuo persu-fobiasi sun kannattaa hoitaa,
   tulevassa hallituksessa saatat törmätä heihin,
   silloin yhteistyö on takkuista, jos vieläkin sua huimaa ja pelottaa fobiasi.
   Riitta

 25. Jaska sanoo:

  Kyllä tuo eversti osaa, eikä faktakaan tee ongelmaa. Valtuuston nuijalla sen sijaan hermo alkaa pettää niinkuin tuppaa aina tiukan paikan tullen käymään. Hallitusten vastuun penääjien sijaan ääliömäisiltä näyttävät kyllä enemmänkin ne hallitusten jäsenet, jotka myöntävät vastuuvapauden sokeasti henkilöille, jotka ovat aiheuttaneet kuntalaisille satojen tuhansien tappiot ja ottaneet vielä lahjuksia toiminnastaan. Ihan kaikkea ei sentään voi kääntää päälaelleen.

 26. Kari Ilkkala sanoo:

  Iisakki: ”Yhtiöt ovat tehneet kukin omat selvityksensä, kaupunki on ollut niistä tietoinen ja asiat on käsitelty yhtiökokouksissa.” ja ”Konsernijaostolle on nyt selvitetty tehdyt toimenpiteet.”

  Konsernijaos ei tiennyt ennen 9.2.2015 Fici-Copy -pykälää tasan yhtään mitään yhtiöissä tehdyistä toimenpiteistä. Pykälän jälkeen konsernijaos on ihan yhtä viisas asian suhteen – eli ei tiedä yhtään mitään.

  ”Kaupunki” ei ole ollut eikä ole nytkään tietoinen yhtiöissä tehdyistä selvityksistä. Iisakki, ole hyvä ja osoita ne kaupunginhallituksen pykälät, joissa asiaa on käsitelty. Niitä ei ole.

  Kaupunginhallitus nimeää yhtiöihin niiden toimintaa seuraavat virkamiehet siksi, että kaupunginhallitus saisi päätöksentekoonsa tarpeelliset tiedot. Jos apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo on tiennyt yhtiöissä tehdyistä selvityksistä ja niiden perusteella antanut yhtiökokouksissa ”kaikista seikoista tietoisena” vastuuvapaudet, hän on tehnyt sen omin luvin esittelemättä asioita kh:lle ja hakematta kh:n päätöstä.

 27. Werner sanoo:

  Kiitokset täältä varaeverstille mojovasta tarinasta, joka ei ole edes puutaheinää. Kiemunkihan varaeverstiä täällä kerran uhkailikin, mutta sotilasta ei noin pienisieluinen tyyppi näytä voivan pelotella. Kyllä aika on muuttunut siitä kun kokdem sai tehdä rauhassa päätöksiään, oikeastaan kenenkään puuttumatta asioihin sen kriittisemmin. Ennen tällaisesta f-c keissistä ei varmasti tavalliselle veronmaksajalle olisi kerrottu mitään. Jos Ilkkalan ääntä ei hallinnossa ja häsassa muutoin huomioida, niin ainakin avoimmuutta se on lisännyt. Nyt on paha vaieta asioista, koska Ilkkala kertoisi ne kuitenkin ja se on jo paljon se.

 28. Werner sanoo:

  Niin tosiaan unohdin mainita että arvostan Lulu Ranteen panosta ihan yhtä paljon mitä tähän avoimmuuteen tulee. Kaupungissa toimii oikeastaan kaksi ryhmittymää, jotka ovat sotajalalla – (kokoomus + kiemunki) ja muu demariväki, joka hymistelee näille epäkohdille vieressä ja sitten Ilkkalan johtama vastarintaliike, joka yrittää parhaansa mukaan aukoa näitä vuosikymmenten saatossa syntyneitä umpisolmuja. Veikkaan muuten että suurin osa kiemunkia äänestävistä ei seuraa Hämeenlinnan politiikkaa lainkaan ja lankeaa aina tähän imagoon kapinallisesta, jonka Kiemunki on tietoisesti vuosien varrella rakennellut. Tragi-koomisinta tässä on että tuon imagon ja todellisuuden välillä on niin suuri ero.

 29. Sakari sanoo:

  Anteeksi, valtuuston puheenjohtaja, mutta toistan edellä kysymäni. Mitä mieltä ovat omistajat eli veronmaksajat toimitusjohtajien ylihinnoista ja runsaiden lahjojen vastaanotosta? Ja minkä toimintavaihtoehdon itse valitsisit, jos sinun rahasi olisivat sijoitettuna? Vastaamalla ymmärrät paremmin, miten lahjusepäilyä ja huolimatonta rahankäyttöä katsotaan yksityisessä yrityksessä. Vakavasti! Raha ei ole ainoa syy. Pahempi on mainetahra ja epäily, että johtajan arvomaailma ei ole yritykseen sopiva.

