Asiallinen keskustelu edellyttää taustatietoa

Hämeen Sanomien blogikeskustelut ovat viime vuosina poikenneet ahkerasti kaidalta tieltä, pois itse asioista. Osasyy tähän on mitä ilmeisemmin se, että keskustelun pohjana on liian vähän avoimesti ja helposti kaikkien saatavilla olevaa dokumentoitua tietoa. Päätösten valmisteluun liittyvä kaikki tie Lisää
css.php