Rintaliivit roviolla

Kirjoitin vapun alla Hämeen Kokoomusnaisten kevätkokoukseen julkilausuman tasa-arvosta. Ihmisten välinen tasa-arvo ei ole itsestäänselvyys vielä tänäkään päivänä edes Suomessa, joten asia on syytä ottaa vakavasti erityisesti pääkallonpaikalla. Rintaliivien polttaminen ei tässäkään asiassa auta. Ainoastaan teoillla on merkitystä. 

Julkilausuma onkin jo edennyt  hallitusneuvottelijoille asti.

”Hämeen Kokoomusnaiset vaativat tasa-arvoselonteon vahvaa roolia uudessa hallitusohjelmassa
 

Hämeen Kokoomusnaiset ovat huolissaan tasa-arvoselonteon roolista uudessa hallitusohjelmassa ja vaativat, että viime lokakuussa valmistunut tasa-arvoselonteko on huomioitava vahvasti riippumatta hallituksen kokoonpanosta. Kaikki puolueet ovat vastuussa tasa-arvon toteutumisesta ja kaikkien on sitouduttava tasa-arvopolitiikan toimeenpanoon.  Tasa-arvoasiat myös kuuluvat kaikille ministereille.

 
Uusi hallitus voi tehdä tasa-arvohistoriaa
Tasa-arvoselonteko antaa hyvän kuvan tasa-arvon nykytilanteesta Suomessa sekä tasa-arvokehityksestä viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Selonteon teemoja ovat mm tasa-arvo päätöksenteossa, koulutuksessa ja tutkimuksessa, työelämässä sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa, miesten tasa-arvotilanne sekä naisiin kohdistuva väkivalta.
Kiviniemen hallitus sitoutui selontekoon ja uuden hallituksen on paitsi sitouduttava selontekoon myös jalkautettava se. Hämeen Kokoomusnaiset toteavat, että tasa-arvoselonteon tavoitteet ja konkreettiset toimet on nostettu esiin useassa eri hallitusohjelmassa, mutta tulokset ovat olleet laihoja. Uuden hallituksen onkin syytä tehdä historiaa ja osoitettava riittävät resurssit tasa-arvoselonteon linjausten ja toimenpide-ehdotusten toteuttamiseksi.  Tasa-arvotyön toimeenpanon kannalta on oleellista, että tasa-arvotyöhön käytetään kaikilla tasoilla riittävästi työpanoksia ja toimivat tasa-arvon edistämisen menettelyt vakiinnutetaan.

 
Hämeen Kokoomusnaiset vaativat, että uusi hallitus sitoutuu tasa-arvoselontekoon ja osoittaa tasa-arvotyöhön riittävät resurssit.
Hämeen Kokoomusnaiset toteavat, että suomalainen tasa-arvo on yksi yhteiskunnan kantavista voimista, joka koskettaa kaikkia yhteiskuntaelämän alueita. Koko hallituksen onkin otettava yksimielisesti vahva vastuu tasa-arvon edistämiseksi.”

 

Kommentti artikkeliin “Rintaliivit roviolla”
  1. Toivottavasti nämä tasa-arvoselonteot ei jää vain sanahelinäksi ja turhiksi papereiksi uudessa hallituksessa. Suomi on todella kaukana tasa-arvosta, niin kauan kun vanhemmuuden kustannukset maksaa pelkästään äidin työnantaja. Tämä epäkohta vääristää työelämää, ja ajaa nuoret naiset pätkätöihin. Nuori nainen on niin suuri riski työnantajalle, että jos tämä epäkohta ei poistu, naiset jäävät työelämän ulkopuolelle.
    Asia on meidän kaikkien naisten yhteinen, ei pelkästään yrittäjiä koskeva epäkohta.

    Inkeri Valtonen

Jätä kommentti

css.php