  Yrityksissä ei pidetä ”ääliömäisenä populismina”, että esitetään kysymyksiä tai tarkistetaan epäilyn vuoksi johtajien aikaisemmatkin tekoset. Sitä kutsutaan huolellisuudeksi, tarkaksi taloudenpidoksi, yrityksen maineen puhdistamiseksi, myös asiakas- ja omistajasuhteiden hoitamiseksi. Esiinnyt kuin olisit yhtiöiden puhemies tai viestintäpäällikkö, mutta et ole. Kuka on ja missä on, kun ei näy? Vastuuasemissa olevien pitäisi olla näkyvästi vastaamassa epäselvyyksiin ja palauttamassa luottamusta.

  Puheenjohtajan blogikommentit maalaavat kaupungin yhtiöistä kuvan, mikä on kaukana nykyhengestä. En oikein ymmärrä, mihin sellaisilla ”yhtiöillä” uskotaan päästävän, koska mieleen tulee enemmän suljettu 60-luku, ehkä Neuvostoliittokin. En sijoittaisi niihin, jos tarjottaisiin mahdollisuus.

  • Iisakki Kiemunki sanoo:

   Hyvä Sakari,

   minä tuskin tiedän yhtään sen paremmin kuin sinäkään, mitä jokainen hämeenlinnalainen veronmaksaja on asiasta. Heidän valitsemansa edustajat toimivat ko. yhtiöiden hallituksissa ja ovat omien tietojensa pohjalta tehneet omat ratkaisunsa. Yhtiöiden hallituksissa toimii myös yksityisen puolen asiantuntijoita, ainakin Työsykkeessä.

   Argumentoit koko ajan, kuinka yksityisissä yrityksissä näihin asioihin suhtauduttaisiin mukamas eri tavalla mitä kaupungin omistamissa. Et kuitenkaan ota kantaa siihen, kuinka todellisuudessa on toimittu? Minun tietojeni mukaan Fici-copy-vyyhteen sotkeutuneissa yksityisissä yrityksissä ei ole asiaa puitu läheskään sellaisella intensiteetillä, mitä näissä kaupungin. Ehkä se liittyy myös siihen, että julkisuuden paine ei kohdistu niiden toimintaan, vaan nimenomaan lähinnä Liikuntahallit Oy:öön ja Hämeenlinnan Asuntojen tytäryhtiöön.

 30. Hannu Jauhiainen sanoo:

  Iltalehdessä on tänään juttu, jossa ruoditaan kumppanusten; Ritaluoman ja kiemungin viime aikaisia tekemisiä tähän surullisen kuuluisaan SCC:n vuotoepäilyyn ja vähän muuhunkin liittyen. Iltalehti kirjoittaa näin:

  ” Ritaluoma esitti Hämeen Sanomien toimittajalle erittäin huonolla englannin kielellä kirjoitetun kirjeen, jossa mainitaan Ranne ja Soukola nimeltä. Kirjeessä ei sen puutteellisen kieliasun takia käy ilmi, miksi Soukola ja Ranne on ylipäätään mainittu kirjeessä. Kiemungin osalta rikosepäilyssä on kyse ritaluoman vastaanottaman kirjeen julkisesta tai puolijulkisesta esittelystä raskauttavana todistusaineistona.”

  Jutussa käsitellään myös toista nyt syyttäjälle päätynyttä Kiemungin junailemaa kunnialoukkaus-keissiä. Näin lehti jatkaa:

  ”Kiemunki väitti haastattelussa että Ranne yrittäisi rahoittaa eduskuntavaalikampanjaansa vaatimalla korotettuja elatusapumaksuja ex puolisoltaan.”

  Iltalehden toimittajan haastatteleman rikosoikeuden professorin Matti Tolvasen mukaan on erityisen raskauttavaa että kiemunki on sotkenut Ranteen lapset mukaan asiaan jotka eivät ole julkisuuden henkilöitä. Poliisi on jutun mukaan laajentanut rikosepäilyjä koskemaan myöskin kahta päätoimittajaa koskien törkeää kunnian loukkausta ja yksityiselämän loukkaavan tiedon julkistamista. Kyseesä lienevät herrat Uusi-kilponen ja Karppinen

 31. Siikmunt Froidi sanoo:

  Kun poliisi lähtee itsenäisesti laajentamaan syytettyjen skaalaa lehtien päätoimittajiin ei kyseessä ole enää varmastikaan ihan pikkujutusta. Jos päätoimittajat Iisakki kiemungin ohella päätyvät oikeuteen ylittyy todennäköisesti valtakunnalisen tiedonvälityksenkin mielenkiinto asiaan ja lopputuloksena voi olla jopa Uusi-kilposen eläköityminen ihan ajallaan eli jo tänä keväänä. Kyllähän tuo google- englannilla käännetyn kirjeen julkaisu kertoo tietenkin myös lehden journalistisesta tasosta jotain ja toivon että sitä myös nyt oikeuskin punnitsee.

  • Stemu sanoo:

   Mielenkiintoista on se, kuka tuon google-käännetyn kirjeen alunperin kirjoitti. Onko siitä mahdollisesti ollut jossain välissä arvioita tai ”varmaa” tietoa?

