Tasa-arvoiset ja hyvinvoivat naiset vahvistavat taloutta

Julkaistu Maailmantalouden tekijät-blogina 25.2.2015

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on yksi vahvan maailmantalouden kivijaloista, joka horjuu jatkuvasti. Nykyisessä nollaviiveyhteiskunnassa saamme lukea päivittäin heikompiin kohdistuvista raakuuksista. Naisia sortavat ja alistavat mieskulttuurit aiheuttavat naisille ja lapsille jatkuvaa fyysistä ja henkistä kärsimystä, sekä sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta. Erilaiset kulttuurit ovat ihmiskunnan rikkaus, mutta ihmisoikeuksien rikkominen tai minkäänlainen väkivalta eivät kuulu nykyaikana millään verukkeella yhteenkään kulttuuriin. Sortamisen ja raakuuksien tuhot ovat valtavat niin sodissa kuin rauhanaikanakin.

Kun naisten kärsivät, kärsivät myös lapset. Kun lapset kärsivät, kasvaa heistä sisäisesti vaurioituneita aikuisia. Vaurioituneet aikuiset ovat fanaattisissa yhteisöissä ja sodissa tunteettomia, tehokkaita ja raakoja sotureita, jotka synnyttävät lisää tuskaa. Näin kärsimyksen, eriarvoisuuden ja väkivallan traaginen kierre jatkuu. Kierteen katkaiseminen on välttämätöntä, jotta ihmiskunnan kehitys voisi olla sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää.

Lyhytkin sota tuhoaa helposti yhteiskunnan vuosikymmenten hyvän kehitystyön ja aiheuttaa vaurioita useille sukupolville. Siksi sotien ennaltaehkäisy on kestävän talouden ja todellisen tasa-arvon edistämiseksi elintärkeää. Tässä ennaltaehkäisyssä tarvitaan kansainvälistä ja yhtenäistä linjaa sekä voimakkaita ja ehdottomia toimenpiteitä. Kyse ei ole vain sotia käyvistä maista vaan laajasta, pääosin miesten johtamasta maailmanlaajuisesta yhteisrintamasta.

Miehet ovat myös avainasemassa naisiin kohdistuvan fyysisen, henkisen, sosiaalisen ja taloudellisen sortamisen lopettamisessa. Miehet kun ovat kulttuuriltaan ja uskonnoltaan naisia alistavissa maissa vahvasti vallankahvassa. Miesten pitäisi nousta miehinä barrikadeille, rakentamaan tasa-arvon, rauhan, väkivallattomuuden ja perheiden puolesta kestävämpää maailmaa. Todelliset miehet eivät hyväksy naisten ja lasten alistamista. Miehet voivat synnyttää voimakkaan kansainvälisen liikkeen, joka saa heikompia raa’asti sortavat miehet häpeämään. Naisten olisi sen myötä mahdollista voida paremmin, lapsilla suurempi rauha kukoistaa ja taloudella uutta voimaa lähteä nousuun.

Hyvinvoivat naiset ja lapset ovat kestävälle maailmantaloudelle välttämätön ja ehtymätön voimavara. He jaksavat, haluavat ja kykenevät rakentamaan hyvää tulevaisuutta, mutta he tarvitsevat siihen todellisten miesten täyden tuen. Vain yhteisrintama, jossa naiset ja miehet kulkevat rinnan toisiaan tukien ja tulevaisuutta rakentaen, on tulevaisuuden ja maailmantalouden kannalta kestävä

Kommentti artikkeliin “Tasa-arvoiset ja hyvinvoivat naiset vahvistavat taloutta”
  1. Jouni Simula sanoo:

    Nämä asiat on helppo allekirjoittaa. Hienoja ajatuksia aina ajankohtaisesta aiheesta.

Jätä kommentti

css.php