 32. Sakari sanoo:

  Valtuuston puheenjohtaja, jos edustamasi suhtautuminen ja mielipiteet edustavat kaupungin yritysnäkemystä, omistajien eli veronmaksajien olisi hyvä vetää rahansa pois kaupungin yhtiöistä. Menestymisen mahdollisuutta ei ole. Sijoittajat kaikkoavat, maine tahraantuu.

  Kun ei ymmärrä lahjusepäilyjen vakavuutta, yrityksen maineen merkitystä, veronmaksajien kantaa rahojen käytön epäselvyyteen, omien ja toisten rahojen pelissä olon eroa, omistajien kritiikin arvoa, hallituksen jäsenten vastuuta, kyse ei ole enää yritystoiminnasta.

  Vielä: tälläkin alueella on yrityksissä ”siirretty toimitusjohtajia toisiin tehtäviin”, annettu heidän ”itse irtisanoutua” tai ”hakeutua uusiin tehtäviin”, ”jäädä eläkkeelle”, ”siirtyä asiantuntijatehtäviin”, hallituksen jäseniä vaihdettu.

  Kiitos silmiä avaavasta keskustelusta. Ehdotan tarkastamaan puolueettomasti kaikki ”yhtiöt”, joissa kaupungin veronmaksajien rahoja käytetään.

 33. Lauri X sanoo:

  Kun noihin syytteisiin nyt täällä viitattiin niin ei voi kun ihmetellä millä innolla päätoimittajat ovat lähteneet mukaan Kiemungin loan heittokampanjaan ja toisaalta miten hatarilla asiaperusteilla julkaistiin niin tuo KU:n kuin sitten häsankin tarina. Kun miettii asiaa tarkemmin niin KU:ssa kiemunki teki täysin normaalista elatusmaksujen nostoyrityksestä kauhean rikoksen ja häsan jutussa toimittaja lähti revittelemään Ranteen ja Soukolan nimiä jonkun kieliopillisesti vääristyneen lippusen perusteella. Kyllä todellakin toivon että tämä kolmikko nyt joutuisi miettimään kirjoituksiaan leivättömän pöydän äärellä.

 34. Veijo K. sanoo:

  Harvoin mikään juttu katoaa netti-Iltalehden etusivulta niin vikkelästi kuin tämä Ritaluoma-Kiemunki-päätoimittajat. Viime yönä se oli sinne ilmestynyt, nyt aamulla enää vain niin-ja-niin-monta-tuntia-sitten ilmestyneiden luettelossa. Olisiko mitään yhteyttä siihen, että Iltalehden päävaikuttajaksi on äskettäin siirtynyt tärkeä kokoomuspomo? Sääli toimittajaa, sillä juttu oli/on perusteellinen ja hyvä. Lue itse:

  http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015022619251398_uu.shtml

 35. Lue enemmän, luulet vähemmän sanoo:

  Kyseesä lienevät herrat Uusi-kilponen ja Karppinen…

  -> Eivät ole.

  Jos päätoimittajat… päätyvät oikeuteen ylittyy todennäköisesti valtakunnalisen tiedonvälityksenkin mielenkiinto asiaan ja lopputuloksena voi olla jopa Uusi-kilposen eläköityminen ihan ajallaan eli jo tänä keväänä….

  -> Heikko spekulaatio, lähtee virheellisestä alkuoletuksesta ja on siksi mieltä vailla.

 36. Veijo K. sanoo:

  Mielenkiiintoista. Nyt tämä juttu:

  ”Ritaluomaa ja demarivaikuttajaa epäillään rikoksesta”

  on taas palannut Iltalehden etusivulle.

 37. Erkki Strömberg sanoo:

  Kuinkas se näim män?

  Hämeenlinna on päässyt julkisuuteen, ihan valtakunnan tasolla, ikävä kyllä vain ja ainoastaan ”negatiivisesti”.
  Samoin on asian laita jos vaikkapa tavallisia kadun, anteeksi, tien- tai poluntallajia jututtaa Lammilla tai jossain muussa liitoskunnassa, palute on yleensä ”painokelvotonta”.
  Mitäpä jos päättäisitte jotta tästédes ei saa antaa aihetta julkisuuteen kuin pelkkää positiivista palautetta!
  Voisitteko sen tehdä vaikka kaupunginhallituksessa äänestyspäätöksellä 7-4, Kiitos!

 38. saara finni sanoo:

  Kysyn vielä kerran : kukahan tämän nykyisen, eilenkin Iltalehdessä käsitellyn julkisuuden aloitti?
  Siinä ei taida paljon äänestyspäätökset auttaa, jos joku on päättänyt päästä eduskuntaan hinnalla millä hyvänsä.

 39. Jaakko sanoo:

  Ei ole tämä sontaläjä muuten enää puhunut tutkiiko se vielä tätä kh:n tietovuoto juttua. Taannoin uhkaili että hajottaa koko hallituksen ja perustaa jonkinlaisen komission tutkimaan tapausta. Kovin on nyt hiljakseen tästä ollut ilmeisesti siksi että taisi koko homma ollut lähtöisin danhammerin aloitteesta

Jätä kommentti

css.php